Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Poštová banka
Andrej Zaťko študoval na Fakulte hospodárskej informatiky na Ekonomickej univerzite. Počas štúdia na vysokej škole písal pre časopis Trend. Pred ukončením štúdia sa stal členom tímu správcovskej spoločnosti J&T Assetmanagement. Neskôr prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v rámci finančného holdingu J&T a od roku 2006 sa venuje najmä privátnemu bankovníctvu, ktoré vybudoval a dodnes je zodpovedný za jeho riadenie a výsledky. V rokoch 2007 - 2010 pôsobil ako člen predstavenstva v J&T BANKE vo Švajčiarsku. Od jesene 2010 vedie Privátne bankovníctvo J&T BANKY v Českej republike, kde sa stal aj členom predstavenstva. Riaditeľom J&T BANKY Slovensko bol od 1. novembra 2012. Do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Poštovej banky 12.8.2015.