Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSlovenská sporiteľňa
Názov produktuSPACE účet (od 62 rokov)
Mesačný poplatok za účet / balík služieb3 €
Poplatok za balík po zľave 0 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Zľava z poplatku vo výške 100% s programom Moja odmena
• ak zrealizujete v sledovanom období súčasne:
   - bezhotovostné platby kartou, mobilom alebo hodinkami vo výške min. 250 €
   - min. 3 pravidelné platby (trvalý príkaz, inkaso)
 
alebo
• ak vaše aktíva dosiahnu za sledované obdobie min. 15 000 EUR
alebo

• ak máte súčasne vedený Business účet ako fyzická osoba podnikateľ a uskutočníte k tomuto účtu min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií - výbery a platby kartou.  

Ak máte viacero rovnakých SPACE účtov v SLSP stačí, ak podmienky na získanie zľavy splníte na jednom z nich. Zľavu vám banka prizná aj na ostatné účty.
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka - bežný účet vedený v eurách, určený pre tých, ktorí poberajú starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok
- 100% zľava za službu Vlastná karta (karta s vlastným obrázkom)
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty VISA elektronická
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky 0
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou áno
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 3,00 € (pri vklade na vlastný účet)
6,00 € (ak vkladáte na cudzí účet)
Výber hotovosti na pobočke 8,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,20 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 3,00 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 8,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 8,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 8,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky
2,50 € - poštou
Sadzobník platný od1.1.2023
Úrokové sadzby platné od1.1.2016