Ako efektívne investovať a sporiť

Stanislav Pánis
Na vaše otázky do 21. apríla 2019 odpovedal Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.
 • 15.04.2019 - Keď za posledných 6 mesiacov zarobil fond Amundi Funds II - Top European Players 6,31%, môžem očakávať aj tento rok podobný výnos?
  17.04.2019 - Minulá výkonnosť fondu nie je zárukou tej budúcej. Akciový fond s expozíciou voči veľkým európskym spoločnostiam, na ktorý sa pýtate, by však  za celý tento rok mohol doručiť lepšie zhodnotenie ako za minulý. Európska ekonomika vykazuje signály obnovy, navyše aj tá čínska, čo by malo exportne orientovanému európskemu hospodárstvu a jeho firmám pomôcť zlepšiť ziskovosť.  Plusom by mohlo byť aj pokračovanie uvoľnenej menovej politiky ECB či Fedu.
 • 10.04.2019 - Mám investované peniaze v dlhopisoch Eurovea (splatné v roku 2022) aj v podielovom fonde J&T Bond. Ak by som potreboval hotovosť, čo sa mi oplatí predať?
  12.04.2019 - Z týchto dvoch možností sa Vám oplatí predať J&T Bond Fond. A to z troch dôvodov. Po prvé, za redemáciu fondu sa  neplatí, na rozdiel od predaja dlhopisov, žiadny poplatok. A po druhé dlhopisy Eurovea nesú zaujímavý fixný výnos, ktorý aktuálne mierne prekonáva očakávané zhodnotenie fondu.  Po tretie, emitent má právo dlhopisy Eurovea predčasne splatiť  (tzv. call opcia) so zaujímavou prémiou voči nominálnej hodnote. Ak to využije, celkovú návratnosť z investície to ešte zvýši.
 • 08.04.2019 - Chcem sa opýtať na pravidelné investovanie. Môžem každý mesiac investovať rôzne sumy, alebo stále iba rovnakú? Môžem investovanie aj prerušiť na pár mesiacov a potom v ňom pokračovať? Ďakujem.
  09.04.2019 - Úplne ideálne je investovať do akciových trhov systematicky, teda pravidelne a dlhodobo. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja. Kto v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie, a logicky vo obdobiach krízy viac, lebo je lacnejšie. Hospodársky cyklus a vývoj na akciových trhoch sa totiž viac- menej kopírujú. Cyklus sa pritom opakuje, len je nejasné, kedy nastane dno, expanzia, rozmach, kontrakcia, pokles a recesia. Inak povedané, pravidelné investovanie je bezpečnejšie, investor má totiž akoby viac výstrelov a nie jediný ako v prípade jednorazovej investície, keď existuje riziko, že nakúpi akurát na vrchole trhu a z dlhodobého hľadiska nezoptimalizuje zhodnotenie.

  Technicky môžete každý mesiac investovať aj rôzne sumy, čo sa trocha vzďaľuje ideálu a podobne je to aj s prerušením investovania. Ak budete mať šťastie možno sa trafíte a nakúpite viac v časoch, keď bude korekcia na trhoch, poprípade Vám to vyjde s prestávkou. No môže to vypáliť aj opačne. Pravidelným investovaním rovnakých súm tento faktor odstránite.
 • 04.04.2019 - Čo si myslíte o investovaní do kryptomien? Vrazil som do bitcoinu v čase najväčšieho ošiaľu a teraz som hlboko v mínuse.
  05.04.2019 - Nákup bitcoinu sme nikdy nenazývali investíciou, ale len špekuláciou podobnou stávke v kasíne, či padne červená alebo čierna. Dlhodobo pred nimi našich klientov vystríhame a upozorňujeme, že nemožno u nich predpovedať, aká je ich férová hodnota, keďže nemajú žiadnu podkladovú ekonomiku na ohodnotenie dopytu po jej výrobkoch a službách, nemajú infláciu a ani neexistuje úrokový diferenciál voči iným menám. Navyše za kyptomenami neexistuje ani žiadna organizovaná sila, ktorá by dokázala zaistiť ich využívanie, či ich vyžadovala ako zákonné platidlo.
 • 02.04.2019 - Prosím o radu, mám 27 rokov a chcel by som si šetriť na horšie časy, mesačný vklad. Kde by som mal dávať na poistku životnú alebo.... ďakujem za radu.
  04.04.2019 - Ak sa chcete pripraviť na horšie časy, v prvom rade je potrebné sa obrátiť sporeniu chrbtom a viac sa začať orientovať na investovanie. Zo sporenia nikdy nikto nezbohatol, štatistiky za ostatných vyše 100 rokov ukazujú, že jeho úročenie z dlhodobého hľadiska sotva pokrýva infláciu.

  Ak zoberieme do úvahy aj dane, tak sporenie zväčša doručuje záporný reálny výnos. Znamená to stratu kúpnej sily takto ušetrených peňazí. Napríklad na Slovensku ubrala inflácia za posledných 20 rokov vyše 50 percent kúpnej sily peňazí. Naopak, za ostatných 20 rokov celková výnosnosť investícií do amerických akcií dosiahla necelých 300 percent, do nemeckých štátnych dlhopisov dokonca vyše 350 percent, pričom do slovenských ešte viac.

  Aj po započítaní rôznych poplatkov súvisiacich s kúpou, držbou a zdanením investícií, tie s veľkou rezervou historicky infláciu vždy porazili. Iste, s investovaním je späté vyššie riziko a väčšie výkyvy cien ako so sporením. Investor však môže byť za ochotu podstúpiť riziko odmenený vyšším výnosom. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo do dlhopisov prinesú kladný výnos aj napriek obdobiam kríz či neistôt.

  To rozhodne nemožno povedať o sporení v systéme, kde si centrálne banky pod stabilnou cenovou hladinou predstavujú zväčša permanentnú dvojpercentnú infláciu.
 • 29.03.2019 - Na internete čítam rôzne informácie, či príde, nepríde kríza... Podľa čoho sa mám orientovať? Som úplny laik v tejto oblasti a neviem, ako mám rozoznať relevantný zdroj informácií.
  01.04.2019 - Kríza je, poeticky povedané, chyba pri koordinácii stámiliónov ekonomických agentov a ako taká je veľmi ťažko predvídateľná. Koniec koncov vtip hovorí, že ekonomickí analytici predpovedali deväť z posledných piatich kríz.

  Súčasný globálny ekonomický cyklus vnímame ako zrelý, nachádza sa v jeho neskorej fáze. Hoci nevieme, kedy presne kríza príde, predstihové ukazovatele nám naznačujú, že v najbližších zhruba dvoch rokoch by nemusela doraziť.

  Pre bežného človeka je náročné rozoznať relevantný zdroj informácií, najmä keď zoberieme do úvahy, že aj analytické pohľady sa líšia. Ťažko je v tomto smere radiť, budeme však rady, ak budete za dôveryhodné považovať analýzy J&T Banky.
 • 27.03.2019 - Dá sa do fondu Profit EUR investovať pravidelne, alebo iba jednorazovo?
  28.03.2019 - Samozrejme. Ak ste naším klientom, minimálna prvotná investícia je 1 000 eur a následná pravidelná už od 100 eur. Hlavnou výhodou pravidelného investovania je priemerovanie nákupných cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja. Kto v pravidelných intervaloch investuje rovnakú sumu, kupuje vo fázach rastu menej jednotiek daného aktíva, keďže je zvyčajne drahšie, ale v obdobiach krízy zasa logicky viac, lebo je lacnejšie. Hospodársky cyklus a vývoj na akciových trhoch sa totiž viac- menej kopírujú. Cyklus sa pritom opakuje, len je nejasné, kedy nastane dno, expanzia, rozmach, kontrakcia, pokles a recesia. Inak povedané, pravidelné investovanie je bezpečnejšie, pretože investor má akoby viac výstrelov a nie jediný ako v prípade jednorazovej investície, keď existuje riziko, že nakúpi akurát na vrchole trhu.
 • 26.03.2019 - Mám 49 rokov, koľko (približne) by som mal mesačne investovať, aby som mal na "prilepšenie" k dôchodku +200 eur mesačne? Rátam, že do dôchodku pôjdem ako 65 ročný. Odporúčali by ste mi skôr akciové alebo iné fondy? Ďakujem za odpoveď.
  27.03.2019 - Ak plánujete odísť do dôchodku zhruba o 16 rokov, je to dostatočne dlhý časový horizont pre investovanie do najvýnosnejších akciových fondov, ďaleko presahujúci minimálny odporúčaný horizont. To, koľko by ste museli mesačne investovať, závisí od viacerých parametrov, vrátate priemerného zhodnotenie zdrojov či dĺžky dožitia. Stačiť by Vám mala mesačná investícia 100 eur za predpokladu, že by ste investovali tých 16 rokov, priemerné ročné zhodnotenie by sa pohybovalo na úrovni čo i len ôsmych percent, čo by malo byť pri akciách viac ako reálne a následne by ste pri odchode na dôchodok tento kapitál zobrali a investovali do konzervatívnych riešení, ktoré by doručili zhruba dvojpercentný výnos. To by malo stačiť na postupné čerpanie 200 eur mesačne za predpokladu, že by ste ešte žili ďalších 20 rokov.
 • 22.03.2019 - V minulosti som investoval značnú sumu do podielového fondu. Ako je to s dedením? Dá sa môj majetkový účet prepísať na syna ešte kým žijem, aby sa tieto peniaze nestali súčasťou dedického konania?
  26.03.2019 - Vyjadrením podielu na majetku v podielovom fonde a podielu na výnose z tohto majetku je takzvaný podielový list. Vo všeobecnosti platí, že tento cenný papier sa dá previesť na inú osobu. Určite však odporúčame pozrieť si konkrétne informácie vzťahujúce sa na daný fond v zmluve so správcovskou spoločnosťou, ktorá fond vytvorila, a v štatúte daného fondu.
 • 20.03.2019 - Prečo musím vyplniť investičný dotazník, keď chcem investovať? Je môžné investovať do podielového fondu aj bez vyplnenia tohto dotazníka?
  22.03.2019 - Investičný dotazník bol zavedený ako jedno z opatrení Bruselu, ktorého zámerom je zlepšenie ochrany investorov. Mal by dať odpoveď na to, ktoré investičné nástroje sú vhodné a primerané pre toho- ktorého investora vzhľadom k jeho skúsenostiam či ochote podstupovať riziko. Inak povedané, aby človek neinvestoval do niečoho, čomu nerozumie a nevie ako funguje. Investor má však právo vyplnenie dotazníka odmietnuť a môže nakúpiť akýkoľvek produkt vrátane podielového fondu na vlastnú zodpovednosť, aj keď by to nemuselo vyhovovať jeho investično-rizikovému profilu.
1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve