Banky.sk

Produkty

Hypotekárne úvery


BankaFio banka
Názov produktuFio Americká hypotéka
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania5 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveruProdukt je určený fyzickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom starším ako 18 rokov, občanom SR alebo občanom EU s prechodným či trvalým pobytom v SR v min. dĺžke 1 rok.
Doklady potrebné k vybaveniuŽiadosť o hypotéku, kópia dokladu totožnosti, povolenie na pobyt cudzinca, potvrdenie o príjme/daňové priznanie, kúpna zmluva/darovacia zmluva, znalecký posudok, poistná zmluva o poistení nehnuteľnosti.
Zabezpečenie úveruZaložená nehnuteľnosť: byt, rodinný i bytový dom, rekreačný objekt, ateliér, stavebný pozemok určený na výstavbu na bývanie o výmere 4.000 m2, polyfunkčná budova (max.20% nebytov), nebytová jednotka (kancelárske priestory, administračné budovy)
PoznámkaMaximálna výška úveru je do 80 % hodnoty nehnuteľnosti resp. 70 % hodnoty nehnuteľnosti (podľa druhu zaistenia),
možnosť až 3 spoludlžníkov (okrem žiadateľa o úver),
so službou Hyposporiace konto si môžete vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky až na 0 % - tzv. offsetová hypotéka.
Fixácia 1 rok5.48 %
Fixácia 3 roky4.98 %
Fixácia 5 rokovod 5,18 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 0 EUR (osobné údaje a zmena splátkového kalendára pri mimoriadnej splátke), 145 EUR (navýšenie úveru, zmena založenej nehnuteľnosti), 55 EUR (iná zmena)
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 145 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 30% nesplatenej istiny úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5,00% + základná úroková sadzba
Sadzobník platný od9.6.2024
Úrokové sadzby platné od15.5.2024