Banky.sk

Produkty

Kreditné karty


BankaTatra banka
Názov produktuVISA štandard
Druh produktumedzinárodná kreditná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu30,00 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 150 € mesačne, máte nárok na 50% zľavu z poplatku za kartu
ak zaplatíte kartou aspoň 300 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 6,00 €
Minimálny limit čerpania 400,00 €
Maximálny limit čerpania 5000,00 €
Základný úrok v % p.a. 18,80%
Sankčný úrok v % p.a. základný úrok +9,5%
Minimálna výška splátky 5% z dlžnej sumy, min. 15 €
Bezúročné obdobie 47 dní
Denný limit na hotovostný výber 1000 € / týždeň
Výber z bankomatov vlastnej banky 5,00 €
Výber z bankomatov inej banky 15,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 15,00 €
Výber na pobočke 15,00 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch -
Infolinka pre volania v SR 02/6866 1000, 0903 903902, 0906 011000, 0850 111100
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 2 6866 1000, 421 850 111 100
Podmienky získania Kreditnej karty Trvalý pobyt na území SR; Vek od 18 do 65 rokov v deň podania žiadosti; Dokladovanie solventnosti a trvanie zamestnaneckého pomeru min.za obdobie 3 mesiacov potvrdené zamestnávateľom; Ak FO-podnikateľ, musí preukázať existenciu oprávnenia na podnikanie v SR min. za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými inštitúciami.
Výhody Žiadateľ nemusí mať vedený účet v Tatra banke; Možnosť požiadať o vydanie dodatkovej karty (napr. manžel/ka, deti, druh/žka a pod.) za výhodný poplatok; Možnosť využitia rodinného cestovného poistenia.
Pri bezhotovostnom nákupe môžete vyčerpať úver jednorazovo, pretože kreditná karta VISA vás neobmedzuje dennými limitmi, len výškou disponibilného celkového úverového rámca.
 
Možnosti použitia karty Bezhotovostný nákup tovaru a služieb; Výber hotovosti v bankomatoch a v bankách označených logom VISA; Rezervovanie / objednanie tovaru a služieb (telefón, pošta, internet); Platba prostredníctvom tzv. "samoobslužných terminálov"; Služba ORANGE Teleplatba; Služba EASY Platba
Sadzobník platný od31.3.2023+ dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.11.2023