Zamestnanosť v druhom kvartáli medziročne stúpla o 1,2 %

07.09.2018 (10:20)

O zvýšenie zamestnanosti sa podľa Štatistického úradu SR postaral najmä rast počtu zamestnancov o 39 tisíc, počet podnikateľov medziročne klesol o 9,2 tisíca.Zamestnanosť sa v druhom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,2 %, resp. o 29,2 tisíca osôb na takmer 2,56 milióna pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výberového zisťovania pracovných síl (VZPS). Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska medziročne vzrástla o 1,7 % na takmer 2,42 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť v druhom kvartáli tohto roka oproti prvému štvrťroku tohto roka vzrástla o 0,2 %, resp. o 5,6 tisíca osôb na takmer 2,56 milióna osôb. V priemere za prvý polrok tohto roka vzrástla celková zamestnanosť na Slovensku o 1,2 % na takmer 2,55 milióna osôb.

Vývoj celkovej zamestnanosti bol podľa ŠÚ SR v druhom štvrťroku tohto roka ovplyvnený predovšetkým rastom počtu zamestnancov o 39 tisíc osôb na 2,18 milióna zamestnancov. Zníženie počtu podnikateľov o 9,2 tisíca na 373,5 tisíca osôb spôsobil pokles počtu podnikateľov so zamestnancami o 7 tisíc na 74,5 tis. osôb a zníženie počtu podnikateľov bez zamestnancov o 2,1 tisíca na 299 tisíc ľudí.

Na celkovej zamestnanosti mali najvyšší podiel priemysel (27 %) a obchod (12,2 %). Oproti druhému štvrťroku minulého roka sa zvýšil počet pracujúcich v odvetviach služieb o 58,4 tisíca na takmer 1,57 milióna osôb. Vzrástla najmä zamestnanosť v doprave a skladovaní o 18 tisíc a v obchode o 16,5 tisíc osôb. Pre úbytok prác dočasného charakteru celkový počet pracujúcich v priemysle klesol o 4,4 tisíc. Počet pracujúcich v priemysle vykonávajúcich stálu prácu vzrástol o 3,1 tisíca osôb. Naďalej pretrvával pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve, počet pracujúcich sa znížil o 13,2 tisíca na 57,4 tisíc osôb.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu na 72 %. Výraznejšie sa zvýšila u mužov, o 1,5 percentuálneho bodu na 79 %, u žien vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu na 64,8 %.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (o 32,9 tisíca). Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali pracujúci so stredným odborným (učňovským) vzdelaním bez maturity o 21,4 tisíca osôb.

Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť zvýšila vo väčšine vekových kategórií, najviac vo vekovej skupine 35 až 49 ročných, a to o 23,2 tisíca osôb. V tejto vekovej skupine bol zároveň najväčší nárast u obidvoch pohlaví, u mužov o 17,3 tisíca a u žien o 5,8 tisíca osôb. Počet pracujúcich sa znížil najvýraznejšie vo veku 25 až 34 rokov, o 8,5 tisíca ľudí.
Počet pracujúcich osôb sa medziročne zvýšil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Košickom (o 2,8 %) a Banskobystrickom kraji (o 2,7 %). Najvyššia miera zamestnanosti bola dosiahnutá v Bratislavskom kraji (80,1 %), najrýchlejší rast v Banskobystrickom kraji (o 2,8 percentuálneho bodu).

Počet pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa VZPS sa znížil aj v druhom štvrťroku tohto roka. Medziročne ich počet klesol o 10,1 tisíca (o 6,7 %) na 139,8 tisíca osôb. Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve (36,2 tisíca osôb), priemysle (31,8 tisíca osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (29,8 tisíca osôb). V rámci európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (50,5 tisíca osôb), Českej republike (31,6 tisíca osôb) a v Nemecku (26,5 tisíca osôb). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré odišli za prácou do zahraničia, bolo z Prešovského kraja (29,2 tisíca).

Počet voľných pracovných miest v druhom štvrťroku medziročne vzrástol v priemere o 4 217 na 24 334 miest. Absolútne najviac sa ich počet zvýšil v priemyselnej výrobe (o 1 300), stavebníctve (o 876) a vo verejnej správe, sociálnom zabezpečení (o 751). Ponuka voľných pracovných miest medziročne najviac klesla v odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 207 miest).
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák