Sporiace účty a Vkladné knižky s výpovednou lehotou

banky.sk-728x90

POROVNANIE SPORIACICH ÚČTOV A VKLADNÝCH KNIŽIEK S VÝPOVEDNOU LEHOTOU

Sporiace účty si môžete zoradiť podľa názvu banky alebo podľa výšky úrokovej sadzby. Porovnať je možné max. 3 produkty naraz.

  Banka Produkt
ČSOB, a.s. ČSOB Sporiaci účet Štandard 0,050 %
ČSOB, a.s. Sporiaci účet Sloník 0,550 %
ČSOB, a.s. Sporiaci účet Depozit 0,200 %
J&T BANKA Sporenie - vklad s trojmesačnou výpovednou lehotou 0,600 %
J&T BANKA Sporenie - vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou 0,500 %
Poštová banka, a.s. Zlatý vklad 0,300 %
Poštová banka, a.s. Zlatá vkladná knižka 0,300 %
Poštová banka, a.s. DOBRÉ SPORENIE ISTOTA 1,250 %
Poštová banka, a.s. DETSKÁ VKLADNÁ KNIŽKA 0,300 %
Privatbanka, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 1 mesiac 0,050 %
Privatbanka, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace 0,100 %
Privatbanka, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 6 mesiacov 0,150 %
Privatbanka, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 12 mesiacov 0,200 %
Privatbanka, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 24 mesiacov 0,200 %
Privatbanka, a.s. Bonus Konto s viazanosťou 3 mesiace 0,320 %
Privatbanka, a.s. Bonus Konto s viazanosťou 6 mesiacov 0,480 %
Privatbanka, a.s. Bonus Konto s viazanosťou 12 mesiacov 0,720 %
Slovenská sporiteľňa, a.s. Vkladná knižka SPORObonus 0,250 %
UniCredit Bank Sporiaci účet Effective 0,010 %
VÚB, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 1 mesiac 0,010 %
VÚB, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 3 mesiace 0,010 %
VÚB, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 6 mesiacov 0,010 %
VÚB, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 12 mesiacov 0,050 %
VÚB, a.s. Vkladná knižka s výpovednou lehotou 24 mesiacov 0,100 %
Úroková sadzba v % p.a.
porovnať označené


Pozrite si tiež:
Porovnanie - sporiace účty a vkladné knižky bez viazanosti
Porovnanie - termínované vklady
Porovnanie - úrokové sadzby na termínovaných vkladoch


Vkladná knižka je základným vkladovým produktom bánk. Má formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa vklad. Vklady na vkladnú knižku je možné urobiť v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky alebo bezhotovostne prevodom z účtu. Môže byť vedená v domácej alebo v cudzej mene.

Vkladná knižka s výpovednou lehotou, ktorá môže byť 1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov, ponúka vyššie úročenie než vkladná knižka bez výpovednej lehoty, no majiteľ svoj výber musí banke ohlásiť v dohodnutej lehote. Predčasný výber úspor je možný, ale banka si zaň účtuje sankčný poplatok.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 20.4.2018
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.