Banky.sk

Produkty

Hypotekárne úvery


BankamBank
Názov produktumHYPOTÉKA
Druh produktuspotrebný úver na bývanie
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania2 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveruobčianstvo alebo trvalý pobyt na území SR, vek 18-65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu
Doklady potrebné k vybaveniu- vyplnená žiadosť,
- 2 doklady totožnosti
- potvrdenie o príjme/daňové priznanie/ iný doklad o príjme
- výpis listu vlastníctva
- kúpna zmluva / dohoda o vysporiadaní dedičstva / dohoda o vysporiadaní BSM / zmluva o výstavbe / platné stavebné povolenie / faktúra za materiál alebo služby / potvrdenie o aktuálnej výške dlhu a súhlas s predčasným splatením úveru v inej banke
- znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť na území SR
PoznámkaMax. výška úveru závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Možnosť voľby variabilnej alebo fixovanej úrokovej sadzby. Možnosť splácania rovnakými alebo klesajúcimi splátkami, možnosť odkladu splátok istiny úveru na (max 2x v čase trvania hypotéky, z dôvodu straty zamestnania alebo choroby trvajúcej viac ako mesiac).
Uvedené úrokové sadzby sa vzťahujú na LTV do 80%. Pri vyššom LTV sú úroky vyššie o 0,2%.

Uvedené úrokové sadzby sú už po zohľadnení zľavy 0,5%, ak ste za predchádzajúce 3 mesiace pred podaním žiadosti mali mesačný príjem na mKonte min. 600 EUR a zrealizovali aspoň 5 platieb kartou mesačne.

V ponuke sú fixácie úroku na 1, 3 a 5 rokov.
Fixácia 1 rok5.94 %
Fixácia 3 roky4.49 %
Fixácia 5 rokovod 4,59 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 0 € (zmena osobných údajov, zmena dĺžky fixácie, zmena typu úrokovej sadzby pri obnove fixácie)
170 € (zmena iných údajov alebo vystavenie súhlasu pre kataster)
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 170 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 30% z nesplatenej istiny
Upomienka / Výzva - listová upomienka 4 €, elektronicky 0 €
- odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €
- zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných podmienok 12 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5%
Sadzobník platný od1.5.2024
Úrokové sadzby platné od24.4.2024