Zárobky v bankovníctve

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich v bankovníctve je v rozmedzí od 1 199 EUR do 2 527 EUR. Skutočné platy môžu byť ešte vyššie. Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Platy sa výrazne odlišujú v jednotlivých pracovných pozíciách. Ak vás zaujímajú platy pre konkrétnu pozíciu, vyberte si ju zo zoznamu.