Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaBKS Bank AG
Názov produktuPremiun Konto
Mesačný poplatok za účet / balík služieb3 €
Poplatok za balík po zľave -
Podmienky získania zľavy z ceny balíka -
Úroková sadzba v % p.a. 0,35%
Poznámka Ak si k Premium Konto zoberiete platobnú kartu Maestro váš mesačný poplatok bude 3,50 € mesačne. Minimálny vklad pri otvorení účtu je 100 € a musí byť vložený max. do 1 mesiaca od aktivácie účtu, inak je po uplynutí tejto doby účet automaticky bankou zrušený.
Balík zahŕňa tiež BKS Online sporiaci účet a neobmedzený počet cezhraničných platieb v EUR v rámci krajín EHP cez BKS Online Banking.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty Maestro - na požiadanie
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky 4 výbery mesačne
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke -
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke -
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie -
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou áno
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke banka neposkytuje
Výber hotovosti na pobočke banka neposkytuje
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 1,95 € v mene EUR
1,95 € + 0,75% zo sumy výberu v cudzej mene
0,00 € + 0,75% zo sumy výberu v cudzej mene /prvé 4 výbery v mesiaci/
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 1,95 € v mene EUR
1,95 € + 0,75% zo sumy výberu v cudzej mene
0,00 € + 0,75% zo sumy výberu v cudzej mene /prvé 4 výbery v mesiaci/
Došlá platba 0,15 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,15 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 1,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,15 € - zadaný elektronicky
1 € - zadaný na pobočke
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 1,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,00 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 1,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,15 € - zadaný elektronicky
1 € - zadaný na pobočke
Inkaso - zrušenie na pobočke 1,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,00 €
Platba kartou  neobmedzene
Mesačný poplatok za Internet banking 3,00 €
Mesačný výpis osobné prevzatie: 2,50 €, zaslaný poštou: 0,35 € + poštovné
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od7.3.2017