Sto percentná ochrana vkladov sa obmedzí

Autor: Lenka Bernáthová
25.06.2010 (09:00)

Ochrana vkladov v bankách v plnej výške teda bez limitu by sa mala harmonizovať podľa eurosmernice už od 31. decembra 2010 pre všetky členské štáty Európskej únie. Maximálne krytie nedostupných vkladov by malo predstavovať sumu 100 tisíc eur. 

Do novembra 2008 Fond ochrany vkladov v SR poskytoval náhradu za nedostupné vklady vo výške 90 % z istiny vkladu, maximálne však do výšky 20 tisíc eur. Po vypuknutí krízy sa úroveň krytia vo výške 20 tis. eur ukázala ako nedostatočná, preto mnohé krajiny EÚ zvýšili minimálne výšky garantovaných vkladov na 50 tisíc či 100 tisíc eur alebo zaviedli neobmedzenú garanciu. Aj Slovenská republika kvôli zachovaniu stability finančného trhu a dôvery vkladateľov pristúpila k 100-precentnému krytiu vkladov. Ostatné vybrané krajiny EÚ majú v súčasnosti nasledovné garancie vkladov: Rakúsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Dánsko, Slovinsko majú ochranu vkladov na 100 %, Španielsko, Belgicko, Holandsko, Litva a Veľká Británia do 100 tisíc eur, Poľsko, Česká republika, Fínsko, Lotyšsko a Bulharsko do 50 tisíc eur a Maďarsko do 13 miliónov forintov.
Na Slovensku sú v súčasnosti okrem 15 bánk účastníkmi systému ochrany vkladov aj dve pobočky zahraničných bánk -Citibank, ktorej vklady sú do výšky 100 tis. eur chránené systémom ochrany vkladov v Írsku a pobočka J & T Banky, ktorá je chránená systémom ochrany vkladov v Českej republike do výšky 50 tisíc eur. Vklady nad limit materského štátu sú chránené systémom ochrany vkladov na Slovensku.
Ako uvádza agentúra SITA, úplná ochrana bankových vkladov bez limitu sa má do konca roka zmeniť a bude ohraničená fixnou sumou 100 tisíc eur. Táto suma predstavuje jednotný limit pre všetky členské štáty EÚ a jednotlivé krajiny ju musia zapracovať do svojich zákonov. Na Slovensku je stále v platnosti zákon z roku 1996 o ochrane vkladov a jeho novely. Návrh zákona o zmene výšky ochrany vkladov je zatiaľ v pripomienkovom konaní.
Podľa stanoviska Slovenskej bankovej asociácie by sa zníženie hranice nemalo dotknúť väčšiny vkladov, a teda ani klientov. To, aké budú ďalšie dopady novej novely zákona na banky a klientov, sa dozvieme až po jej schválení.
Okrem zmeny hranice ochrany vkladov je cieľom Európskej komisie a parlamentu zabezpečiť tiež to, aby bola výplatná lehota chránených vkladov čo najkratšia.
 
Zdroj: SITA, fovsr.sk, sbaonline.sk, europa.eu,