Banky.sk

Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaFio banka
Názov produktuFio osobný účet pre deti
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0,00 %
Poznámka - Účet na svoje meno môže mať dieťa už od narodenia. Účet môže dieťaťu založiť jeho zákonný zástupca v ktorejkoľvek pobočke Fio banky, potrebný je rodný list.
- Platobná karta pre deti od 8 rokov s prednastavenými limitmi pre platby a výbery z bankomatov (do 15 rokov max. 200 €  týždenne, 15-18 rokov max. 600 € týždenne.
- Všetky úkony s účtom, vrátane posielania platieb, vykonáva zákonný zástupca jedine na pobočke (zriadenie, zrušenie účtu, podávanie pokynov). Výbery na pobočke aj podávanie pokynov je obmedzené na max. 200 EUR/mesiac.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty 1 debetná karta Mastercard alebo Visa
Počet platieb kartou neobmedzene (karta má prednastavené limity)
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno, ale bez možnosti autorizácie pokynov (pasívny)
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet 0, platby môže  vykonávať iba zákonný zástupca v pobočke banky
Počet trvalých príkazov a inkás -
Počet výberov z bankomatov cudzej banky Mastercard: prvé dva výbery v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu ZDARMA. Každý ďalší výber v mesiaci za poplatok 1,00 €.
Visa: všetky výbery sú ZDARMA
Povolené prečerpanie nie
Výpis z účtu elektronický výpis bez poplatku
výpis poštou za poplatok: 1 EUR + poštovné
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,00 € (oprávnená osoba) / 3,00 € (tretia osoba, na ťarchu vkladajúcej osoby)
Výber hotovosti na pobočke 0,00 € (pri výbere nad 50 €)  
1,00 € (pri výbere do 50 €)
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,00 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky Mastercard: prvé dva výbery v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu ZDARMA. Každý ďalší výber v mesiaci za poplatok 1,00 €.
Visa: všetky výbery sú ZDARMA
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 2,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,00 €
Poplatok za hazardné hry 0 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,00 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Sadzobník platný od9.6.2024
Úrokové sadzby platné od2.7.2024