Banky.sk

Ako úspešne investovať a zarobiť

Matej Varga
Na vaše otázky odpovedá Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku riadenia investícií PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol. a. s.. Otázky zasielajte na redakcia@novara.sk.
Otázka:
23.05.2019 - Akú pridanú hodnotu mi vie dať finančný sprostredkovateľ pri výbere investície? Váham, či sa mám obrátiť na svoju banku, alebo sprostredkovateľa.
Odpoveď:
27.05.2019 - Pokiaľ vám sprostredkovateľ vie dodať odborné poradenstvo šité na mieru, osobný reporting a osobnejší servis, prípadne produkty, ktoré banky na Slovensku nedistribuujú, potom má pre vás význam obrátiť sa na jeho služby. Ak tieto služby naviac nevyhľadávate, alebo ste už klientom privátneho bankovníctva niektorej banky, sú pre vás rovnako dostupné, či prípadne viete do čoho chcete investovať, aj bez poradenstva, môžete sa bez problémov obrátiť priamo na pobočku vašej banky, či osobného bankára, ktorý vám samozrejme môže poskytnúť v mnohých prípadoch tiež riešenia šité na mieru, či produkty ktoré práve sú najvhodnejšie pre vás.Otázka:
20.05.2019 - Aký je váš názor na investovanie do fyzického zlata a diamantov? Akým spôsobom sa neskôr dajú speňažiť?
Odpoveď:
22.05.2019 - Ide o pomerne volatilné a vo fyzickej podobe menej likvidné alternatívne aktíva - komodity, ktoré predstavujú v mysli ľudí nástroj - uchovávateľa hodnôt v neľahkých časoch, najmä teda v prípade zlata. Zlato má svoj význam ako doplnok v portfóliu, pretože sa v prípade hyperinflácie, alebo oslabenia amerického dolára, či nárastu rizikovej averzie počas krízy vyvíja inak ako napríklad akciové investície, ktoré v tom čase klesajú na cene. Tým zlato, ktoré je samo o sebe rizikovou investíciou, znižuje riziko portfólia v prípade takýchto udalostí, avšak upozorňujem, že by nemalo tvoriť viac ako 5 až 10% hodnoty portfólia, a zvážil by som tiež nákladnosť fyzického držania zlata a schopnosti ho neskôr odpredať v porovnaní s cenným papierom naviazaným na vývoj zlata. Osobne by som uprednostnil v prípade záujmu investovať do zlata papierovú podobu, ktorá je trebárs krytá fyzickým zlatom.Otázka:
14.05.2019 - Máme bydlisko v Nemecku. Ako budeme platiť dane z akcií? Platia na nás zákony nemecké, vždy -25% zo zisku, alebo slovenské? Máme v slovenskej banke akcie, manželka je Slovenka. Pokiaľ sa na nás vzťahujú slovenské zákony, aká je vysoká daň?
Odpoveď:
15.05.2019 - V oblasti daňového poradenstva vyhľadajte prosím daňového poradcu. Domnievam sa však, že ak sa zdržujete prevažnú časť roka v Nemecku, platia pre vás nemecké daňové zákony a svoje prijmy zdaňujete tam.Otázka:
10.05.2019 - Prečo by som mal investovať cez PPSS? V čom ste lepší ako iné spoločnosti?
Odpoveď:
13.05.2019 - Máme unikátne fondové riešenia, spravujeme najväčší realitný fond na Slovensku, naše stratégie sa odlišujú výrazne od konkurencie, ponúkame produkty, ktoré nenájdete v ponuke inde. Sme slovenský správca, máme vysokú flexibilitu v rozhodnutiach a v možnosti reagovať na aktuálnu situáciu na trhu, nájdete u nás dlhodobo a pravidelne oceňované fondy.

Dôveryhodný hráč s dlhodobou tradíciou
- sme správcovská spoločnosť s dlhodobou tradíciou na Slovensku
- ponúkame možnosť investovať prostredníctvom podielových fondov už od roku 1995
- patríme medzi zakladajúcich členov Asociácie správcovských spoločnosti

Špičkový tím portfólio manažérov
- náš tím portfólio manažérov má mnohoročné miestne i medzinárodné znalosti a skúsenosti so správou majetku podielnikov
- neustále pracujeme na zdokonaľovaní úrovne portfólio manažmentu s využitím najnovších akademických i praktických poznatkov z oblasti financií

Konzervatívna správa fondu
- našim cieľom je neustále hľadať najvhodnejšie zodpovedné riešenia a investičné príležitosti, ktoré ponúka aktuálna situácia na finančných trhoch
- pri správe majetku našich podielnikov využívame medzinárodné skúsenosti a zároveň i miestne znalosti
- vďaka kombinácii našich skúseností a znalostí prinášame unikátne produkty a konzervatívny prístup k správe majetku našich podielnikov
- dodržujeme etické princípy vo vzťahu ku klientom, obchodným partnerom ale i našej konkurenciiOtázka:
09.05.2019 - Ak chcem predať časť podielov vo fonde, ako dlho trvá kým sa mi ich podarí speňažiť?
Odpoveď:
10.05.2019 - Zvyčajne do 2-5 dní.Otázka:
07.05.2019 - Dobrý deň. Mám 3 maloleté deti, ktorým ukladám úspory na termínovanom vklade. Chcem to zmeniť. Myslíte si, že pravidelné investovanie SMART by bolo vhodnou voľbou? Ktorý fond by bol pre nich vhodný, keď počítam s tým, že úspory nevyberieme najbližších 7 rokov? Odporučili by ste mi zriadiť pre každé dieťa sporenie zvlášť? Nebudem platiť veľa na poplatkoch?
Odpoveď:
09.05.2019 - Dobrý deň, pravidelné investovanie SMART, je veľmi vhodný produkt práve na účel, ktorý opisujete. Odporúčam vytvoriť sporenie pre každé dieťa zvlášť, poplatky spojené s investovaním, aj založením programu SMART sú nulové. Výber fondu vzhľadom na dlhý horizont smeruje k Aktívnemu fondu, ide o fond určený na dlhšie a pravidelné investovanie s vysokým očakávaným výnosom vzhľadom na dynamický charakter fondu.Otázka:
07.05.2019 - Ak by som chcel investovať do fondov PPSS, viem to celé vybaviť elektronicky, alebo je nutné prísť na pobočku Poštovej banky?
Odpoveď:
07.05.2019 - Pokiaľ ešte nie ste podielnikom v žiadnom z našich fondov, musíte na úvod navštíviť niektoré z predajných miest. Pokiaľ ste podielnikom, doinvestovanie je možné aj jednoduchým bankovým prevodom s príslušnými symbolmi v prevodnom príkaze.Otázka:
06.05.2019 - Chcem sa spýtať, ako to je, keď mám pôžičku 10 000 € a prišla by hyperinflácia. Čo by sa vlastne dialo? Ďakujem.
Odpoveď:
06.05.2019 - V hyperinflácii dochádza k extrémnemu rastu cien tovarov a služieb, čo znamená, že za rovnaký objem peňazí si kúpite menej. Peniaze strácajú svoju hodnotu. Centrálne banky v prípade rastúcej inflácie nad úroveň vyrovnaného rastu zvyšujú úrokové sadzby, aby infláciu zbrzdili. Pokiaľ máte na pôžičke pohyblivú úrokovú sadzbu, s veľkou pravdepodobnosťou by silno vzrástla, a rovnako by kúpna sila vašich 10 tisíc silno klesla.Otázka:
03.05.2019 - Potrebujem si nasporiť peniaze kvôli hypotéke. Myslíte si, že na tento účel je vhodné sporiť cez podielový fond, alebo radšej mám využiť obyčajný sporiaci účet v banke? O hypotéku by som chcela požiadať o 6 rokov.
Odpoveď:
06.05.2019 - Na tento účel môžete využiť náš program pravidelného investovania s názvom SMART. Na účel sporenia na 6 a prípadne viac rokov sa hodí fond s názvom Aktívny fond. Hoci má vyššie výkyvy, pri pravidelnom sporení to môže nahrávať vyššiemu celkovému profitu z investovania. Vyššie riziko je kompenzované vyšším očakavaným výnosom tohto fondu. Navyše, program pravidelného investovania SMART vám umožňuje investovať bez vstupných poplatkov. Viac o podmienkach pravidelného investovania SMART sa dočítate tu.Otázka:
30.04.2019 - Chcem sa opýtať, ak investujem peniaze do podielového fondu a po nejakom čase by som chcel prejsť do iného fondu (v rámci tej istej správcovskej spoločnosti) ako to funguje? Sú s takýmto prechodom spojené nejaké poplatky?
Odpoveď:
03.05.2019 - So samotným prestupom medzi fondami nie sú spojené poplatky za presun investície, ale môžu byť účtované výstupné poplatky z fondu, ktorý bol pôvodný, pokiaľ neboli dodržané lehoty zotrvania vo fonde. Viac informácii nájdete na webe www.penzijna.sk.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve