Banky.sk

Produkty

Spotrebné úvery


BankaVÚB
Názov produktuPôžička na čokoľvek
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru500 €
Maximálna výška úveru35000 €
Minimálna doba splácania13 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 7,20 %
Poplatok za poskytnutie úveru 4% z objemu úveru
Podmienky pre získanie úveru Vek 18 - 73 rokov;
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti (klienti VÚB)
- 2 doklady totožnosti, doklad o adrese (účet za plyn, alebo elektriku), doklad o príjme (neklienti VÚB)

Poznámka Potrebujete minimum dokladov; prostriedky môžete čerpať už do 24 h; môže byť poskytnutá aj bez zabezpečenia; rovnaké splátky po celú dobu splácania

Akciové ponuky bánk na úvery
Zabezpečenie / Ručenie bez zabezpečenia/ bez ručiteľa
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 50,00 €
Predčasné splatenie  - Bezplatne, ak suma predčasného splatenia a/alebo mimoriadnych splátok vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur
- Pri úveroch poskytnutých do 10.6.2010 (vrátane) - 3% z predčasne splatenej čiastky úveru
- Pri úveroch poskytnutých od 11.6.2010 (vrátane) - 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru. Poplatok vo výške 0,5 % sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru pri úveroch súverovou zmluvou podpísanou po 11.6.2010.
 
Sankčná úroková sadzba p.a. + 5,00%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sadzobník platný od1.7.2023
Úrokové sadzby platné od18.5.2023