Keď si potrebujete požičať... (všetko o úveroch a pôžičkách)

Melinda Burdanová
Na vaše otázky až do 3.decembra 2017 odpovedá Melinda Burdanová, riaditeľka odboru retailových produktov v Poštovej banke.

PABK
 
 • 10.11.2017 - S kýmkoľvek sa rozprávam, tak nikto nedostal od banky taký úrok, ako banka oficiálne ponúka, všetci dostali horší. Akému klientovi banka vlastne dá to, čo všade vyhlasuje? Čo musím splniť, aby som to dostal aj ja?
  17.11.2017 - Pri určovaní výslednej úrokovej sadzby banky pracujú s veľkým množstvom informácií, ktoré si získali o klientovi z rozličných zdrojov: od rôznych socio-demografických údajov, výšky jeho príjmov a záväzkov, jeho finančnej disciplíne z minulosti alebo aktuálneho transakčného správania na osobnom účte a pod. Na základe týchto informácií sa snažia posúdiť celkovú bonitu klienta a odhadnúť klientovo správanie pri splácaní úveru, čo následne premietnu do úr. sadzby. V prípade, ak je klient nespokojný s ponúkanou úrokovou sadzbou, odporúčame mu komunikovať o tom priamo s predajcom a opýtať sa na možnosť dodatočného zníženia úr. sadzby – niektoré banky vedia poskytnúť ešte mimoriadnu zľavu resp. ponúknuť možnosť získania zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu alebo poistenie úveru.
 • 08.11.2017 - Existuje pri pôžičke ručiteľ alebo spoludlžník? Aký je medzi nimi rozdiel?
  10.11.2017 - Áno, existujú obe možnosti. Ručiteľ predstavuje pre banku istú formu zabezpečenia a je to zjednodušene ten, kto sa zaviaže splácať pôžičku dlžníka v prípade, že by on toho nebol schopný alebo by tak nerobil. To znamená, že banka si tak isto, ako si preveruje bonitu a schopnosť splácať u svojho klienta, overuje rovnaké kritériá aj u možného ručiteľa. Príjmy dlžníka a ručiteľa sa pri posudzovaní žiadosti nespočítavajú, ručiteľ sa posudzuje samostatne. Banka sa na ručiteľa obráti až vtedy, ak dlžník dlhodobo nespláca úver a až potom, ako ho k tomu písomne vyzvala. Ručiteľ je teda následne povinný dlžníkove podlžnosti vyrovnať. Ak tak urobí, ručiteľ sa stáva pre dlžníka veriteľom. Dlžník je teda povinný svoje podlžnosti splatiť ručiteľovi.
  Súčasná situácia je však taká, že banky postupne upúšťajú od inštitútu ručiteľa a nahrádzajú ho spoludlžníctvom. Vo väčšine prípadov sú spoludlžníkmi manžel / partner – t.j. osoby, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti a majú spoločný príjem. Pri posudzovaní žiadosti sa príjmy oboch osôb (dlžníka a spoludlžníka) zrátavajú a schopnosť splácať úver sa tak posudzuje spoločne. Ak sa stanete spoludlžníkom, znamená to, že voči veriteľovi (banke, nebankovej inštitúcii..) vstupujete do rovnakého zmluvného vzťahu ako hlavný dlžník. Teda rovnako ako hlavný dlžník, aj vy ste povinný splatiť celý dlh voči veriteľovi. Pokiaľ nemajú dohodnuté inak, obaja sú rovnako zodpovední za splácanie úveru. Banka alebo iný veriteľ totižto nevie, kto daný úver spláca, a tak môže splátky vyžadovať okamžite od ktoréhokoľvek z nich. Je teda celkom jedno či ste hlavným dlžníkom alebo „len“ spoludlžníkom.
 • 07.11.2017 - Potrebujem si požičať asi 10 000 EUR, ale neviem zdokladovať svoj príjem. Požičia mi banka, ak založím nehnuteľnosť v hodnote 85 000 EUR bez dokladovania príjmu?
  10.11.2017 - Založenie nehnuteľnosti predstavuje istú formu zabezpečenia, ktorá môže pomôcť klientovi v získaní úveru, prípadne v získaní výhodnejších zmluvných podmienok, no pre banku je dôležité aj to, že klient vie preukázať a má dostatočný príjem na splácanie úveru.
 • 06.11.2017 - Myslíte, že úroky na pôžičkách ešte môžu klesať?
  10.11.2017 - Úrokové sadzby dosiahli z nášho pohľadu svoje minimum. Ďalší výraznejší pokles úrokových sadzieb už neočakávame. Predpokladáme, že apetít ľudí po úveroch bude aj naďalej silný.
« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve