Banky.sk

Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaVÚB
Názov produktuVÚB Účet
Mesačný poplatok za účet / balík služieb7 €
Poplatok za balík po zľave 3,00 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Klient využíva produkty zo zoznamu*, a zároveň aktívne využíva účet za príslušný kalendárny mesiac.
Aktívne využívanie účtu: aspoň 1× za mesiac využitie služby Internet banking alebo Mobil banking a súčasne súčet kreditných transakcií na tomto účte je za mesiac min. 700 €

*Skupina produktov, ktoré sa posudzujú pri získaní zľavy z poplatku
■ čerpaný spotrebný úver ■ čerpaný hypotekárny úver ■ kreditná karta (použitie aspoň 3x v mesiaci) ■ sporiaci účet a Investičné sporenie SK alebo LUX ■ zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov Eurizon SK / LUX a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 13000 €) ■ životné poistenie La Vita.
100% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 3 produktov 
50% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 2 produktov
 
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka V mesačnom poplatku sú zahrnuté:
- výpis z účtu
- zadanie trvalých príkazov, automatických príkazov a inkás
- zmena trvalých príkazov, automatických príkazov a inkás cez IB alebo telefonicky
- prijaté platby
- flexisporenie
- vklad hotovosti cez vkladový bankomat

Cena balíka zahŕňa max. 11 ľubovoľných produktov z tejto základnej ponuky: ■ debetná karta Mastercard Dobrý anjel  ■ debetná platobná karta VISA Inspire ■ jednorázové online prevody ■ okamžité platby ■ prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka ■ prvých 6 poplatkov za  platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso ■ vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov (frekvencia a spôsob zasielania sú stanovené) ■ zasielanie SMS správ o pohyboch na účte                                                                                                                                                
a navyše 1 produkt z rozšírenej ponuky: ■ debetná platobná karta VISA Inspire Gold ■ neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ pobočkové operácie (poplatky za vklady a výbery v hotovosti na  pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického preodu, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB banky)                                                                                      
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty áno, max. 2 ks
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky 0
Povolené prečerpanie áno
Výpis z účtu elektronický výpis bez poplatku
výpis poštou za poplatok: 3,2 EUR
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti na pobočke 10,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 4,00 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 10,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,25 €
Poplatok za hazardné hry 7 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,25 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 10,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,50 €
Platba kartou 0,25 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Sadzobník platný od1.7.2024
Úrokové sadzby platné od1.2.2021