Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaVÚB
Názov produktuVÚB Účet Magnifica
Mesačný poplatok za účet / balík služieb9 €
Poplatok za balík po zľave 4,50 € / 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Klient využíva produkty zo zoznamu* a zároveň aktívne využíva účet za príslušný kalendárny mesiac.
Aktívne využívanie účtu: aspoň 1× za mesiac využitie služby Internet banking alebo Mobil banking a súčasne súčet kreditných transakcií na tomto účte je za mesiac min. 800 €
*Skupina produktov, ktoré sa posudzujú pri získaní zľavy z poplatku: 
■ čerpaný spotrebný úver ■ čerpaný hypotekárny úver ■ kreditná karta (použitie aspoň 1x v mesiaci) ■ sporiaci účet a  Investičné sporenie SK alebo LUX ■ zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov Eurizon SK / LUX a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 10000 €) ■ životné poistenie La Vita.
100% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 3 produktov 
50% zľava z mesačného poplatku = využitie aspoň 2 produktov
Úroková sadzba v % p.a. 0%
Poznámka Cena balíka zahŕňa max. 11 ľubovoľných produktov z tejto základnej ponuky: ■ debetná karta Maestro Dobrý anjel  ■ debetná platobná karta VISA Inspire ■ jednorázové online prevody ■ prvé 4 poplatky za výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou u obchodníka ■ prvých 6 poplatkov za  platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso ■ vedenie sporiacich účtov v € (max. 5 ks) a zasielanie výpisov z týchto účtov (frekvencia a spôsob zasielania sú stanovené) ■ zasielanie SMS správ o pohyboch na účte                                                                                                                                                
a navyše 2 až 4 produkty z rozšírenej ponuky: ■ debetná platobná karta VISA Inspire Gold ■ neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka, platbu cez trvalý príkaz, automatický prevod alebo SEPA inkaso, výber hotovosti debetnou kartou z bankomatu VÚB banky ■ pobočkové operácie (poplatky za vklady a výbery v hotovosti na  pokladnici obchodného miesta; zadanie/zmena/zrušenie trvalého príkazu, automatického preodu, rezervy v pobočke; zadanie SEPA-Europrevodu a urgentného prevodu v rámci VÚB banky)
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty áno, max. 2 ks
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky 0
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno, cez službu Internet banking alebo osobne na pobočke 1-krát mesačne
Výpisy poštou -
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 2,00 €
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 3,50 €
Došlá platba 0,00 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 6,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,22 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,22 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 6,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,50 €
Platba kartou 0,22 €
Mesačný poplatok za Internet banking bezplatne
Mesačný výpis 0 € (osobne alebo elektronicky)
Sadzobník platný od1.4.2021+ dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.2.2021