Banky.sk

Produkty

Hypotekárne úvery


BankaPrima banka Slovensko
Názov produktuHypotéka
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania5 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveruFyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Dostatočný príjem pre riadne splácanie úveru.
Doklady potrebné k vybaveniuDoklad totožnosti.
Doklady preukazujúce výšku príjmu.
Znalecký posudok (niektoré nehnuteľnosti si ocení sama banka)
Doklady k účelu úveru: kúpna zmluva, zmluva o dielo, stavebné povolenie, pôvodné úverové zmluvy vyplácaných úverov.
Pri prenose hypotéky postačuje predložiť pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok.
Zabezpečenie úverubyt / rodinný dom / stavebný pozemok
Nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR a môže byť aj kupovaná alebo rozostavaná.
Poznámka- bez nutnosti predloženia nového znaleckého posudku
- informácia o schválení úveru na počkanie
- možnosť poistenia úveru s benefitom
- možnosť fixácie úrokovej sadzby na 3, 4 alebo 5 rokov
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky4 %
Fixácia 5 rokovod 4,30 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1,00% z objemu úveru, min. 300,00 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok

30% z nesplatenej istiny

Upomienka / Výzva 15,00 € / 30,00 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od1.9.2023
Úrokové sadzby platné od1.6.2024