Banky.sk

Bežné účty a balíky služieb

POROVNANIE BEŽNÝCH ÚČTOV A BALÍKOV SLUŽIEB

Vybrať banku, ktorá poskytuje dobré služby, ponúka presne to, čo človek potrebuje a pritom ho to nestojí veľa, môže byť časovo náročné. Preto vám BANKY.sk na jednom mieste prinášajú aktuálny prehľad a možnosť porovnať si balíky služieb a bežné účty pre fyzické osoby, ktoré sú dostupné na slovenskom finančnom trhu.

Poradie bežných účtov si môžete upraviť podľa názvu banky alebo mesačného poplatku za bežný účet.
Porovnať si môžete viacero produktov naraz. Poradie vzostupne/zostupne si volíte kliknutím na šípky. Poplatky, úrokové sadzby a služby zahrnuté v balíku služieb, ako aj poplatky za operácie a služby realizované nad rámec balíka nájdete po kliknutí na názov PRODUKTu.
 
Banka Produkt Hodnota
365 bank Účet plus 5.9
365.bank Účet zadarmo
BKS Bank AG Premium Konto 4
BKS Bank AG Klasik Konto 3.5
ČSOB Smart účet Plus 6
ČSOB Smart účet
ČSOB Smart účet Premium 12
ČSOB Smart účet Start
Fio banka Fio osobný účet
Fio banka Fio osobný účet pre deti
mBank mKonto
mBank mKonto pre deti
mBank mKonto #navlastnetriko
Poštová banka Užitočný účet Junior 1
Poštová banka Užitočný účet 5.9
Poštová banka Užitočný účet Senior 2
Prima banka Slovensko Osobný účet 4.9
Prima banka Slovensko Študentský účet
Prima banka Slovensko Detský účet
Privatbanka Privatbanka Konto 4.8
Raiffeisen BANK Parádny účet 5.5
Raiffeisen BANK Osobný účet
Slovenská sporiteľňa SPACE účet MINI 4
Slovenská sporiteľňa SPACE účet 6
Slovenská sporiteľňa SPACE účet (od 62 rokov) 3
Slovenská sporiteľňa SPACE účet (20-26 rokov) 3
Slovenská sporiteľňa SPACE účet (15-26 rokov študent)
Slovenská sporiteľňa SPACE účet (6-14 rokov)
Tatra banka Účet pre modrú planétu 7
Tatra Banka Účet pre modrú planétu (Detský účet)
Tatra banka Účet pre modrú planétu (Študentský účet)
UniCredit Bank Účet START
UniCredit Bank DETSKÝ ÚČET
UniCredit Bank Účet OPEN 4.9
UniCredit Bank Účet TOP 12
VÚB VÚB Účet 7
VÚB VÚB Účet Magnifica 11
VÚB VÚB Účet pre študentov
VÚB VÚB Senior konto 0.95
VÚB Detský účet
VÚB VÚB Účet pre mladých 3.5

 

Pozrite si tiež:


BEŽNÝ ÚČET

Je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy na úhradu a inkaso. V mesačnom poplatku za bežný účet nie sú zahrnuté žiadne transakcie, za každú z nich klient platí poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Banky v súčasnosti k bežným účtom ponúkajú tzv. balíky služieb (viď porovnanie hore), ktoré sa od seba líšia počtom zahrnutých služieb a bankových operácií. Tieto transakcie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za balík služieb. Za transakcie, ktoré balík služieb nezahŕňa, klient platí poplatok podľa platného cenníka banky. Balík služieb môže klient využívať aj bez poplatku, pokiaľ spĺňa podmienky banky. Digitálne banky ponúkajú účty bez poplatku a bez podmienok.


ZÁKLADNÝ BANKOVÝ PRODUKT

Základný bankový produkt je bankový účet zadarmo. Môžu ho využívať klienti, ktorí spĺňajú dve podmienky. Prvá podmienka, čistý mesačný príjem klienta nepresahuje 400 eur. Druhá podmienka, klient nesmie mať žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Obe tieto podmienky preukazuje klient čestným prehlásením.
Vyhláška MF určuje, ktoré bankové operácie sú zahrnuté v Základnom bankovom produkte. Jedná sa o tieto: Základný bankový produkt je legislatívne upravený Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. a Vyhláškou MF SR č. 41/2016 Z. z. o základnom bankovom produkte

PLATOBNÝ ÚČET SO ZÁKLADNÝMI FUNKCIAMI 

Výška poplatku za základný bankový produkt je 3 eurá mesačne.

Každý klient banky má možnosť otvoriť si takýto účet ak si podá žiadosť o tento účet a súčasne predloží čestné vyhlásenie, podľa ktorého nemá žiaden ďalší platobný účet okrem termínovaného vkladu, vkladnej knižky, sporiaceho účtu, či stavebného sporenia. Pri tomto účte nerozhoduje výška príjmu žiadnu úlohu, je teda určený naozaj pre každého. Tento účet zahŕňa všetky štandardné operácie, ktoré klienti banky pri svojich platobných účtoch najčastejšie využívajú. Obsahom tohto účtu sú platobné operácie v neobmedzenom rozsahu, kedy je možné vkladať a vyberať peniaze v mene euro, a to v pobočke banky, rovnako ako aj prostredníctvom bankomatov, výber hotovosti z bankomatov materskej banky v mene euro a taktiež aj výber euro z bankomatov sesterských bánk v zahraniční. Súčasťou sú aj neobmedzené pohyby na účte, vrátane trvalých príkazov a inkás. Tento účet taktiež zahŕňa elektronické bankovníctvo, platby prostredníctvom debetnej karty a obnovu tejto karty po skončení jej platnosti.
 

Platobný účet so základnými funkciami je legislatívne upravený Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. a Vyhláškou MF SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.


OSOBITNÝ ÚČET DLŽNÍKA

Výška poplatku za osobitný účet dlžníka je 2 eurá mesačne.

Je to špeciálny typ legislatívneho účtu. Je určený pre osoby, ktorým v rámci konkurzného konania bolo speňažené obydlie. Inými slovami, je pre ľudí, ktorí prišli kvôli nesplateným dlhom o strechu nad hlavou. Účet dlžníka zriaďuje správca konkurznej podstaty ustanovený súdom v mene a na účet dlžníka. Peniaze na takomto účte nepodliehajú konkurzu, exekúcii, ani obdobnému vykonávaciemu konaniu.

Služby zahrnuté v cene Osobitného účtu dlžníka:
- zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
- jednorazový vklad hotovosti alebo bezhotovostne na Účet správcom konkurznej podstaty (10 000 eur)
- jedenkrát za kalendárny mesiac výber hotovosti z Účtu vo výške podľa osobitného predpisu (250 eur)


Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 3.6.2024
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.