Žltý melón

zlty_melon
Žltý melón je finančný portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Nie je to nebanková spoločnosť ani banka a teda nepodlieha kontrole NBS. Podmienky pôžičiek si stanovujú sami ľudia. Žltý melón posudzuje žiadosti o pôžičku a určuje výšku poplatkov, ktoré su s požičiavaním spojené.
 
Výška pôžičky
500 - 10 000 eur
Doba splatnosti
3 mesiace - 5 rokov
Úrok
od 4,4%  - ?
RPMN
?

Podmienky

 • vek na 18 rokov
 • trvalé bydlisko na Slovensku
 • preukázateľný príjem

Posudzované kritéria

Aj keď sa môže mylne zdať, že cez Žltý melón si môže požičať každý, nie je tomu tak. Každý žiadateľ o pôžičku prechádza procesom hodnotenia, v ktorom overujú jeho príjem (na základe výpisu z účtu), schopnosť a vôľu platiť svoje záväzky. Žltý melón akceptuje len tých žiadateľov, ktorí majú vysokú pravdepodobnosť splácania. Aj preto veľkú časť žiadostí o pôžičku zamietnu. Na rozdiel od banky, kde sa vás nikto nepýta, načo peniaze potrebujete, pri Žltom melóne budete musieť odpovedať na otázky od ľudí, ktorí vám budú požičiavať, prečo a načo si chcete požičať.

Následne sú akceptovaní žiadatelia rozdelení do rizikových tried. Čím v lepšej tiede sa žiadateľ nachádza, tým výhodnejšie podmienky mu investori ponúknu.

Informácie pre žiadateľov o pôžičku v Žltom melóne

Úrokové sadzby začínajú od 4,4% pri najmenej rizikových klientoch, klienti v horšej rizikovej triede musia počítať o oveľa vyšším úrokom, ktorý sa môže vyšplhať aj nad 20%. Pokiaľ chce klient získať nižší úrok, úver si môže poistiť.
Posúdenie žiadosti zvyčajne trvá 2 dni. Potom sa spustí proces financovania, ktorý trvá cca 8 dní, max. 14 dní. Ak sa klientovi zdá ponúknutý úrok vysoký, môže pôžičku odmietnuť a požiadať o nové financovanie.
 

Poplatky

Klient platí jednorázový poplatok za poskytnutie pôžičky a následne platí mesačný poplatok za jej správu. Výška poplatku za poskytnutie je od 2,9% pre najmenej rizikových klientov až po 6,1% z požičanej sumy pre rizikových klientov. V praxi to funguje tak, že pri pôžičke 1000 eur a poplatku 6,1%, klient dostane na účet sumu 939 eur už po odrátaní poplatku.

Výška mesačného poplatku za správu pôžičky je 0,08% - 0,6% zo splátky a opäť závisí od rizikového profilu klienta.
 

Splácanie

Klient pôžičku spláca zo svojho bankového účtu mesačnými splátkami, ideálne trvalým príkazom. Pri problémoch so splácaním, je potrebné kontaktovať Žltý melón. Každá upomienka je totiž spoplatnená.
 

Typy pôžičiek

 • bezúčelová pôžička
 • partnerská pôžička
 • účelová pôžička na rekonštrukciu
 • najvýhodnejšia splátka (refinančná pôžička)
 • rýchla pôžička (100-500 eur)
 • pôžička na financovanie kúpy nového bývania
 • pôžička na dofinancovanie hypotéky pri kúpe bytu
 • pôžička na financovanie kúpy parkovacieho miesta
 • pôžička na nákup spotrebného tovaru

Informácie pre investorov v Žltom melóne

Žltý melón negarantuje návratnosť investície. Odporúča investorom rozložiť svoju investíciu do aspoň 30 rôznych pôžičiek, aby dostatočne diverzifikovali riziko. Štandardné bezúčelové pôžičky nie sú zabezpečené ani hnuteľným ani nehnuteľným majetkom žiadateľa. Minimálna investovaná suma je 25 €, maximálny limit nie je určený. Do jednej štandardnej pôžičky je možné investovať maximálne 250 €. Žltý melón nemá vytvorený garančný fond na zlyhané pôžičky, aktívne však vymáha nesplácané dlhy.

Investor platí mesačný poplatok za správu investície vo výške 1 % z mesačných platieb ktoré inkasuje.

Hodnotenie

Na webovej stránke uvádza Žltý melón veľa informácií, no nikde sme nenašli konkrétnejšiu informáciu o úrokoch a RPMN. Žltý melón síce uvádza najnižšiu úrokovú sadzbu 4,4%, čo je menej ako ponúkajú banky, no zďaleka nie všetci klienti Žltého melóna túto sadzbu dosiahnu. Okrem jednorázového poplatku za poskytnutie, klienti platia aj mesačný poplatok za správu pôžičky, ktorý je závislý na bonite klienta. A keďže vopred klient nevie, akú má bonitu, nevie ani, aká výška poplatkov sa ho týka.

Platformu online pôžičiek zltymelon.sk prevádzkuje

 

iService, a.s.

Laurinská 3, 811 01 Bratislava
zltymelon@zltymelon.sk
+421 2 544 100 84

Viac na zltymelon.sk


>> späť