Banky.sk

Produkty

Termínované vklady


BankaVÚB
Názov produktuTermínovaný účet
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M1.7 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 99,00 €
Poznámka - Možnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s hlavným vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad.
- Pri vklade od 70.000 EUR možnosť zriadiť termínovaný vklad aj na kratšiu dobu viazanosti ako 1 mesiac.
- Vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti.
- Úroková sadzba pri novom vklade a obnovenom vklade môže byť rôzna, odporúčame vám overiť si to pred obnovou vkladu.
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek áno
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok
Kapitalizácia úrokov -
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad -
Poplatok za predčasný výber Úroky z vyberanej sumy sa znížia pri viazanosti do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní, pri viazanosti do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní, do 6 mesiacov (vrátane) za 60 dní, do 9 mesiacov (vrátane) za 75 dní, do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní, do 18 mesiacov (vrátane) za 100 dní, do 24 mesiacov (vrátane) za 120 dní, do 36 mesiacov (vrátane) za 180 dní, do 48 mesiacov (vrátane) za 540 dní.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti
Sadzobník platný od1.7.2024
Úrokové sadzby platné od14.9.2023