Banky.sk

Produkty

Kreditné karty


BankaČSOB
Názov produktuMasterCard Credit Gold
Druh produktumedzinárodná embosovaná kreditná karta bezkontaktná
Ročný poplatok za hlavnú kartu108,00 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 500 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 0 €
Minimálny limit čerpania 3000 €
Maximálny limit čerpania 14800 €
Základný úrok v % p.a. 13,90%
Sankčný úrok v % p.a. - pre karty poskytnuté do 31.1.2013 = 8,00 % + základná úroková sadzba ECB
- pre karty poskytnuté od 1.2.2013 = 5,00 % + základná úroková sadzba ECB
Minimálna výška splátky 5% zvyčerpanej sumy - minimálne 15 €
Bezúročné obdobie 55 dní
Denný limit na hotovostný výber 20% úverového limitu
Výber z bankomatov vlastnej banky 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Výber z bankomatov inej banky 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Výber na pobočke -
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch 5 rokov
Infolinka pre volania v SR 421 2 5966 8230
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 2 5966 8230
Podmienky získania Kreditnej karty Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov; Dva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec: - zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov), - ak máte príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v našej banke, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu, - posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet do inej banky; Ak ste FO - podnikateľ: - kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, - originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.
Výhody - bežný účet vedený v ČSOB nie je podmienkou
- poistenie ochrany nákupu
- predĺžená záruka na tovar
- program MasterCard Priceless Specials
- MasterCard® ELITE program
Možnosti použitia karty - platby za tovar a služby v obchodoch a na internete
- dobíjanie kreditu mobilného operátora cez bankomat
- elektronický prevod z úverového účtu ku karte na bežný účet v ČSOB
- výber z bankomatov
- Cash Advance – v pobočkách bánk v SR a zahraničí
- výber hotovosti prostredníctvom služby Cash Back – pri platbe u obchodníkov
Sadzobník platný od1.1.2024 + dodatok 1. a 2.
Úrokové sadzby platné od9.5.2024