Banky.sk

Banková online poradňa

redakcia banky
Pýtajte sa čokoľvek ohľadom účtov, úverov, hypoték, sporenia, platobných kariet. Svoje otázky posielajte na redakcia@banky.sk
Otázka:
21.05.2024 - Môžem mať dva účty súčasne? Jeden mám v jednej banke na ktorom je dlh, keďže ho nevyužívam a poplatky za účet tam narastajú. Druhý by som si chcela otvoriť inej banke. Je to možné?
Odpoveď:
23.05.2024 - Myslím, že určite môžete mať 2 aj viac účtov v rôznych bankách. Chceme Vás však upozorniť, aby ste nenechávali rásť dlh na účte, ktorý nepoužívate. Váš dlh bude v konečnom dôsledku navýšený aj o sankčné úroky, ktoré Vám banka vyrúbi. Navyše, banka môže tento dlh od vás vymáhať súdnou alebo mimosúdnou cestou.

Odporúčame Vám, zriaďte si účet v banke, ktorá neúčtuje žiadne poplatky a teda aj keď účet nevyužívate, aspoň sa nedostanete do mínusu: https://banky.sk/ucet-zadarmo-v-ktorej-banke-vam-ho-ponuknu/

Určite navštívte aj banku, v ktorej máte podĺžnosti a dohodnite sa s ňou, ako by ste mohli dlh zaplatiť. Posielam Vám link na článok: https://banky.sk/57203-sk/ako-si-zrusit-a-prestahovat-ucet-bez-problemov/, banka sa svojich peňazí len tak ľahko nevzdá.

Ešte Vám dávam do pozornosti článok o tom, že sú prípady, kedy banka odmietne zriadiť účet: https://banky.sk/61132-sk/neplaticovi-banka-moze-odmietnut-zriadit-ucet/Otázka:
07.05.2024 - Som dôchodkyňa (85 r.). Zdedila som po matke časť jej dedičstva z USA. Dostávala som doteraz od firmy v USA bankové šeky v hodnote môjho podielu v dolároch. Inkaso z ich banky v USA mi robila naša VÚB banka, ktorá mi oznámila že 28.6.2024 s touto službou končí. Prosím o radu, či túto službu ešte robí niektorá banka na Slovensku a za akú cenu. Hodnota šekov sa pohybuje cca okolo 200 USD/mesiac.
Odpoveď:
09.05.2024 - Skúšali sme nájsť banku, ktorá prepláca šeky, no okrem VUB, ktorá s touto službou končí, sme nenašli žiadnu.

Radili sme sa ešte v odborných kruhoch a poradili nám služby PayPal, VenMo,  Ingo Money a Western Union, ktoré slúžia na posielanie peňazí. S týmito službami však nemáme skúsenosti, PayPal a Western Union určite funguje aj pre SK klientov, ďalšie spomínané služby nevieme. https://banky.sk/ako-funguje-western-union-a-kedy-sa-oplati

Skúste kontaktovať americkú spolocnosť, ktorá vám posiela šeky a dohodnúť sa s ňou na inom spôsobe vyplácania.Otázka:
06.05.2024 - Môže byť suma vinkulácie vyššia ako je výška úveru?/ poistenie bytu/

 
Odpoveď:
07.05.2024 - Výšku vinkulovanej sumy určuje banka a poisťovňa kontroluje, či výška vinkulovanej sumy nie je vyššia ako poistná suma poisteného bytu.

Pri vinkulácii každé poistné plnenie poisťovňa vyplatí najskôr finančnej inštitúcii, v ktorej prospech je poistné vinkulované. V prípade, ak ide o menšiu škodu, ktorá nemá vplyv na celkovú hodnotu poistenej veci, finančná spoločnosť obvykle pošle poistné plnenie vám. Ak ide o totálnu škodu, teda úplne zničenie nehnuteľnosti, finančná spoločnosť si z poistného plnenia uspokojí celý záväzok – zostatok úveru a zvyšnú časť pošle vám. Ak nedôjde k poistnej udalosti, vinkulácia sa zruší po splatení úveru.Otázka:
11.03.2024 - Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu o poisťovni Rapid life.   V roku 2005 som uzatvorila zmluvu životného poistenia s poisťovńou Prvá Česko-Slovenská Poisťovňa, ktorú potom prebrala Rapid Life. Podľa mojich informácií poisťovňa už zanikla. Ja ale stále platím poistnú sumu trvalým príkazom. Viete mi prosím Vás poradiť čo by som mohla robiť, aby som nestratila svoje peniaze? Ozaj by nikto neprebral poisťovňu? A je to možné, že napriek tomu stále môžem platiť? Komu patrí teraz ten účet?
Odpoveď:
13.03.2024 - Na vašu otázku odpovedá Národná banka Slovenska:
Spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. (do roku 2008 Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a.s., predtým aj Prvá česko-slovenská poisťovňa, a.s. a Prvá česko-slovenská všeobecná, a.s.) je od 29.01.2018 v konkurze. Dôsledkom rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu na majetok predmetnej spoločnosti bol aj zánik povolenia na výkon poisťovacej činnosti (§ 160 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a tiež zánik poistných zmlúv uzatvorených touto spoločnosťou (§ 195 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V dôsledku uvedeného by tak každá platba poistného nasledujúca po vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life mala byť považovaná za bezdôvodné obohatenie (§ 451 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). O jeho vrátenie je potrebné požiadať priamo spoločnosť Rapid life, resp. jej konkurzného správcu, ktorým je od 28.05.2019 Ing. Jana Kollárová, so sídlom Hlavná 81/A, Košice 040 01 (viac info: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=2421&SID=4&P=1). Do pozornosti si taktiež dovoľujeme poukázať na potrebu klientov prihlásiť si do konkurzu svoju pohľadávku z poistnej zmluvy, o čom NBS v minulosti podrobne informovala aj na svojom webovom sídle (https://nbs.sk/aktuality/informacia-nbs-pre-klientov-poistovne-rapid-life-zivotna-poistovna-a-s-o-vyhlaseni-konkurzu-na-majetok-poistovne/).Otázka:
06.02.2024 - Kde je možné zistiť či, koľko a hlavne komu dlhujem? Žijem dlhodobo v zahraničí, v 2003 som mal úver, väčšiu časť som splatil ale banka aj tak odpredala zvyšok inkasnej spoločnosti. Je možné niekde zistiť, ktorej firme a aká je veľkosť pohľadávky?
Odpoveď:
09.02.2024 - Ak poznáte, o ktorú inkasnú spoločnosť sa jedná, oslovte priamo ju. Pokiaľ to nepoznáte, obráťte sa na banku, v ktorej ste mali nesplatený dlh. Vzhľadom na čas, že sa jedná o úver z roku 2003, vyhľadanie príslušných informácii môže byť časovo náročné.

Pokiaľ sa jedná o dlhy za posledných 5 rokov, informácie viete získať a z bankového a nebankového registra.

Spoločný register bankových informácií https://www.sbcb.sk/sk/

Nebankový register klientskych informácií https://www.nbcb.sk/sk/Otázka:
30.01.2024 - Mám nárok na daňový bonus zo zaplatenych úrokov aj keď je moja hypotéka na pozemok? Banka sa vyjadrila, že nie. No ja to nikde neviem nájsť, podmienka je len hypotéka na nehnuteľnosť a tou predsa pozemok je. 
Odpoveď:
02.02.2024 - Na stránke finančnej správy sa píše, že podmienka na uplatnenie bonifikácie je: Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Pozemok tútu definíciu nespĺňa. Pretože niekto môže kúpiť pozemok, nechá si ho 5 rokov a potom ho predá, a zarobí na tom. Čiže kritéria sú nastavené tak, aby sa podporovalo len bývanie a nie "špekulácie". Samozrejme, banka nepozná váš zámer, čo chcete s pozemkom ďalej robiť.

Ak však budete chcieť stavať dom, zrejme budete žiadať o ďalšiu hypotéku, na ktorej už budete mať účel výstavba a na túto hypotéku si budete môcť uplatniť daňový bonus. Všetko závisí od účelu, ktorý máte napísaný v hypozmluve.

Viac o hypotékach na výstavbu sme písali v článku: https://banky.sk/specifika-hypoteky-na-stavbu-domu-s-kupou-pozemku/
 Otázka:
11.01.2024 - Chcem sa opýtať, keď pracujem a žijem v zahraničí môžem si na Slovensku požiadať o pôžičku vo výške 3000€?
Odpoveď:
15.01.2024 - Podmienky, ktoré musí žiadateľ o úver splniť sú:

- ak ste občianka SR, máte na Slovensku pobyt, môžete o úver požiadať, banky akceptujú aj príjem zo zahraničia.
- ak ste cudzinka, musíte mať povolenie na trvalý/dlhodobý pobyt v SR, aby ste mohli požiadať o úver v slovenskej banke.

Každá banka má nastavené vlastné pravidlá, ktorými sa riadi pri posudzovaní príjmu z cudziny.Otázka:
16.11.2023 - Chcem si u Vás založiť bežný účet, ale mám exekúciu. Viete mi garanovať, že z finančných prostriedkov, ktoré dôjdu na môj účet, mi zostane suma životného minima?
Odpoveď:
20.11.2023 - Ďakujeme vám za dôveru, s ktorou sa na nás obraciate. Banky.sk je informačný portál, nie sme banka. Odporúčame vám kontaktovať konkrétnu banku, v ktorej si chcete založiť účet. Zoznam bánk, ktoré pôsobia na Slovensku nájdete tu.

Skúšala som nájsť na internete dostupné informácie a všade sa píše, že exekučné zrážky zo mzdy vykoná v podstate už váš zamestnávateľ. Čiže na účet by ste mali dostať len sumu, ktorá vám ostane po odvedení všetkých povinných odvodov (sociálna poistovňa + zdravotná poistovňa), daní a exekučnej zrážky.
https://www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/exekucne-zrazky-od-1-7-2023

Ďalej si pozrite, na čo nesmie exekútor siahnuť a ako sa pri exekúcii postupuje.

Ak dlžite banke a svoj dlh nesplácate a banka ho posunie na vymáhanie exekútorovi, exekútor môže siahnuť na vaše peniaze v ktorejkoľvek banke

 Otázka:
28.09.2023 - Chcem sa spýtať, či sa dá v niektorej slovenskej banke otvoriť bankový účet vo švajčiarskych frankoch, prípadne aspoň nejaký bankový produkt vo frankoch ako termínovaný vklad, vkladná knižka a podobne.
Odpoveď:
29.09.2023 - Termínovaný vklad vám vo švajciarskych frankoch otvoria vo viacerých bankách: J&T, Privatbanka, Tatra banka. Na tomto linku, nájdete aj výšku minimálneho vkladu a aktuálne úrokove sadzby pri jednotlivých viazanostiach.

Bežný účet vo švajčiarskych frankoch vám zriadia vo Fio banke a UniCredit banke.
Kontakty na jednotlivé banky nájdete tu: https://banky.sk/zoznam-bank-na-slovensku/Otázka:
04.09.2023 - Dobrý deň, neviem presne na koho sa môžem obrátiť ohľadom výšky poplatku za vklad hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu v 365 banke. Môžete mi prosím Vás povedať jeho výšku podľa Vás. 
Hotovostné platobné služby: Podnikateľský účet v EUR
Vklad v hotovosti* 4,00 €
Vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent [poplatok je vyberaný v hotovosti od vkladateľa]*5,00 €
Podklady mám zo Sadzobníka, kde sa uvedený poplatok nachádza na strane číslo 5.
Odpoveď:
08.09.2023 - Treba rozlišovať, či sa jedná o súkromný účet (fyzická osoba), alebo o firemný účet (podnikateľský).

Pri súkromných účtoch je vklad hotovosti na pobočke spoplatnený nasledovne:
unnamed

- 1 eur ak vkladáte na svoj vlastný účet. 7 eur ak vkladáte na cudzí účet.

Pri súkromných účtoch sa riadite cenníkom: https://365.bank/media/f4pdcwz5/365_sadzobnik_poplatkov-predavane_1_9_2023.pdf


Pri podnikateľských účtoch je vklad hotovosti na pobočke spoplatnený nasledovne:

image
- 4 eur ak vkladáte na svoj vlastný podnikateľský účet. 5 eur ak vkladáte na cudzí účet.

Pri podnikateľských účtoch sa riadite cenníkom: https://365.bank/media/3uvfljyj/sadzobnik-poplatkov_po-a-fo-podnikatelov_01072023.pdf1 2 3 4 5 »
Ďalšie témy v poradenstve
Mali sme v poradenstve