Banky.sk

Ako získať najlacnejšiu hypotéku

Angelika Farkašová
Na vaše otázky k téme hypoték odpovedá do 6.11.2016 Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov VÚB.

VUB logo
Otázka:
05.11.2016 - Dobrý deň, je pri hypotéke podmienka, aby sme si dali úver poistiť? Vraj niekedy stačí aj životná poistka - to ju ale musím upraviť tak, že keď sa mi niečo stane, peniaze rovno dostane banka?
Odpoveď:
07.11.2016 - Pri poskytnutí hypotéky banka požaduje poistenie založenej nehnuteľnosti, ktoré je podmienkou čerpania hypotéky. Samozrejme je v záujme klienta, aby zvážil aj možnosť poistiť sa voči neschopnosti splácať úver (napr. kvôli dlhodobej práceneschopnosti, strate zamestnania atď.). Počas splácania hypotéky môže dôjsť k rôznym neočakávaným životným udalostiam. Z tohto pohľadu je výhodné riešiť spolu s hypotékou aj vyššie uvedené poistenie úveru. Nie je to však podmienkou získania hypotéky. Je na rozhodnutí klienta, akú formu ochrany si zvolí – či poistenie úveru v rámci úverovej zmluvy, alebo inú formu poistenia, napríklad životné poistenie.Otázka:
02.11.2016 - S akými poplatkami mám počítať, keď si chcem zobrať hypotéku? Ďakujem
Odpoveď:
04.11.2016 - S poskytnutím hypotéky súvisí poplatok za poskytnutie úveru, kataster a znalecký posudok. V rámci aktuálnej kampane VÚB poplatok za poskytnutie úveru neplatíte. Poplatok za vklad záložného práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur a náklad za znalecký posudok až do výšky 150 eur vám dodatočne preplatíme (v prípade splnenia podmienok).Otázka:
01.11.2016 - Dobrý deň, čítal som info o pripravovaných zmenách - vraj budúci rok už nebude možné dostať hypotéku na 90% hodnoty nehnuteľnosti, iba na 80% alebo 70%. Je to pravda?
Odpoveď:
03.11.2016 - Návrh opatrení k úverom na bývanie momentálne prechádza ešte úpravami a pripomienkovým konaním, preto je predčasné sa vyjadrovať k tejto problematike.Otázka:
30.10.2016 - Dobrý večer, chcela by som sa spýtať či by bolo možné,že by priateľ mohol dostať úver v banke v sume 60.000 euro, keď má čistý mesačný príjem 800 euro a má dve deti.
Odpoveď:
02.11.2016 - Pri schvaľovaní úveru banka zohľadňuje, resp. preveruje viacero informácií o klientovi (napr. výdavky, údaje o zamestnaní a pod.) ako aj údaje o nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru ( jej hodnota, lokalita...). Vami uvedené údaje nie sú postačujúce na to, aby sme mohli komplexne posúdiť možnosť získať úver. Ale za predpokladu, že by priateľ požiadal o úver sám, nemal by žiadne iné výdavky a hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou by bola postačujúca, mohol by získať úver vo výške 60 000 EUR.Otázka:
28.10.2016 - Mohla by som dostať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti na Sk území, s tým, že príjem by bol zo zahraničia, konkrétne z Austrálie. Počula som, ze nie všetky meny su akceptované bankami. Ďakujem
Odpoveď:
31.10.2016 - Príjem zo závislej činnosti z Austrálie je akceptovateľný. K žiadosti o úver je potrebné predložiť doklady o príjme - potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, pracovnú zmluva/pracovné povolenie ak je potrebné (na linke www.euroinfo.gov.sk nájdete zoznam štátov nevyžadujúcich pracovné povolenie), aj výpisy z účtu.Otázka:
26.10.2016 - Mám úver a meškám so splátkami. Potrebujem kúpiť budovu na podnikanie - mám dáku šancu? Ďakujem.
Odpoveď:
28.10.2016 - Pri posudzovaní úveru banky využívajú viaceré nástroje na overenie spoľahlivosti klienta. Jedným z nich je aj overenie splácania existujúcich záväzkov. Pokiaľ má klient problémy so splácaním svojich záväzkov, banka pri schvaľovaní úveru tieto údaje zohľadní (t.j. aká je suma omeškaných splátok, ako dlho ste v omeškaní so splátkami atdˇ.). Záleží na individuálnom posúdení bankou - pre klienta to v praxi nemusí znamenať hneď zamietnutie žiadosti o ďalší úver, avšak môže to mať vplyv na schválenie podmienok úveru. V prípade, ak klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutie hypotéky len z podnikateľskej činnosti a aj účelom úveru je financovanie výhradne podnikateľskej nehnuteľnosti, je možné požiadavku na financovanie riešiť iba formou podnikateľského úveru – tzv. Profihypo. V prípade, že klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutiu hypotéky zo závislej činnosti, resp. kombináciu príjmov zo závislej činnosti a podnikania, je možné použiť prostriedky z úveru aj na dofinancovanie nehnuteľnosti na podnikateľské účely (napr. polyfunkčné objekty – nebytové priestory administratívneho charakteru), avšak vždy v kombinácii s bývaním, pričom závisí na individuálnom posúdení banky.Otázka:
24.10.2016 - Môžem si zobrať vyššiu hypotéku, ako reálne potrebujem na kúpu bytu, ak budem ručiť výrazne hodnotnejšou nehnuteľnosťou? Ďakujem.
Odpoveď:
25.10.2016 - Áno, v prípade, že hodnota nehnuteľnosti (t.j. predmet zabezpečenia úveru) je výrazne vyššia ako suma úveru, ktorú potrebujete na kúpu nehnuteľnosti, môžete zvyšné prostriedky použiť napríklad na rekonštrukciu, či modernizáciu bývania.Otázka:
21.10.2016 - Dobrý deň, chceli by sme s manželom kúpiť 2-3 byty ako investíciu a financovať ich cez hypotéku. Musíme si na každý byt zobrať samostatný úver, alebo je lepšie zlúčiť to do jednej hypotéky? Čo v prípade, že budeme byty kupovať postupne - povedzme v rozmedzí 3-6 mesiacov?
Odpoveď:
24.10.2016 - V prípade dostatočnej bonity klientov a vhodnom type nehnuteľností je možné poskytnúť hypotekárny úver aj na kúpu viacerých nehnuteľností.Otázka:
20.10.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa poradiť v prípade, keď si chcem kúpiť v projekte develop. byt... Na inicial 20 percentný mám, ale v marci 2018 sa má platiť splátka cca 40.000 eur. Má banka pre mňa moznosť stavebného poistenia alebo úveru, kde by som s určitosťou mohla čerpať úver v tomto období?
Odpoveď:
21.10.2016 - Pre partnerské developerské projekty poskytuje VÚB banka klientom špeciálnu hypotéku, ktorá je určená na nadobudnutie nehnuteľnosti vo výstavbe. Čerpanie úveru je postupné a nastavené podľa dohody medzi bankou a developerom.Otázka:
19.10.2016 - Mám pôžičky a chcel by som ich vyplatiť - o akú hypotéku od vás z VUB môžem požiadať? Mám 68 rokov a jedná sa asi o 30.000€. Manželka by išla ako spolužiadateľ - má 307€ a 65 rokov. Ďakujem.
Odpoveď:
21.10.2016 - Klientom by sme odporučili v tomto prípade refinančnú pôžičku,  ktorú nie je potrebné založiť nehnuteľnosťou, nakoľko ide o spotrebný úver,  maximálna výška je však 25 000 eur.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve