Banky.sk

Ako si vybrať správnu hypotéku

Ján Ondráš
 SLSP_nove
Pýtajte sa Jána Ondráša, vedúceho oddelenia retailových úverov  Slovenskej sporiteľne. Vaše otázky prijímame od 17. februára do 31. marca 2014
Otázka:
27.03.2014 - Môžem hypotéku pre mladých splácať lineárne teda klesajúcimi splátkami?  
Odpoveď:
28.03.2014 - Hypotekárny úver pre mladých sa bežne spláca anuitným splácaním, pri ktorom sú mesačné splátky rovnaké. Mení sa pomer istiny a úroku v mesačnej splátke.  Otázka:
26.03.2014 - Ak si ja vezmem hypotéku pre mladých a po 5 rokoch mi skončí výhodný úrok, môžem si ju potom preniesť do druhej banky?  
Odpoveď:
27.03.2014 - Úver so štátnym príspevkom sa po skončení prvého päťročného obdobia správa rovnako ako každý iný úver. Znamená to, že si ho môžete preniesť do ktorejkoľvek banky, do ktorej chcete alebo sa dohodnete so svojou bankou na výhodnejších podmienkach. Vo všeobecnosti odporúčame brať si úver so štátnym príspevkom pre mladých na 5-ročnú fixáciu, aby ste využili max. príspevok a po ukončení 5 rokov mali možnosť úver bez poplatku vyplatiť alebo sa dohodnúť so svojou bankou na nových podmienkach na ďalšie obdobie fixácie. Otázka:
24.03.2014 - Ako funguje úverový bonus pri hypotéke pre mladých. Platím pri nej nižšiu splátku s úrokom o 3 % nižším alebo platím splátku s vyšším úrokom a banka mi zľavu refunduje na konci mesiaca?  
Odpoveď:
25.03.2014 - Platiť budete výšku splátky vypočítanú podľa úrokovej sadzby nezníženú o výšku štátneho príspevku a príspevku banky. Úrokový bonus vám banka poukáže na účet následne. Budete tak mať dobrý prehľad o tom, koľko zo splátky tvoria príspevky banky a štátu. Otázka:
21.03.2014 - Ak mám hypotéku so štátnym príspevkom budem si ju môcť refinancovať v inej banky bez straty úrokovej bonifikácie?  
Odpoveď:
24.03.2014 - Ak si hypotekárny úver pre mladých prenesiete do inej banky, o úrokovú bonifikáciu prídete. Otázka:
20.03.2014 - Ak zomrel jediný dlžník na hypotéke prerušíte úročenie úveru do ukončenia dedičského konania? 
Odpoveď:
21.03.2014 - V prípade, že na úvere figuroval len jeden dlžník - zosnulý klient, a okrem neho nebol na úvere žiadny iný spoludlžník alebo ručiteľ, pozastavujeme úroky z omeškania po celú dobu dedičského konania. Opäť ich začneme uplatňovať až po právoplatnom dedičskom rozhodnutí, keď je známy dedič, prípadne viacerí dedičia.
Jednou z možnosti je, aby pozostalí, ktorí sú domnelými dedičmi (t.j. predpokladá sa, že budú dedičmi pohľadávky) pristúpili k plneniu záväzku už pred alebo počas dedičského konania, čo znamená, že nie je nevyhnutné čakať na právoplatné dedičské osvedčenia v dedičskom konaní.
 Otázka:
19.03.2014 - Kedy mi môže exekútor siahnuť na dom, na ktorom mám hypotéku? 
Odpoveď:
20.03.2014 - V prípade, že máte problém so splácaním úveru, odporúčame vám hneď komunikovať s bankou a snažiť sa nájsť riešenie. Najväčšou chybou, ktorú ľudia v takýchto situáciách robia je, že s bankou nekomunikujú, a čakajú, že sa ich problém vyrieši sám. V banke sa vždy snažíme nájsť riešenie, akým je napríklad zníženie splátok či predĺženie doby splatnosti úveru. Exekúcia je až posledné riešenie, ktorému sa snažíme predchádzať. Otázka:
18.03.2014 - Čo mi banka môže ponúknuť v prípade ak nevládzem splácať hypotéku? 
Odpoveď:
19.03.2014 - Najlepším spôsobom je mať vždy vybudovanú rezervu vo výške 3 - 6 mesačných splátok a predchádzať takýmto situáciám. Ak už problém vznikne a takúto rezervu nemáte, snažíme sa pre vás nájsť čo najvhodnejšie riešenie. Konkrétne možnosti závisia od viacerých okolností, ako je napríklad situácia a príjem vo vašej rodine. Možností je viacero, napríklad zníženie splátok, predĺženie doby splatnosti (čím dôjde k zníženiu mesačnej splátky), vo výnimočných prípadoch aj k dočasnému odkladu splácania úveru.
Najčastejším riešením, ktoré naši klienti využívajú, je dočasné zníženie splátky úveru na obdobie do 6 mesiacov. Novú výšku splátky prispôsobujeme vašim aktuálnym možnostiam. Naša skúsenosť hovorí, že ľudia, ktorí mali dočasne zníženú splátku na šesť mesiacov, boli po tomto období opäť schopní riadne splácať svoje úvery.
 Otázka:
17.03.2014 - Aký je poplatok ak požiadam banku o skrátenie obdobia splácania úveru? 
Odpoveď:
18.03.2014 - V tomto prípade ide o zmenu zmluvných podmienok. V banke vám vypracujeme novú zmluvnú dokumentáciu vášho úveru, ktorú následne v pobočke podpíšete. Keďže je to pomerne prácne a časovo náročné, účtujeme si za to poplatok 149 euro. Tento poplatok neúčtujeme v prípade zmien zmluvných podmienok z dôvodu úmrtia dlžníka. Otázka:
14.03.2014 - Keď mám voľné peniaze. Čo sa mi viac oplatí, aby som si znížil splátku alebo skrátil dĺžku splácania? 
Odpoveď:
17.03.2014 - Ľudia majú individuálne potreby a môžu sa nachádzať v rôznych životných situáciách, preto nie je možné jednoznačne povedať, čo sa oplatí najviac. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie úver splácate, tým vás to vyjde drahšie. Na druhej strane, pokiaľ sa vám zdá vaša súčasná splátka vysoká, voľné peniaze je možné použiť aj na zníženie splátok úveru. Tretím riešením je, že si vložíte voľné peniaze na sporenie. Tam sa vám pribežne zhodnocujú a mate ich kedykoľvek k dispozícií. Zlaté pravidlo je, že vždy je dobré mať našetrenú sumu vo výške aspoň 3-6 splátok úveru. Môže vám to pomôcť lepšie zvládnuť situáciu, ak by ste v budúcnosti mali neplánované výdavky – napr. sa vám pokazí auto, alebo ak by ste prišli o príjem.  Otázka:
13.03.2014 - Ako môžem hypotéku predčasne splatiť? 
Odpoveď:
14.03.2014 - Samozrejme, úver na bývanie môžete predčasne splatiť kedykoľvek. V čase, keď vám končí fixácia, máte jeden obchodný deň po ukončení fixácie na to, aby ste vyplatili celý úver alebo jeho časť, úplne bez poplatku. Pre hypotéky pre mladých môžete takéto vyplatenie bez poplatku realizovať kedykoľvek počas prvých 5 rokov po poskytnutí úveru.
Navyše, v Slovenskej sporiteľni vám umožníme urobiť mimoriadnu splátku aj mimo obdobia, kedy vám končí fixácia. Raz ročne môžete splatiť až 10 % zostatku istiny úveru úplne bez poplatku.
 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve