Banky.sk

Ako získať výhodnú hypotéku

Andrea Lazar
Na vaše otázky až do 2.4.2017 odpovedá Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.

CSOB 2
Otázka:
02.04.2017 - Dobrý deň. Som 24 ročná mamička s dvojročnom synom, pracujem na plný úväzok, na dobu neurčitú. S partnerom sme si zobrali hypotéku, ale ja by som teraz chcela od zmluvy odstúpiť a následne si požiadať o hypotéku sama... Je to možné??? Alebo to banky už budú brat ako porušenie niečoho???
Odpoveď:
07.04.2017 - Banka umožní vyňatie jednej osoby z úverového vzťahu iba v prípade, ak je príjem danej osoby postačujúci na splácanie úveru. Prípadne, ak do úverového vzťahu vstúpi iná osoba, čím sa zabezpečí schopnosť splácať úver.Otázka:
02.04.2017 - Dobry deň, môžem sa spýtať - som na plnom invalidnom dôchodku a chcela by som hypotéku na kúpu domu, ale nemám ručiteľa. Dá sa ručiť aj kúpov toho domu? Ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - V tomto prípade sa to odvíja od výšky príjmu žiadateľa o hypotekárny úver. Či je jeho výška dostatočná na splácanie finančného záväzku a existuje aj rezerva pre prípad poklesu príjmu , resp. zvýšenie príjmu. Od toho sa odvíja aj otázka ručenia.Otázka:
01.04.2017 - Od roku 2015 máme hypotéku. Čerpaná suma je 150 000€. Máme nastavené aj zrýchlené splácanie, tým pádom je výsledný úrok 2,5%. Za 16 mesiacov máme aktuálny zostatok 125 000€. Chcela by som radu, či nepreniesť úver do inej banky, prípadne žiadať o zníženie úroku aj na úkor ukončenia zrýchleného splácania. Aktuálna mesačná splátka je 605€. Ako by ste postupovala na mojom mieste? Ďakujem.
Odpoveď:
03.04.2017 - Toto rozhodnutie sa odvíja hlavne od toho, aké podmienky poskytne klientovi nová banka a či budú výhodnejšie ako v pôvodnej banke. Určite by si mal okrem úrokovej sadzby všímať aj poplatky spojené s prenosom hypotéky. Ide hlavne o poplatky spojené s vyplatením hypotéky mimo fixáciu, poplatok za spracovanie úveru v inej banke, za znalecký posudok, na katastri a samozrejme aj poplatky za nový bežný účet. To všetko by si mal vopred dôkladne preveriť. Častokrát si klient navýši úver aby mohol tieto poplatky zaplatiť, čím si zvýši zostatok úveru a tak ho preplatí viac .
Ďalej by si mal klient dať pozor aj na zmenu doby splatnosti. Ak má hypotéku s dĺžkou splatnosti 30 rokov a spláca ju už 10 rokov, pri prenose je pre neho výhodné hlavne ponechanie doby splatnosti, prípadne ešte jej skrátenie - pri ňom ušetrí najviac. V prípade predĺženia doby splatnosti je splátka nižšia, čo vyzerá lákavo, avšak klient úver viac preplatí.Otázka:
01.04.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné dostať hypotéku na viac ako 30 rokov? Ak áno, kde? Potrebovali by sme to vzhľadom k vyššej cene nehnuteľnosti.
Odpoveď:
06.04.2017 - Lehota splatnosti úveru je najmenej 3 a najviac 30 rokovOtázka:
31.03.2017 - Mám 33 rokov, priateľ 40. Mohli by sme využiť hypotéku pre mladých? Obidvaja musíme spĺňať kritérium veku alebo stačí, že ja ho spĺňam?Ďakujem!
Odpoveď:
03.04.2017 - V prípade, ak partneri žiadajú o hypotéku pre mladých, obaja musia mať menej do 35 rokovOtázka:
27.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, dcéra je zamestnaná u svojho zamestnávateľa cez pracovnú agentúru. Zmluvu má už druhý krát predĺženú. Môže požiadať o hypotekárny úver resp. o akýkoľvek úver?
Odpoveď:
07.04.2017 - Zamestnanecký pomer sprostredkovaný cez pracovnú agentúru nie je štandardne akceptovaným typom príjmu. Preto je v tomto prípade aj postup pri zhodnotení žiadosti klienta o akýkoľvek typ úveru iný ako štandardne. Dôležité je, v akej oblasti a pre akého zamestnávateľa je práca sprostredkovaná. Tiež to, s akou perspektívou trvalého zamestnania. Určite je dobrým signálom pre posúdenie žiadosti klienta, ak už je takáto dohoda niekoľkokrát predĺžená.Otázka:
27.03.2017 - Meškala som v decembri 2016 cca týždeň so splátkou hypotéky, ale dovtedy aj potom som splácala vždy načas a urobila som minulý rok aj extra splátku. Objaví sa info o meškaní automaticky v úverovom registri? Môžem mať kvôli tomu problém získať úver na rekonštrukciu rodičovského bytu? Ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2017 - Dôležité je, či splátka bola uhradená v tom mesiaci, za ktorý splátka uhradená mala byť - bez ohľadu na to, k akému dátumu. Ak mala byť splátka zaplatená napr. k 10.temu dňu v mesiaci a klient splátku zaplatí až 25.deň, ale v tom istom mesiaci, nie je táto skutočnosť vyhodnotená ako závažné omeškanie so splátkou a takáto informácia sa v úverovom registri ako negatívna informácia nezobrazuje. Ak by však klient uhradil splátku napríklad až k 1.dňu nasledujúceho mesiaca, je to vyhodnotené ako neuhradená splátka za daný mesiac a takáto informácia sa už v úverovom registri objaví . Každý negatívny záznam je vyhodnocovaný individuálne v závislosti od závažnosti a frekvencie omeškania so splácaním.Otázka:
26.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosti hypotéky novostavby rodinného domu, nechcem ručiť rodičovským domom - aké sú naše možnosti? Môj príjem v čistom je 900 a priateľka má 700, potrebujeme hypotéku do 40 tisíc eur, ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - Úvery na bývanie sú poskytované účelovo na nadobudnutie nehnuteľnosti a jedným z účelov je aj výstavba nehnuteľnosti (rodinného domu). Klient môže požadovaný úver zabezpečiť aj nehnuteľnosťou, ktorá je vo výstavbe, ak spĺňa podmienky, ktoré sú určené pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností a nehnuteľnosť má potrebnú hodnotu, aby mohol byť úver načerpaný. Samozrejme, je možné aj postupné čerpanie, pri ktorom banka bude postupne uvoľňovať prostriedky z úveru podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. V takom prípade je však potrebné, aby klient vlastnil minimálne pozemok , mal spracovaný projekt a mal vydané stavebné povolenie. Potom banka môže určiť tzv. budúcu hodnotu nehnuteľnosti, čo je vstupným parametrom na stanovenie možného limitu pre požadovaný úver na výstavbu nehnuteľnosti. Druhým je samozrejme príjem (spoločný príjem) žiadateľov o úver, ktorý musí postačovať na splácanie požadovaného úveru po zohľadnení životného minima, všetkých už poskytnutých splátok úverov, prípadné iné pravidelné výdavky ako poistenie a pod.Otázka:
25.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať - ak chcem zobrať hypotéku, tak stačí banke, ak vidí, koľko peňazí mi zamestnávateľ mesačne posiela na účet, alebo mi musí zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o príjme?
Odpoveď:
28.03.2017 - Je možné, že banka nebude vyžadovať potvrdenie o príjme a že postačí len overenie zasielania mzdy na účet do banky. Nie je to však všeobecné pravidlo.Otázka:
24.03.2017 - Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne hypotéky. Čo musím splniť, aby mi bol poskytnutý hypotekárny úver? Mám 41 rokov, pracujem ako učiteľka, hrubá mzda cca 890 eur. Ak by som si chcela vziať hypotéku 60-70 tisíc eur, bolo by to možné? Aké vysoké by boli mesačné splátky a doba splácania? Mohla by som dať ako záruku byt, ktorý by som chcela kúpiť a pouziť na kúpu peniaze, ktoré reálne mám, plus bankou poskytnutú hypotéku? Ďakujem za odpovede. Pekný deň.
Odpoveď:
27.03.2017 - Úver na bývanie je poskytovaný aj za účelom kúpy nehnuteľnosti. Doba splatnosti je max. 30 rokov, resp. je potrebné, aby poskytnutý úver bol do dovŕšenia dôchodkového veku úplne splatený. Ďalšou podmienkou je, aby klient po odpočítaní životného minima, nákladov na bývanie, splátok na už poskytnutých úveroch, vrátane zákonom požadovanej rezervy mal dostatočnú platobnú kapacitu na splácanie požadovaného úveru. Výška splátky je rozpočítaná podľa dohodnutej doby splatnosti a poskytnutého limitu. Ten je závislí od platobnej kapacity klienta a hodnoty nehnuteľnosti, ktorú klient kupuje a aj ktorú klient poskytne na zabezpečenie úveru.1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve