Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuDobrá pôžička
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru30000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 7,50 %
Poplatok za schválenie úveru 0,00 €
Poplatok za vedenie úverového účtu mesačne 0 €
Podmienky pre získanie úveru - vek 18 - 69 rokov
- trvalý pobyt v SR
- akceptovateľný trvalý zdroj príjmu:
1. zamestnanec v pracovom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku min. 3 mesiace 2. živnostník, ktorý podniká min. 2 roky
3. dôchodca so starobným, výskuhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom
4. iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)
Ak žiadateľ o úver čerpá pôžičku na účet od Poštovej banky a je zamestnaný v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), k žiadosti postačuje predložiť občiansky preukaz
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - Ak žiadateľ o úver čerpá pôžičku na účet od Poštovej banky a je zamestnaný v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), k žiadosti postačuje predložiť občiansky preukaz.
- Dôchodcovia predkladajú aj rozhodnutie o priznaní starobného alebo výsluhového dôchodku.
- Doklad preukazujúci trvalý pobyt znejúci aj na meno manžela/ky alebo rodiča (SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, vodné/stočné, telefón, mobil, výpis z bankového účtu alebo výpis z úverovej karty) nie starší ako 3 mesiace. Ak ste klientom Poštovej banky viac ako 6 mesiacov, tento doklad predkladať nemusíte. Pri výplate prevodom na účet v inej banke - výpis z tohto bankového účtu znejúceho na vaše meno nie starší ako 3 mesiace.
Poznámka - bez poplatku za poskytnie úveru
- bez potvrdenia o príjme 
- bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie/ Ručenie bez spolužiadateľa
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie bezplatne
Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka / Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od10.1.2017
Úrokové sadzby platné od27.1.2017