Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuDobrá pôžička
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru30000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 6,50 %
Poplatok za schválenie úveru 0,00 €
Podmienky pre získanie úveru Dobrú pôžičku môžu požiadať: zamestnanci (pracujúci v SR, ČR alebo Maďarsku), ktorí dovŕšili 18 rokov, sú zamestnaní dlhšie ako 3 mesiace a majú trvalý pobyt na Slovensku; podnikatelia, ktorí podnikajú min. 2 roky nepretržite; tí, ktorí poberajú starobný, výskuhový, invalidný, vdovský dôchodok; tí, ktorí majú iné príjmy
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Občiansky preukaz, dôchodcovia aj rozhodnutie o priznaní starobného alebo výsluhového dôchodku; Doklad preukazujúci trvalý pobyt znejúci aj na meno manžela/ky alebo rodiča (SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, vodné/stočné, telefón, mobil, výpis z bankového účtu alebo výpis z úverovej karty) nie starší ako 3 mesiace. Ak ste klientom Poštovej banky viac ako 6 mesiacov, tento doklad predkladať nemusíte. Pri výplate prevodom na účet v inej banke - výpis z tohto bankového účtu znejúceho na vaše meno nie starší ako 3 mesiace.
Poznámka možnosť poistiť si úver, možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku, nemusíte vlastniť nehnuteľnosť
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie/ Ručenie bez spolužiadateľa
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie bezplatne
Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka / Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od10.1.2017
Úrokové sadzby platné od20.12.2016