Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaUniCredit Bank
Názov produktuU konto
Mesačný poplatok za účet / balík služieb8 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka Podmienky na získanie 100% zľavy: bezhotovostný kredit na účet vo výške min. 400 EUR/mesačne (mzda/dôchodok)
 
Úroková sadzba v % p.a. 0,0%
Poznámka Vek klienta: 27 a viac rokov
Ak ste si účet zriadili do 31.12.2019 v cene balíka máte zahrnuté aj neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov UniCredit a iných bánk v zahraničí a neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a eurohotovosti v zahraničí.
Ak ste si účet zriadili od 1.1.2020 v cene balíka máte zahrnuté aj neobmedzené výbery hotovosti z bankomatov UniCredit a z bankomatov bánk patriacich do UniCredit Group a 2 výbery hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a eurohotovosti v zahraničí.
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty 2 platobné karty z ponuky:
- debetné karty: Visa Standard, doplnková debetná /predplatená karta - Maestro Bratislavská mestská karta
- kreditné karty: VISA Electron, VISA Classic Sphere, VISA Gold Sphere
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno, Online Banking, Smart Banking
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov a inkás neobmedzene
Počet výberov z bankomatov cudzej banky ak ste si zriadili U konto do 31.12.2019 - neobmedzený počet výberov
ak ste si zriadili Ukonto od 1.1.2020 - 2 výbery
Povolené prečerpanie áno
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,00 €
Výber hotovosti na pobočke 6,00 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,30 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 1,50 € - pre karty zriadené do 31.12.2019
2,00 € - pre karty zriadené po 1.1.2020
Došlá platba 0,15 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 6,00 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,10 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB 0,00 €
Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia 0,27 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke 1,70 €
Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB 0,00 €
Platba kartou 0,15 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,00 €
Mesačný výpis 0,00 € - elektronicky
4,00 € - poštou
Sadzobník platný od15.6.2021
Úrokové sadzby platné od1.5.2020