Banky.sk

Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaČSOB
Názov produktuČSOB EXTRA POHODA
Mesačný poplatok za účet / balík služieb12 €
Poplatok za balík po zľave 6,00 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100% zľavu získate:
- kombináciou min. dvoch 50% zliav platných pre balík služieb ČSOB Extra Pohoda

50% zľavu získate ak:
- kreditný obrat na vašom účte bol min. 1500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) a súčasne zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov) a súčasne zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
ALEBO:
- priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 € 
ALEBO:
- ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto v zmysle podmienok pre získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto.
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Balík zahŕňa aj: neobmedzený počet hotovostných vkladov na účet, neobmedzený počet zmien trvalých príkazov a inkás, neobmedzený počet výberov z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA; zriadenie a vedenie elektronického bankovníctva Moja ČSOB a ČSOB SmartBanking.
Za poplatok je možné zriadiť Poistenie pravidelných výdavkov. V cene účtu sú zahrnuté 2 platobné karty. K jednej z nich je poskytnutné cestovné poistenie Standard (bez dodatočného poplatku), dhuhá karta je bez poistenia. Poistenie k druhej karte je možné dokúpiť za poplatok.
Poplatok za zrušenie 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA Classic alebo Debit MasterCard alebo Debit Gold MasterCard
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorázových platieb na pobočke 0
Počet jednorázových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých z bankomatov cudzej banky neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno
Výpis z účtu elektronický výpis bez poplatku
výpis poštou za poplatok: 4 EUR
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 5,00 €
Došlá platba 0 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 12,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Poplatok za hazardné hry 5 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 12,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Sadzobník platný od1.1.2024
Úrokové sadzby platné od2.1.2024