Banky.sk

Ako efektívne sporiť a investovať

Mgr. Jaroslav Pilát
Na Vaše otázky odpovedá Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.

PPSS

 
Otázka:
07.06.2017 - Myslíte, že ešte niekedy budú termínované vklady opäť zárobkové? Čo je teraz, keď nezarábajú, dobrou alternatívou?
Odpoveď:
12.06.2017 - Záleží na od situácie na trhoch, aktuálne v časoch nízkych úrokových sadzieb sú úroky na termínovaných vkladoch skoro nulové. Dobrou alternatívou sú kombinované vklady, kde časť peňazí máte uložených na termínovanom účte a časť je investovaná do podielových fondov. Veľmi zaujímavou voľbou v dnešnej dobe je aj investovanie do realitných fondov.Otázka:
05.06.2017 - Dobrý deň, chcem mojim vnúčatám sporiť tak po 20 eur mesačne každému. Mám im založiť vkladnú knižku? Alebo niečo iné?
Odpoveď:
12.06.2017 - Predpokladám, že im idete sporiť na dlhšiu dobu, minimálne 5 rokov. Pri dnešnej situácii nízkych úrokových sadzieb by som volil dynamickejšie riešenia ako je vkladná knižka. Ak máte záujem, pozrite si možnosti investovania na dlhšiu dobu do podielových fondov.Otázka:
04.06.2017 - Dobrý deň, chcem nejako zmysluplne uložiť alebo investovať svoje našetrené peniaze. Nechcem dať všetko do fondov. Kam by ste mi odporučili ich vložiť a v akých pomeroch? Ďakujem.
Odpoveď:
09.06.2017 - Ak nechcete mať všetky peniaze vo fondoch, využite kombinované produkty, kde časť peňazí je uložená na termínovanom vklade a časť investovaná do podielových fondov.

Aktuálne do konca augusta ponúkame pre klientov produkt Užitočný vklad, ktorý spája úrokovú sadzbu až 1 % p.a. na termínovanom vklade s investovaním v podielovom fonde Kapitálový fond o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu. Investovaná suma je rozdelená na dve časti v pomere 30 % TERMÍNOVANÝ VKLAD a 70 % KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.Otázka:
01.06.2017 - Čo je pre bežného človeka výhodnejšie, našetriť si určitú sumu a tú zainvestovať do nejakého podielového fondu, alebo priebežne do toho fondu investovať malé sumy? Pýtam sa jednak kvôli poplatkom, či nie sú pri priebežnom investovaní vyššie. A tiež by som chcel vedieť, že ak človek investujem postupne, nemá potom taký prehľad, koľko podielov za koľko nakúpil - ako si potom zhodnotí výnosnosť investície?
Odpoveď:
05.06.2017 - Je ťažko povedať čo je výhodnejšie, poplatkovo je to skoro identické. Rozdiel je v tom, že pri sporení platíte zriaďovací poplatok na začiatku z cieľovej sumy sporenia a pri investovaní vstupný poplatok z výšky investície. Pri investovaní vkladáte väčšiu sumu naraz, pri sporení pravidelne menšiu sumu mesačne. Výhodou sporenia je priemerovanie ceny, keďže nakupujete podielové listy každý mesiac vždy za inú cenu. Po každom vklade klientovi posielame konfirmačný list, kde má uvedenú informáciu koľko podielov nakúpil. Výšku sporenia si taktiež klienti vedia pozrieť na karte podielnika.Otázka:
28.05.2017 - Dobrý deň. Je lepšie sporiť si v treťom pilieri alebo investovať do podielových fondov?
Odpoveď:
31.05.2017 - Ide o dva odlišné produkty. III. pilier je kombinácia sporenia zamestnanca a zamestnávateľa za účelom dofinancovania dôchodku, zatiaľ čo sporenie do podielových fondov predstavuje formu sporenia, ktorá je postavená na individuálnej báze. Sporenie do podielových fondov nepodlieha zo strany štátu daňovej bonifikácii, na druhej strane však poskytuje klientovi väčšiu flexibilitu pri nakladaní s nasporenou sumou.Otázka:
25.05.2017 - Čítal som, že je dobré mať časť peňazí uložených v zlate. Čo si o tom myslíte? Aké sú výhody, prípadne nevýhody? Ďakujem.
Odpoveď:
29.05.2017 - O zlate je pravda, že slúži v ľudských mysliach ako uchovávateľ hodnoty poslednej inštancie, teda, keď všetko ostatné stratí, vrátime sa k zlatu. Je tiež pravdou, že má nízku koreláciu s aktívami ako sú akcie, či niektoré iné komodity, avšak z dlhodobého hľadiska nemá výnos, neprináša pravidelnú dividendu a s jeho držaním sú spojené náklady na úschovu. Zlato má teda väčší zmysel nakúpiť, pokiaľ investor predpokladá, že sa blíži kríza, alebo prichádza niečo ako hyperinflácia, prípadne, že americký dolár bude výraznejšie oslabovať. Ak by sme sa bavili o nepriamej investícii do zlata, tak tento titul sa nachádza v podielových fondoch, čím je klient účastný aj výhod investovania práve do zlata.Otázka:
23.05.2017 - Chcem si mesačne odkladať 60-70 eur. Mám celú túto sumu investovať do jedného produktu, alebo ich mám rozdeliť - niečo na sporenie, niečo do fondov, prípadne ešte niekde inde? Vďaka za odpoveď.
Odpoveď:
26.05.2017 - Ideálne je sumu si rozložiť do viacerých fondov. V rámci dobrého nastavenia je dobré, ak si vytvárate rezervu z krátkodobého/strednodobého/dlhodobého hľadiska. Pomer je na Vás podľa toho, čo v najbližších rokoch plánujete, odporúča sa ale minimálne odkladať 20% z dlhodobého hľadiska a vytvárať tak dlhodobú rezervu. Prípadne si pozrite sporenia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, kde si viete vybrať rôzne stratégie.Otázka:
22.05.2017 - Kedy je najvhodnejšie začať s investovaním? Je to vhodné aj pre úplného laika?
Odpoveď:
26.05.2017 - Investovaním môžete začať v momente ako máte voľné peňažné prostriedky, prípadne viete si mesačne časť výplaty odkladať. Na začiatku by som odporučil začať si mesačne sporiť určitú čiastku a tak si vyskúšať čo je to investovanie.Otázka:
21.05.2017 - Dobrý deň, aké riziko mi hrozí pri investíciách do podielových fondov? Nie je lepšie dávať peniaze na termínovaný účet?
Odpoveď:
24.05.2017 - S investovaním do podielových fondov je spojené riziko poklesu, preto je veľmi dôležité vedieť ako zvládate prípadný dočasný pokles a na základe toho sa rozhodnúť akú stratégiu investovania zvoliť. V zásade platí čím vyšší potenciálny výnos, tým vyššie riziko a samozrejme aj opačne čím je riziko nižšie tým je aj očakávaný výnos nižší. Pri investovaní je ešte veľmi dôležité dodržiavať minimálny odporúčaný investičný horizont konkrétneho fondu.Otázka:
19.05.2017 - Keď chcem svoje peniaze späť, ako rýchlo ich viem vybrať, ak sú zainvestované v podielových fondoch? Ďakujem.
Odpoveď:
23.05.2017 - Proces redemácie (vyplatenie) podielových listov je na dennej báze. V praxi to znamená, že peňažné prostriedky by ste na druhý pracovný deň po podaní žiadosti mali mať pripísané na svojom bežnom účte.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve