Všetko o úveroch a pôžičkách

mBank
V online úverovej poradni na vaše otázky odpovedajú špecialisti z mBank. Pýtajte sa, čo vás zaujíma, do 30. novembra 2018. Otázky zasielajte na redakcia@novara.sk.

 
 • 05.11.2018 - Mňa by zaujímalo, ako dlho vydržia úroky ešte na takejto nízkej úrovni. Máte aj nejaký odhad, kedy začnú stúpať? Alebo predpokladáte, že môžu ísť ešte nižšie?
  07.11.2018 - Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ divízie úverových produktov mBank:
  O stúpaní úrokových sadzieb na Slovensku sa hovorí minimálne posledné 2 roky, avšak až do súčasnosti stále klesali. Napríklad sadzby pri hypotékach v priebehu leta klesli o 0,2 percentuálneho bodu. Slovensko tak má jedny z najlacnejších hypoték v celej Európskej únii. Sadzby ale hore pôjdu, pretože Európska centrálna banka oznámila, že ukončí svoje opatrenia, ktorá sadzby tlačili nadol. Očakávam tak, že sadzby môžu ísť predovšetkým pri úveroch na bývanie hore zhruba od polovice budúceho roka. V Českej republike sadzby idú hore už teraz, pretože Česká národná banka opakovane zvýšila základné úrokové sadzby a pridala ďalšie regulácie, čoho výsledkom je, že priemerná sadzba sa pomaly šplhá k hranici 3% p.a. Podobné sadzby sú na základe aktuálneho odhadu v horizonte zhruba dvoch, troch rokov očakávateľné aj na Slovensku.
 • 29.10.2018 - Chcem sa opýtať, som už dôchodkyňa (66 rokov) a potrebujem si požičať sumu 3200 eur. Žijem len z dôchodku. Nemám žiadnu pôžičku. Môže byť môj vek prekážkou, aby mi banka požičala?
  31.10.2018 - Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ divízie úverových produktov mBank:
  Vek nie je prekážkou pri žiadosti o úver, banka posudzuje bonitu klienta podľa mnohých kritérií, najdôležitejšou podmienkou je akceptovateľný príjem bankou.

  Pri mPôžičke Plus od mBank môžete požiadať o úver od 350 až do 24 000 eur. Vo vašom prípade a pôžičke 3200 eur by ste pri dĺžke splatnosti 12 mesiacov mali úrokovú sadzbu 9,9% p.a., pri 24-84 mesiacoch 8,9% p.a.

  Keby ste si však požičali od 4001 do 8 tisíc eur, môžete sa dostať na ešte zaujímavejšiu úrokovú sadzbu 6,9% p.a. pri splatnosti 6 alebo 7 rokov.

  Pôžičku možno kedykoľvek bezplatne predčasne splatiť alebo poslať mimoriadnu splátku v ľubovoľnej výške - jednoducho cez internetové bankovníctvo.

  Výhodou mPôžičky je aj to, že si môžete prispôsobiť mesačnú splátku, splatnosť pôžičky, deň splátky alebo si splátky istiny odložiť o 6 mesiacov.
 • 24.10.2018 - S manželkou sme si kúpili byt na hypotéku a teraz sa chceme rozviesť. Nikto z nás nemá peniaze, aby vyplatil toho druhého a byt si ponechal. Aké máme možnosti?
  26.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
  Na túto tému je ťažké dať univerzálnu radu, pretože možností je viacero:

  Ideálna je dohoda medzi oboma stranami – napríklad, ak aktuálna situácia ani jednému z bývalých manželov neumožňuje vyplatenie druhého vlastníka je možno vhodné, dohodnúť sa na pokračovaní splácania úveru ako doposiaľ.

  Druhá z možností je predaj nehnuteľnosti, tu však treba myslieť na to, že predajom, ku ktorému musí dať banka súhlas (banky vo väčšine prípadov však s týmto nemajú problém) sa splatí zostatok úveru a zvyšné prostriedky z predaja budú rozdelené podľa vzájomnej dohody medzi vlastníkmi. Možnosťou však ostáva aj to, že kupujúci prevezme pôvodný dlh vo vašej banke a vám doplatí rozdiel medzi hypotékou a kúpnou cenou. Následne si potom každý z vás môže požiadať o úver na vlastné bývanie.

  Všetky tieto zmeny podliehajú schváleniu banky, v ktorej máte aktuálne hypotéku. Prosím nezabúdajte, že zánikom manželstva nezaniká povinnosť splácať úver. Často sa v praxi stretávame, že ľudia opomenú na svoje povinnosti, čo do budúcna, keď riešia vlastné bývanie, spôsobuje komplikácie.
 • 22.10.2018 - Môžem sa dostať do problémov, ak kupujem nehnuteľnosť, ktorá už je zaťažená hypotékou a súčasný majiteľ má problémy so splácaním?
  24.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
  Kúpa takejto nehnuteľnosti vyžaduje trochu obozretnosti, je to však situácia, s ktorou sa banky vedia vysporiadať. Na začiatku odporúčam, aby ste skontrolovali, či sa na liste vlastníctva nenachádza exekúcia. V takom prípade je proces trošku náročnejší, nie však neuskutočniteľný.

  Pokiaľ je kupujúcemu známe, že predávajúci je v omeškaní so splácaním úveru, je veľmi dobré, čo najskôr kontaktovať pôvodnú banku a začať celú situáciu riešiť. Majiteľ nehnuteľnosti resp. dlžník, požiada vo svojej banke o splatenie úveru. Výsledkom žiadosti je dokument (vyčíslenie), ktorý obsahuje aktuálny zostatok úveru (istiny), poplatky, prípadný úrok z omeškania nezaplatených splátok či sankcie. Taktiež číslo účtu a variabilný symbol. Odporúčam si overiť, že sa jedná o technický účet banky, resp. úverový účet, ktorého vlastníkom nie je predávajúci.

  Vyčíslenie predložíte banke, v ktorej máte schválený úver. Pri čerpaní úveru Vaša banka podľa vyčíslenia prevedie prostriedky na účet do pôvodnej banky, čím sa splatí pôvodný úver predávajúceho. Ak je zostatok úveru nižší ako kúpna cena, rozdiel bude uhradený v zmysle dohodnutých podmienok podľa kúpno-predajnej zmluvy, ktorú ste uzavreli s predávajúcim a predložili svojej banke.
 • 15.10.2018 - Koľko dní po tom, čo banka zruší kreditnú kartu, bude táto skutočnosť zaznamenaná v úverovom registri? Teda koľko potrvá, než ďalšia banka uvidí v registri kartu ako zrušenú a nebude brať úverový limit karty do úvahy pri prehodnocovaní nového úveru?
  16.10.2018 - Odpovedá Adam Kusý, produktový manažér kreditných kariet mBank:
  Aby banka zrušila úverový účet, ku ktorému bola vydaná kreditná karta, klient musí zvyčajne čakať 1 mesiac, čo je výpovedná lehota. Počkať je potrebné, pretože sa ešte môžu zaúčtovávať platby, ktoré klient síce už kartou zaplatil, ale obchodník si ich ešte nestrhol. Po ukončení kreditnej karty v bankových systémoch odošle banka informáciu o stave kontraktu do registrov. Informácie sa do registrov reportujú na mesačnej báze a posielajú sa vždy údaje platné ku koncu mesiaca. Tieto údaje sú v CBCB aktualizované 15. deň v nasledujúcom mesiaci. Príklad: Ak klient pošle žiadosť o výpoveď v 9. mesiaci k ukončeniu kreditnej karty dôjde v 10. mesiaci, údaje za 10. mesiac budú v CBCB aktualizované 15.11.

  Na kreditnú kartu je treba pozerať ako na jeden z typov úveru, ktorý je rovnako evidovaný v úverových registroch. Banka berie klientovi do ťarchy celý úverový rámec z kreditnej karty, pretože klient ho môže kedykoľvek vyčerpať. V úverovom registri sa evidujú všetky úvery (teda aj zrušená kreditná karta) ešte 5 rokov od zaplatenia poslednej splátky úveru, a to s históriou splácania daného úveru.
 • 11.10.2018 - Chcem sa spýtať, či je možné, aby mi banka poskytla úver, ak som doteraz bola na absolventskej praxi. Od decembra nastúpim do zamestnania, no zmluvu mám iba na dobu určitú 12 mesiacov.
  12.10.2018 - Odpovedá Soňa Holíková, produktová manažérka úverov na bývanie mBank:
  Pri žiadosti o hypotéku (úveru na bývanie) je dôležité mať stály zdroj príjmov – pokiaľ ste zamestnanec, nesmiete byť v skúšobnej ani výpovednej dobe. Absolventská prax nie je akceptovateľným príjmom pre poskytnutie úveru na bývanie. O úver je možné najskôr požiadať po 3 zaslaných mzdách na váš účet (a zároveň po ukončení skúšobnej doby ) avšak pre posúdenie max. možnej výšky úveru odporúčame, začať riešiť úver po 6 zaslaných mzdách na účet klienta.

  Doba určitá nie je prekážkou pre získanie úveru, avšak je posudzovaná individuálnejšie.
 • 10.10.2018 - Keď chcem požiadať o pôžičku, dostanem vo svojej banke, kde mám bežný účet, výhodnejšie podmienky alebo nie?
  12.10.2018 - Odpovedá Zuzana Knechtová, produktová manažérka spotrebiteľských úverov mBank:
  Z výskumov vieme, že keď si ľudia potrebujú požičať, často sa obracajú na svoju banku. V praxi je to tak, že väčšina bánk inzeruje sadzby "od" a často tiež započítavajú zbytočné poplatky. Neprekvapí fakt, že pôžička môže byť v skutočnosti omnoho drahšia ako inde. Napríklad u nás v mBank majú všetci záujemcovia o pôžičku rovnaké transparentné podmienky, ktoré sú vopred dostupné na webe a zbytočné poplatky u našich pôžičiek nevedieme. Vždy tak dopredu viete, aký úrok dostanete. Výhodou mPôžičky Plus je, že pokiaľ klient od mBank ešte pôžičku nemal, môže požiadať o úver od 350 do 1500 eur s úrokom 0% p.a. a iba 2% poplatkom, ktorý splatíte za 12 mesiacov. Pokiaľ ste v mBank už pôžičku mali alebo potrebujete vyššiu sumu, napríklad od 4001 do 16 tisíc eur na 6 rokov je garantovaná sadzba 6,9% p.a., pri pôžičke nad 16 tisíc eur dokonca 5,9% p.a. na 6 či až na 8 rokov. Jednorazový poplatok v tomto prípade neplatíte, vybavenie pôžičky je zadarmo. Všetky podrobnosti o úvere sú transparentne k dispozícii na našich webových stránkach www.mbank.sk.
 • 01.10.2018 - Musím mať pri žiadosti o refinancovanie úveru aj ručiteľa?
  01.10.2018 - Odpovedá Zuzana Knechtová, produktová manažérka spotrebiteľských úverov mBank:
  To, či je k úveru nutné prizvať aj ručiteľa, záleží od každej inštitúcie zvlášť. V mBank pristúpenie ručiteľa nevyžadujeme. Vzhľadom k tomu, že zmyslom refinancovania je ušetriť na splátkach, pripravili sme pre klientov v mBank veľmi zaujímavé ceny úverov, ktoré sú naviac veľmi transparentné. Sadzby, ktoré klienti nájdu na našich webových stránkach sú konečné. Preniesť do mBank si môžete jednu pôžičku alebo až 10 rôznych úverov. V mBank pri refinancovaní úveru môžete žiadosť vyplniť na internete, na obchodnom mieste alebo prostredníctvom mLinky. Nemusíte dokladať žiadne dokumenty, všetko vybavíme za vás. V prípade schválenia vašej žiadosti dostanete e-mail s finálnymi parametrami mPôžičky Plus. V mBank navyše za refinancovanie úverov neplatíte.

  Ak potrebujete okrem refinancovania ďalšie finančné prostriedky, v mBank si môžete k refinancovaniu úverov požičať aj peniaze navyše. A to až do celkovej výšky 24 000 eur!
 • 01.10.2018 - Môže klient kvôli nesplatenému spotrebiteľskému úveru v hodnote pár tisíc eur prísť o dom?
  01.10.2018 - Odpovedá Tereza Tomková, riaditeľka správy pohľadávok mBank:
  Každej banke záleží na tom, aby bolí úvery riadne splácané, v opačnom prípade sa dlh môže navýšiť o ďalšie náklady spojené s vymáhaním, ako sú úroky z omeškania, súdne poplatky a prípadne aj náklady na exekúciu. Meškať so splátkou sa aj tak veľmi neoplatí, pretože okrem záznamu v úverovom registri to stojí aj peniaze a dlh tak môže reálne niekoľkonásobne narastá. Ak nie je úver nehnuteľnosti zaistený, nie je možné len na základe tohto nesplateného úveru vymáhať jej predaj. K predaju nehnuteľnosti pri nezabezpečenom úvere dochádza až na popud exekútora či súdu. V mBank vždy odporúčame komunikovať, pretože v niektorých prípadoch je možné sa dohodnutú napríklad na splátkovom kalendári ešte pred tým, než dôjde ku krajnému riešeniu.
Ďalšie témy v poradenstve