Banky.sk

Privátne bankovníctvo

Andrej Zaťko
Otázka:
29.09.2011 - Čo sa skrýva za názvom concierge služby? 
Odpoveď:
30.09.2011 - Nefinančné aktivity v oblasti cestovania, nakupovania, strávenia voľného času, či asistentských služieb, kde našich klientov zastupujeme na aukciách, či ich sprevádzame na svadobných cestách, na ktorých zabezpečíme dokonalý servis. Otázka:
29.09.2011 - Poskytuje banka klientovi aj iné ako finančné služby? 
Odpoveď:
30.09.2011 - Áno. Najčastejšie sú to služby štrukturovania majetku, daňového a právneho poradenstva a služby concierge, ktorá zabezpečuje súkromné aktivity klienta. Tieto služba väčšinou banky outsourcujú. Otázka:
28.09.2011 - Aké poplatky platí klient za služby privátneho bankára? 
Odpoveď:
29.09.2011 - Veľmi sa to líši. Banka je podnikateľský subjekt ako každý iný a všetko, čo robí, podniká pre zisk.
Buď si klient platí priamo nejaký poplatok alebo platí poplatky za jednotlivé služby – napríklad za správu portfólia, alebo špecializované poradenstvo. Štandardom ale býva, že klienti privátneho bankovníctva sú oprostení od bežných poplatkov.
 Otázka:
28.09.2011 - Komunikuje klient s jedným pracovníkom banky či s viacerými odborníkmi? 
Odpoveď:
29.09.2011 - Väčšinu základných služieb vyrieši klient s jedným človekom. Privátny bankár je preň protistranou, pretože zastáva všetky oddelenia banky. Avšak pri zložitejších investičných schémach alebo pre oblasť multigeneračnej správy majetku býva pri stretnutiach aj špecialista. Otázka:
26.09.2011 - Má privátny klient aj nárok na nejaké zľavy či bonusy mimo bankových služieb? 
Odpoveď:
27.09.2011 - Áno, samozrejme. V rámci komplexnosti poskytovaných služieb sa im vždy snažíme aj v nebankových službách urobiť nejaké výhody. Je to väčšinou o vzťahu a kontaktoch, pretože klienti jednak skôr ocenia výhody, ktoré sa nedajú tak ľahko kúpiť. Napríklad vybavenie parkovacieho státia pre jachtu nie je tak o peniazoch, ako o kontaktoch. Otázka:
26.09.2011 - Ako sú chránené klientove osobné údaje? 
Odpoveď:
27.09.2011 - Banka zo zákona podlieha bankovému tajomstvu, ktoré veľmi rešpektujeme a striktne ho dodržujeme, pričom pri privátnych klientoch je to až nadštandardné dodržiavanie jeho súkromia a osobných údajov. Otázka:
20.09.2011 - Čo klientovi banka ponúkne ak chce komplexnú správu portfólia? 
Odpoveď:
21.09.2011 - Banka ponúka viacero možností komplexnej správy klientovho portfólia, z ktorých si následne vyberá sám. Ponúkame tri druhy správy portfólia:
- Na mandát – klient zverí peniaze banke a banka ich sama investuje, pričom klient do jej rozhodnutí vôbec nezasahuje
- V rámci správy portfólia banky klient jej rozhodnutia obmedzí a dopredu si dohodne okruh na investovanie
- Klient aktívne s bankou spolupracuje pri investovaní a všetko schvaľuje

3 typy stratégií:
- Konzervatívna stratégia – nízke riziko, nižší potenciálny výnos
- Balancovaná stratégia - stredné riziko, stredný potenciálny výnos
- Dynamická stratégia - vysoké riziko, vysoký potenciálny výnos
 Otázka:
20.09.2011 - Majú klienti záujem o vkladové produkty, ak dokážu viac zarobiť na investičných produktoch? 
Odpoveď:
21.09.2011 - Majú, pri investíciách je vždy dôležitý pomer rizika a výnosu, pričom platí základný vzorec – čím vyššie riziko, tým vyšší výnos. Najvhodnejšou ochranou, ktorú neustále svojim klientom odporúčame, je diverzifikácia investície. Otázka:
19.09.2011 - Do akých produktov najčastejšie investujú vaši klienti a podieľa sa na ich investíciách a teda aj riziku aj privátna banka? 
Odpoveď:
19.09.2011 - Klientom odporúčame to, do čoho investujeme my sami, alebo by sme investovali.
Naši klienti najčastejšie investujú do nasledovných produktov:
- Private equity investície = zmenkové alebo dlhopisové produkty, ktorými sa financujú rozličné projekty
- Kompletná správa portfólia = klient zverí peniaze banke a banka ich podľa jej rozhodnutia investuje a zhodnocuje
- Štandardné produkty - špeciálne podielové fondy
- štruktúrované depozitá (protiinflačný vklad)
- hlavne termínované vklady
 Otázka:
16.09.2011 - Majú klienti privátneho bankovníctva väčší sklon k riziku investovania? 
Odpoveď:
19.09.2011 - Veľmi všeobecne asi áno. Súvisí to s tým, že väčšina sú podnikatelia, ktorí majú množstvo nápadov, sú odvážni a ochotní riskovať, čo vyplýva už len z podstaty, že podnikajú, pretože aj podnikanie je svojim spôsobom veľmi riskantné. 1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve