Ako získať výhodnú hypotéku

Andrea Lazar
Na vaše otázky až do 2.4.2017 odpovedá Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.

CSOB 2
  • 01.03.2017 - Je možnosť získať 100% hypotéku už skutočne minulosťou?
    02.03.2017 - Úvery s LTV medzi 90% až 100% môžu tvoriť maximálne 10% úverového portfólia banky. V rámci zabezpečenia schopnosti splácať svoje záväzky bol tento spôsob financovania už v minulosti dostupný len pre klientov s najvyššou bonitou a založenou nehnuteľnosťou v bankou akceptovanej lokalite.
  • 28.02.2017 - Čo je to hypotekárny certifikát?
    01.03.2017 - Je to dokument, ktorý vystavuje banka na základe posúdenia platobnej bonity klienta. Pre klienta často slúži ako záväzok banky, že mu za daných podmienok poskytne úver v stanovenej hodnote. Pre predávajúceho je to potvrdenie toho, že záujemca o nehnuteľnosť získa zdroje na jej kúpenie. Platnosť certifikátu závisí od konkrétnej banky.
  • 27.02.2017 - Bude sa striktnejšie posudzovanie žiadosti o hypotéku aplikovať aj pri refinancovaní?
    01.03.2017 - Banka je povinná preverovať platobnú kapacitu klienta v zmysle platnej legislatívny bez ohľadu na to, či klient požiada o nový úver na bývanie alebo refinancuje už poskytnutý úver v inej banke. Miernejšie kritériá sú povolené len v prípade, ak klient pri refinancovaní úveru výrazne nenavýši zostatok splácaného úveru, čo je v zmysle zákona max. 5% resp. 2000€.
« 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve