Banky.sk

Keď si potrebujete požičať... (všetko o úveroch a pôžičkách)

Melinda Burdanová
Na vaše otázky až do 3.decembra 2017 odpovedá Melinda Burdanová, riaditeľka odboru retailových produktov v Poštovej banke.

PABK
 
Otázka:
01.12.2017 - Akú najvyššiu pôžičku mi vaša banka môže dať, keď ju chcem splatiť do pol roka? Aké moje záväzky pri posudzovaní beriete do úvahy?
Odpoveď:
04.12.2017 - Výška pôžičky závisí od Vášho príjmu a záväzkov, ktoré máte, tzn. Či máte iné úvery. V Poštovej banke je napr. min. splatnosť úveru 12 mesiacov. Pre príklad, ak by Váš čistý príjem bol 500 eur bez akýchkoľvek záväzkov, tak Vám vieme poskytnúť úver vo výške 3360 eur so splatnosťou na 1 rok.  Pre krátkodobé preklenutie finančných potrieb klienta je možné požiadať o povolené prečerpanie na bežnom účte.Otázka:
28.11.2017 - Chcem si zobrať hypotéku a ako spoludlžníka chcem môjho otca. Hypotéku plánujem splácať 25 rokov. Avšak môj otec odíde do dôchodku približne za 5 rokov. Môže byť teda spoludlžníkom?
Odpoveď:
01.12.2017 - Podmienku veku by mali splniť všetci účastníci úverového vzťahu, teda aj spoludlžníci, keďže ich príjem vstupuje do hodnotenia na poskytnutie úveru. Spravidla je vekový strop pri dosplácaní úverov na bývanie stanovený na 65 rokov, môže sa teda stať, že banka skráti lehotu splatnosti tak, aby bola táto podmienka splnená. Nie je to však pravidlo a preto by bolo lepšie zájsť na pobočku a osobne sa poradiť a posúdiť Vašu situáciu.Otázka:
25.11.2017 - Mám viacero dlhov, ktoré sa mi nedarí splácať. Hrozia mi, že mi zoberie exekútor dom. Poraďte mi, mám splácať len jeden dlh a na ostatné kašlať, alebo každému mám platiť potroche.
Odpoveď:
01.12.2017 - Určite by som odporučila kontaktovať všetky inštitúcie, v ktorých máte úvery a dohodnúť sa s nimi na úprave splátkového kalendára.. V každom prípade je potrebné s nimi komunikovať, aby videli, že máte záujem o riešenie Vašej situácie. Čiže lepšia cesta je upraviť splátky ako neplatiť.Otázka:
22.11.2017 - Dobrý deň, tento rok som splatil úver v ČSOB, mal som v 2016 ale odklad splátok, lebo som menil zamestnanie. Ako dlho táto info bude v registri? Mám šancu získať aj napriek tomu hypotéku?
Odpoveď:
24.11.2017 - Údaje o poskytovaných úveroch a priebehu ich splácania sa v bankovom registri uchovávajú po celú dobu trvania úverového vzťahu s bankou a ďalších päť rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Až po uplynutí tejto doby sú informácie z registra vymazané. Odklad splátok ako dôležitý údaj by mal byť evidovaný v úverovom registri a táto informácia je dostupná aj pre iné banky. Do posudzovania schvaľovania úverov v prípade, ak má alebo v minulosti klient mal nastavený odklad splátok vstupuje viacero faktorov, okrem iného aj to, aká doba od skončenia odkladu uplynula a aké bolo klientovo splácanie pred odkladom ako aj po ukončení odkladu splátok. So všetkými týmito informáciami banky ďalej pracujú a individuálne ich posudzujú za účelom zistenia bonity klienta. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že odklad splátok môže klientovi istým spôsobom sťažiť získanie úverového produktu, preto klientom odporúčame čo najskôr začať úver riadne splácať a až následne sa pokúsiť podať žiadosť o úver. Klientovi môže tiež pomôcť, ak si prizve do úverového vzťahu bonitného spoludlžníka – t.j. osobu, ktorá korektne svoje záväzky spláca a ktorá môže do zmluvného vzťahu priniesť dôveru.Otázka:
20.11.2017 - V novinách som videla inzerát, že nejaká firma ponúka pôžičky aj ženám na materskej a dôchodcom. Ja som na materskej a v banke mi pôžičku nedali. Ako je to možné?
Odpoveď:
24.11.2017 - Banka zohľadňuje pri poskytovaní úverov množstvo faktorov, napr. výšku príjmu klienta, jeho úverovú zaťaženosť, vyživovacie povinnosti, ďalšie záväzky a mnoho iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť klientovu schopnosť splácať úver aj v budúcnosti. Je však pravdou, že pre ženy na materskej dovolenke nemusia byť úvery vždy dostupné, všetko záleží od úverovej politiky konkrétnej inštitúcie. Určite pomôže, ak má žena popri materskej aj iný príjem, napr. príjem zo živnosti, v takom prípade je vybavenie úveru jednoduchšie. Je však možné požiadať o úver spolu s bonitným spolužiadateľom alebo ručiteľom a tým tiež zvýšiť svoju šancu na získanie úveru.Otázka:
19.11.2017 - Že vraj banky od nového roka budú prísnejšie hodnotiť ľudí, keď si budú chcieť zobrať pôžičku. O aké sprísnenie sa jedná?
Odpoveď:
24.11.2017 - Od januára 2018 vstupujú do platnosti nové legislatívne pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré so sebou prinášajú viaceré zmeny. Asi najvýznamnejšou z nich je skutočnosť, že finančné domy budú povinné dbať na to, aby spotrebiteľovi po odrátaní výdavkov z čistého príjmu zostala k dispozícii tzv. povinná rezerva. Tieto pravidlá môžu pre niektorú skupinu klientov (najmä pre nízkopríjmových ľudí alebo tých, ktorí sú významnejšie zadlžení) znamenať sprísnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Sprísňovanie podmienok poskytovania úverov by však na druhej strane malo zabezpečiť vyvážené a prijateľné zadlžovanie domácností.Otázka:
18.11.2017 - Je šanca, že mi banka, v ktorej mám účet aj kreditku, dá lepšiu sadzbu na úver ako komunikujú na svojom webe?
Odpoveď:
24.11.2017 - Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že v prípade, ak má klient v danej banke zriadený osobný účet, ktorý využíva, tieto skutočnosti mu môžu pomôcť k tomu, aby získal výhodnejšie podmienky v porovnaní s podmienkami, ktoré by získal, ak by bol pre banku úplne nový klient. Navyše, niektoré banky priamo komunikujú možnosť získania zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu alebo poistenie úveru. Všetko však závisí od internej cenovej politiky konkrétnej banky.Otázka:
17.11.2017 - Dobrý deň, koľko sa vo vašej banke platí poplatok za poskytnutie úveru? Ďakujem
Odpoveď:
20.11.2017 - Poštová banka v súčasnosti poskytuje spotrebiteľské úvery ako aj úvery na bývanie bez poplatku za poskytnutie.Otázka:
14.11.2017 - Chcem si požičať 20.000 eur, ako najrýchlejšie to môžem potom splatiť? Musím splácať celú dobu, ktorú si s bankou dohodnem, alebo to môžem jednorazovo splatiť v máji 2018? Ďakujem.
Odpoveď:
17.11.2017 - Klient má právo spotrebiteľský úver kedykoľvek predčasne splatiť, a to buď v plnej výške alebo čiastočne (vtedy hovoríme o tzv. mimoriadne splátke). Poštová banka umožňuje klientom využiť tieto možnosti bez poplatkov, čo však neponúkajú všetky banky.  Maximálna výška poplatku za predčasné splatenie, ktorú si banky môžu nárokovať, je limitovaná zákonom - a to maximálne vo výške 1% z predčasne splatenej sumy úveru. Ak však výška predčasne splácaného úveru alebo jeho časti nepresahuje 10 000 € za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, predčasné splatenie musí byť bez poplatku. Klientovi, ktorý plánuje úver predčasne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti odporúčame vopred sa informovať o výške tohto poplatku a podľa toho si vybrať takú banku, ktorá tento poplatok neuplatňuje.Otázka:
12.11.2017 - Dá sa refinancovať bankovou pôžičkou aj nákup na splátky?
Odpoveď:
17.11.2017 - Poštová banka ponúka svojim klientom spotrebiteľský úver s názvom lepšia splátka, ktorý je prednostne určený na konsolidáciu iných úverových produktov. Klient ním môže skonsolidovať bankové a nebankové pôžičky vrátane splátkového predaja, kreditné karty alebo debety na osobných účtoch (tzv. povolené prečerpania). Okrem toho si v prípade záujmu môže klient vziať aj „peniaze navyše“ a použiť ich na čokoľvek.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve