Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaUniCredit Bank
Názov produktuU konto PREMIUM
Mesačný poplatok za účet / balík služieb15 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100% zľavu získate ak splníte jednu z podmienok: bezhotovostný kredit na účet (mzda/dôchodok) 1800 € alebo suma vkladov a investícií v banke min. 35 000 €
Úroková sadzba v % p.a. 0,00%
Poznámka Vek klienta: 18 a viac rokov
Ak ste si účet zriadili do 31.12.2019 v cene balíka máte zahrnuté aj neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov UniCredit a iných bánk v zahraničí a neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a eurohotovosti v zahraničí.
Ak ste si účet zriadili od 1.1.2020 v cene balíka máte zahrnuté aj neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov UniCredit a z bankomatov bánk patriacich do UniCredit Group a 5 výberov hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a eurohotovosti v zahraničí.
V cene je zahrnuté aj: 2 výbery hotovosti v pobočke,, sms/email notifikácie, zmena limitu debetnej karty, znovuvytlačenie PIN ku karte, dobíjanie kreditu na mobil cez bankomat, vedenie 2 ďalších bežných účtov (v EUR alebo cudzej mene)
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty 5 platobných kariet z ponuky:
- debetné karty: Visa Standard, Visa Premium, doplnková debetná /predplatená karta - Maestro Bratislavská mestská karta
- kreditné karty: VISA Electron, VISA Classic Sphere, VISA Gold Sphere
Maximálne 2 karty Gold - z toho 1 kreditná a 1 debetná
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno, Online Banking, Smart Banking, SMS notifikácie
 
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke neobmedzene
Počet jednorazových platieb cez internet neonmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky ak ste si zriadili U konto do 31.12.2019 - neobmedzený počet výberov
ak ste si zriadili Ukonto od 1.1.2020 - 5 výberov
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,00 €
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 1,50 € - pre karty zriadené do 31.12.2019
2,00 € - pre karty zriadené po 1.1.2020
Došlá platba 0,15 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 6,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,10 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,27 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 1,70 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,15 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky
4,00 € - poštou
Sadzobník platný od15.6.2021
Úrokové sadzby platné od1.5.2020