Banky.sk

Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSlovenská sporiteľňa
Názov produktuÚver na bývanie
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania5 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- občan vo veku od 18 do 65 rokov s občianstvom SR alebo pobytom na území SR
- schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu
- zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou
Doklady potrebné k vybaveniu- doklad totožnosti
- potvrdenie o priemernom hrubom mesačnom príjme
- znalecký posudok
- kúpno-predajná zmluva
Zabezpečenie úveruzabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou
Poznámka- pri úvere do 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti nie je potrebné preukazovať účel úveru
- možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti
- hypotéku si môžete preniesť aj bez dokladovania príjmu
- hypotéku je možné vybaviť cez apku
- možnosť uhradiť mimoriadnu splátku do výšky 3-násobku mesačnej splátky cez apku

Uvedené úrokové sadzby zohľadňujú zvýhodnenia platné pre Výhodný súčet. Pokiaľ podmienky nespĺňate, minimálna úroková sadzba bude o 0,7% vyššia ako je uvedené.
Fixácia 1 rok4.99 %
Fixácia 3 roky4.59 %
Fixácia 5 rokovod 4,79 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 5,39 % 
Fixácia 15 rokov od 5,39%
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,7% z výšky úveru, min. 400 €, max. 1000 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 149,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (lehota 1 obchodný deň po ukončení Doby fixácie)
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Skutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (lehota 1 obchodný deň po ukončení Doby fixácie)
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok - 30% z aktuálnej istiny úveru (kumulatívne za rok)
- raz mesačne cez Georgea, min. 50 eur a najviac 3-násobok mesačnej splátky
Upomienka / Výzva 8,00 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od1.7.2024
Úrokové sadzby platné od1.6.2024