Ako výhodne sporiť a investovať v banke

Ľubomíra Chmelová
Na Vaše otázky bude odpovedať Ľubomíra Chmelová, manažér firemnej komunikácie SBERBANK, od 18.mája do 14.júna 2015.
 • 07.07.2015 - Dobrý deň, chcem si sporiť na dôchodok a neviem, čo je výhodnejšie - IŽP alebo banka. Mám 31 rokov, takže sporiť budem asi 25 rokov, mesačný vklad 50-70 eur. Ďakujem.
  07.07.2015 - Odpoveď na otázku nie je možné dať jendoznačne, ale všeobecne. Pri rozhodovaní je hlavným faktorom rizikový profil klienta, teda akceptácia rizika klientom.

  Ak klient pri sporení si na dôchodok nie je ochotný akceptovať prílišnú mieru rizika, vo všeobecnosti bude preferovať sporenie v banke na sporiacom účte. V takmto prípade klient vie, koľko si nasporí a že jeho nasporená suma bude rásť. Pri sporení v banke je spravidla jednoduchšie vybrať si svoje úspory v prípade nepredvídateľných okolností. Pri sporiacich účtoch v banke je však potrebné počítať s tým, že prostriedky budú zhodnocované nižšou sadzbou ako pri IŽP.

  Naproti tomu IŽP je vhodné obvykle pre klientov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika, a chcú zabezpečiť seba pri úraze, prípadne svojich blízkych po svojej smrti. Vklady na osobný účet IŽP sú totiž rozdelené do dvoch častí. Prvá časť ide na životné poistenie, kedy je klient poistený pre prípad smrti alebo iných dohodnutých situácií. Druhá zložka je sporiaca, kedy sú prostriedky investované prostredníctvom podielových fondov. Je na klientovi a jeho vzťahu k riziku, aký podielový fond si zvolí. Obvykle platí že čím vyšší rizikový stupeň fondu, tým vyššia možnosť zisku, ale aj straty.
 • 18.06.2015 - Aké cenné papiere môžem cez vašu banku nakúpiť? Ktoré z nich by ste mi odporučili?
  19.06.2015 - Cez Sberbank Slovensko je možné nakúpiť väčšinu cennných papierov obchodovaných na burzách po celom svete. Odporúčanie závisí od rizikového profilu klienta.
 • 17.06.2015 - Má zmysel v dnešnej dobe - v súvislosti so situáciou v Grécku - kupovať štátne dlhopisy krajín EU?
  19.06.2015 - Stále má zmysel kupovať štátne dlhopisy krajín EU, v EÚ nie je len Grécko, ale napríklad aj Nemecko alebo Francúzsko. Ich výnosy sú ale momentálne adekvátne nižšie ako výnosy gréckych dlhopisov. V tomto prípade sa vždy treba pozerať na konkrétnu krajinu.
 • 14.06.2015 - Čo je to kapitalizácia úrokov?
  15.06.2015 - Kapitalizácia úrokov je v podstate úrok z úroku. To znamená, že po pripísaní úroku z vkladu je tento pripočítaný k istene a zvýši sa tak základ pre úročenie v ďalšom období.
  Neúročí sa teda len vklad, ale aj úrok z predchádzajúceho obdobia.
 • 13.06.2015 - Akým spôsobom môžem vo vašej banke investovať do zlata? Je stanovená minimálna hodnota investície?
  15.06.2015 - Sberbank neponúka možnosť investície do zlata.
 • 13.06.2015 - Účtujete si banka nejaké poplatky pri uložení peňazí na termínovaný účet?
  15.06.2015 - Banka si pri uložení peňazí na termínovaný účet neúčtuje žiadne poplatky za vedenie účtu ani transakcie.
 • 12.06.2015 - Zdaňuje banka výnosy z investovania, alebo to musím urobiť ja v ročnom zúčtovaní dani z príjmu?
  15.06.2015 - Úrokové výnosy z termínovaných vkladov podliehajú dani vyberanej zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Zrážkovú daň vyberie banka v čase pripísania úrokov na účet klienta.
 • 12.06.2015 - Oplatí sa investovať cez Sberbank, aj keď sa predáva?
  15.06.2015 - Aj keby sa Sberbank alebo akákoľvek iná banka predávala, zmenou akcionára sa nič pre klienta banky nemení. Banka je/zostáva samostatnou právnickou osobou regulovanou Národnou bankou Slovenska. Jej doterajšie práva a povinnosti/záväzky zostávajú aj po prípadnom predaji nezmenené. T.j. všetky uložené vklady sú naďalej chránené fondom ochrany vkladov a všetky poskytnuté úvery budú mať i naďalej rovnaký splátkový kalendár.
 • 04.06.2015 - Aké sú výhody hedgových fondov? Ponúkate možnosť investovať do
  nich?
  05.06.2015 - Rozdiel medzi klasickými fondmi a hedge fondmi môžete cítiť najmä v odlišnej solventnosti investorov a individuálnom prístupe k nim; vo väčšom rozsahu investičných možností v prospech hedgových fondov; v aktívne riadenom portfóliu; štruktúre poplatkom a v priamej a osobnej majetkovej angažovanosti manažérov fondov. Sberbank Slovensko však svojim klientom momentálne neponúka možnosť investovať do hedgových fondov. 
 • 04.06.2015 - Môžem cez vašu banku investovať aj cez internet?
  05.06.2015 - V prípade, že máte voľné finančné prostriedky, ktoré chcete výhodnejšie zhodnotiť, ponúkame vám možnosť zriadiť si termínovaný vklad z pohodlia vášho domova prostredníctvom internetu.
  Ak zatiaľ nie ste našim klientom, môžete si zriadiť termínovanýVKLADonline priamo prostredníctvom formulára na webstránke našej banky:  http://vklad.sberbank.sk/online. Na tomto produkte Vám ponúkame úročenie vo výške 2% p.a. pri dobe viazanosti 12 mesiacov.
  Pre založenie tohto vkladu musíte splniť nasledujúce podmienky:
  •  byť občanom Slovenskej republiky starší ako 18 rokov
  •  zrealizovať platba v ľubovoľnej výške od 0,01 € do 100 000 € z iného účtu,  ktorého ste majiteľom (Táto platba je zároveň autorizačnou platbou)
  •  doložiť elektronickú kópiu 2 dokladov (napr. občiansky preukaz a pas)
  •  prihlásiť sa do online bankingu a zodpovedať bezpečnostné otázky
  Pokiaľ našim klientom už ste a využívate Sberbank Online Banking, zvýhodnený termínovaný vklad si otvoríte jednoducho v ňom a to tak, že si v záložke Termínované účty zvolíte "Otvoriť termínovaný účet“.
1 2 3 »