Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Ako získať výhodnú hypotéku

Andrea Lazar
Na vaše otázky až do 2.4.2017 odpovedá Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.

CSOB 2
Otázka:
09.04.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné dostať hypotéku na viac ako 30 rokov? Ak áno, kde? Potrebovali by sme to vzhľadom k vyššej cene nehnuteľnosti.
Odpoveď:
18.04.2017 - Lehota splatnosti úveru je najmenej 3 a najviac 30 rokovOtázka:
01.04.2017 - Od roku 2015 máme hypotéku. Čerpaná suma je 150 000€. Máme nastavené aj zrýchlené splácanie, tým pádom je výsledný úrok 2,5%. Za 16 mesiacov máme aktuálny zostatok 125 000€. Chcela by som radu, či nepreniesť úver do inej banky, prípadne žiadať o zníženie úroku aj na úkor ukončenia zrýchleného splácania. Aktuálna mesačná splátka je 605€. Ako by ste postupovala na mojom mieste? Ďakujem.
Odpoveď:
03.04.2017 - Toto rozhodnutie sa odvíja hlavne od toho, aké podmienky poskytne klientovi nová banka a či budú výhodnejšie ako v pôvodnej banke. Určite by si mal okrem úrokovej sadzby všímať aj poplatky spojené s prenosom hypotéky. Ide hlavne o poplatky spojené s vyplatením hypotéky mimo fixáciu, poplatok za spracovanie úveru v inej banke, za znalecký posudok, na katastri a samozrejme aj poplatky za nový bežný účet. To všetko by si mal vopred dôkladne preveriť. Častokrát si klient navýši úver aby mohol tieto poplatky zaplatiť, čím si zvýši zostatok úveru a tak ho preplatí viac .
Ďalej by si mal klient dať pozor aj na zmenu doby splatnosti. Ak má hypotéku s dĺžkou splatnosti 30 rokov a spláca ju už 10 rokov, pri prenose je pre neho výhodné hlavne ponechanie doby splatnosti, prípadne ešte jej skrátenie - pri ňom ušetrí najviac. V prípade predĺženia doby splatnosti je splátka nižšia, čo vyzerá lákavo, avšak klient úver viac preplatí.Otázka:
31.03.2017 - Mám 33 rokov, priateľ 40. Mohli by sme využiť hypotéku pre mladých? Obidvaja musíme spĺňať kritérium veku alebo stačí, že ja ho spĺňam?Ďakujem!
Odpoveď:
03.04.2017 - V prípade, ak partneri žiadajú o hypotéku pre mladých, obaja musia mať menej do 35 rokovOtázka:
27.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, dcéra je zamestnaná u svojho zamestnávateľa cez pracovnú agentúru. Zmluvu má už druhý krát predĺženú. Môže požiadať o hypotekárny úver resp. o akýkoľvek úver?
Odpoveď:
07.04.2017 - Zamestnanecký pomer sprostredkovaný cez pracovnú agentúru nie je štandardne akceptovaným typom príjmu. Preto je v tomto prípade aj postup pri zhodnotení žiadosti klienta o akýkoľvek typ úveru iný ako štandardne. Dôležité je, v akej oblasti a pre akého zamestnávateľa je práca sprostredkovaná. Tiež to, s akou perspektívou trvalého zamestnania. Určite je dobrým signálom pre posúdenie žiadosti klienta, ak už je takáto dohoda niekoľkokrát predĺžená.Otázka:
27.03.2017 - Meškala som v decembri 2016 cca týždeň so splátkou hypotéky, ale dovtedy aj potom som splácala vždy načas a urobila som minulý rok aj extra splátku. Objaví sa info o meškaní automaticky v úverovom registri? Môžem mať kvôli tomu problém získať úver na rekonštrukciu rodičovského bytu? Ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2017 - Dôležité je, či splátka bola uhradená v tom mesiaci, za ktorý splátka uhradená mala byť - bez ohľadu na to, k akému dátumu. Ak mala byť splátka zaplatená napr. k 10.temu dňu v mesiaci a klient splátku zaplatí až 25.deň, ale v tom istom mesiaci, nie je táto skutočnosť vyhodnotená ako závažné omeškanie so splátkou a takáto informácia sa v úverovom registri ako negatívna informácia nezobrazuje. Ak by však klient uhradil splátku napríklad až k 1.dňu nasledujúceho mesiaca, je to vyhodnotené ako neuhradená splátka za daný mesiac a takáto informácia sa už v úverovom registri objaví . Každý negatívny záznam je vyhodnocovaný individuálne v závislosti od závažnosti a frekvencie omeškania so splácaním.Otázka:
26.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosti hypotéky novostavby rodinného domu, nechcem ručiť rodičovským domom - aké sú naše možnosti? Môj príjem v čistom je 900 a priateľka má 700, potrebujeme hypotéku do 40 tisíc eur, ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - Úvery na bývanie sú poskytované účelovo na nadobudnutie nehnuteľnosti a jedným z účelov je aj výstavba nehnuteľnosti (rodinného domu). Klient môže požadovaný úver zabezpečiť aj nehnuteľnosťou, ktorá je vo výstavbe, ak spĺňa podmienky, ktoré sú určené pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností a nehnuteľnosť má potrebnú hodnotu, aby mohol byť úver načerpaný. Samozrejme, je možné aj postupné čerpanie, pri ktorom banka bude postupne uvoľňovať prostriedky z úveru podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. V takom prípade je však potrebné, aby klient vlastnil minimálne pozemok , mal spracovaný projekt a mal vydané stavebné povolenie. Potom banka môže určiť tzv. budúcu hodnotu nehnuteľnosti, čo je vstupným parametrom na stanovenie možného limitu pre požadovaný úver na výstavbu nehnuteľnosti. Druhým je samozrejme príjem (spoločný príjem) žiadateľov o úver, ktorý musí postačovať na splácanie požadovaného úveru po zohľadnení životného minima, všetkých už poskytnutých splátok úverov, prípadné iné pravidelné výdavky ako poistenie a pod.Otázka:
25.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať - ak chcem zobrať hypotéku, tak stačí banke, ak vidí, koľko peňazí mi zamestnávateľ mesačne posiela na účet, alebo mi musí zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o príjme?
Odpoveď:
28.03.2017 - Je možné, že banka nebude vyžadovať potvrdenie o príjme a že postačí len overenie zasielania mzdy na účet do banky. Nie je to však všeobecné pravidlo.Otázka:
24.03.2017 - Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne hypotéky. Čo musím splniť, aby mi bol poskytnutý hypotekárny úver? Mám 41 rokov, pracujem ako učiteľka, hrubá mzda cca 890 eur. Ak by som si chcela vziať hypotéku 60-70 tisíc eur, bolo by to možné? Aké vysoké by boli mesačné splátky a doba splácania? Mohla by som dať ako záruku byt, ktorý by som chcela kúpiť a pouziť na kúpu peniaze, ktoré reálne mám, plus bankou poskytnutú hypotéku? Ďakujem za odpovede. Pekný deň.
Odpoveď:
27.03.2017 - Úver na bývanie je poskytovaný aj za účelom kúpy nehnuteľnosti. Doba splatnosti je max. 30 rokov, resp. je potrebné, aby poskytnutý úver bol do dovŕšenia dôchodkového veku úplne splatený. Ďalšou podmienkou je, aby klient po odpočítaní životného minima, nákladov na bývanie, splátok na už poskytnutých úveroch, vrátane zákonom požadovanej rezervy mal dostatočnú platobnú kapacitu na splácanie požadovaného úveru. Výška splátky je rozpočítaná podľa dohodnutej doby splatnosti a poskytnutého limitu. Ten je závislí od platobnej kapacity klienta a hodnoty nehnuteľnosti, ktorú klient kupuje a aj ktorú klient poskytne na zabezpečenie úveru.Otázka:
21.03.2017 - Dobrý deň, chceme kúpiť s manželkou byt. Mám stavebné sporenie a môžem dostať úver, to ale asi nebude stačiť. Chceme teda tiež zobrať hypotéku. Čo je výhodnejšie - najprv požiadať o úver v stavebnej sporiteľni a na zvyšok si zobrať hypotéku? Alebo naopak najprv požiadať o hypotéku a potom o úver zo stavebnej sporiteľne? Ďakujem.
Odpoveď:
24.03.2017 - Je to individuálne. Hypotéka je poskytovaná vždy s podmienkou zabezpečenia tohto úveru nehnuteľnosťou, čo v prípade stavebného sporenia nemusí byť vždy podmienkou. Ďalej sú dôležité výsledné podmienky poskytované pri jednom a druhom type produktu, čo klient preferuje. V každom prípade musí počítať s tým, že aj pri jednom aj pri druhom úvere bez ohľadu na poradie, bude každá banka alebo stavebná sporiteľňa zohľadňovať splátku na už poskytnutom úvere, čo samozrejme zníži platobnú kapacitu klienta.Otázka:
19.03.2017 - Dobrý deň, moja otázka - mám ťarchu na byt cca 30 000 eur... Mám rozostavaný dom, hrubá stavba s oknami plus pozemok.... Mám kupcu na byt a chcel by som preniesť tarchu z bytu na dom. Avšak pozemok, na ktorom staviam, je v nájme od urbáru na 200 rokov... Je možné preniesť ťarchu? Ďakujem.
Odpoveď:
22.03.2017 - V uvedenom prípade je možné, že banka nebude súhlasiť so zmenou zabezpečenia. V prípade, ak má byť zriadené záložné právo na dom, je potrebné, aby tento bol založený aj s pozemkom.1 2 3 »

Bežné účty a balíky služieb

Jan Franek
Na Vaše otázky až do 26.2.2017 odpovedá Jan Franek, tlačový hovorca Fio banky.

Fio banka
Otázka:
30.03.2017 - Dobrý večer, chcem sa spýtať, či potrebujem IBAN na prevod peňazí z ČR do SR.
Odpoveď:
07.04.2017 - Áno, platba mezi ČR a SR je europlatbou a je teda nutné poznať IBAN.Otázka:
21.03.2017 - Zomrela mi matka a ja som spoludisponent, ako môžem jej účet v banke zrušiť? Ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - Oprávnenie manipulovať s účtom zaniká vo chvíli, kedy zomrie jeho majiteľ. Celý účet totiž spadá do dedičského konania a právo s ním nakladať (vybrať peniaze, zrušiť ho apod.) má iba oprávnený dedič uvedený v uznesení spísanom v rámci dedičského konania. Zrušenie účtu v rámci dedičstva sme schopní vybaviť na ktorejkoľvek pobočke na základe uznesenia, ktoré už nadobudlo právnu moc (tzn. je potvrdené pečiatkou od notára s dátumom nadobudnutia právnej moci).Otázka:
26.02.2017 - Dobrý deň, môže moja 16-ročná dcéra platiť kartou, ktorú dostala k detskému účtu vo vašej banke, aj cez internet? Ak áno, ako to môžem zrušiť?
Odpoveď:
27.02.2017 - Platobné karty ponúkame aj k detským účtom od 8 rokov a deti s nimi môžu vyberať z bankomatov, platiť v obchodoch aj na internete. Pokiaľ chcete čokoľvek z toho obmedziť, je možné znížiť limit karty pre danú kategóriu na nulu. Dospelý klient s aktívnym Internetbankingom to zrealizuje jednoducho online v aplikácii. Neplnoleté osoby ale majú len pasívne internetové bankovníctvo s možnosťou náhľadu, takže u nich je potrebné, aby zákonný zástupca zmenil limity na pobočke.Otázka:
24.02.2017 - Poskytujete povolené prečerpanie hneď od začiatku, ako sa stanem vašim klientom? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
27.02.2017 - Povolené prečerpanie alebo kontokorent nie je automatickou súčasťou účtu. Ale je možné oň kedykoľvek požiadať buď na pobočke alebo online v Internetbankingu.Otázka:
23.02.2017 - Odchádzam zo Zuna a rozhodujem sa medzi vašou bankou a Mbank. V čom sú vaše hlavné výhody? Ďakujem.
Odpoveď:
27.02.2017 - Máme účet bez poplatkov a nemáme žiadne podmienky. U nás nemusíte splniť mesačný obrat, aby ste mali platobnú kartu k účtu zdarma, ďalej u nás môžete ľubovoľne presúvať peniaze medzi všetkými svojimi účtami bez poplatkov a online. Zdarma ponúkame založenie i vedenie účtu, platby v eurách v rámci SEPA, platby v eurách i korunách mezi SR a ČR, platobnú kartu pre majiteľa účtu a ďalšiu osobu, prvý výber v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu na svete, vklady a výbery na pobočke, alebo možnosť zvoliť si číslo svojho nového účtu.Otázka:
21.02.2017 - Dobrý deň, čo všetko budem potrebovať urobiť, ak si chcem ku vám presunúť účet z inej banky?
Odpoveď:
24.02.2017 - Stačí prísť ku nám na pobočku s dokladom totožnosti a číslom svojho súčasného účtu. My všetko zariadime za Vás. Založíme Vám osobný účet bez poplatkov a nastavíme Vám na ňom trvalé príkazy a inkasá tak, ako to bolo na starom účte. A pokiaľ nám napíšete kontaktné údaje na inštitúcie, ktoré Vám posielajú platby, informujeme ich, že máte nový účet, aby si zmenili svoje platobné príkazy.Otázka:
20.02.2017 - Je možné si otvoriť účet vo Fio banke na Slovensku, keď už mám účet v českej Fio banke?
Odpoveď:
22.02.2017 - Je nutné si vybrať a byť buď klientom slovenskej alebo českej Fio banky. Oboje možné nie je. V zásade máme v oboch krajinách identické produkty, ktoré sa líšia drobnosťami danými zákonom a odlišnosťami trhu. Hlavné výhody sú ale rovnaké: bezplatný účet bez podmienok, možnosť posielať peniaze medzi všetkými účtami vo Fio banke zdarma a online, alebo bezplatný platobný styk medzi ČR a SR.Otázka:
20.02.2017 - Dobrý deň, potrebujeme s manželkou spoločný účet, ktorého budeme obaja rovnocenní majitelia - je také niečo možné?
Odpoveď:
22.02.2017 - Jeden účet pre viac majiteľov neponúkame. Vieme však niečo podobné. Jeden účet, ktorý má viac disponentov, ktorí k nemu môžu mať prakticky rovnaké práva. Každý majiteľ môže oprávniť ďalšiu osobu alebo viac osôb a umožniť jej tak účet prezerať alebo ho aktívne využívať cez internetbanking alebo ho dokonca kompletne využívať i na pobočke vrátane možnosti účet zrušiť. Tento model využívajú vo veľkej miere obzvlášť rodiny. Môžu mať totiž jeden účet, ktorý vzájomne zdieľajú, ku ktorému majú prístup a kde si vedú svoje rodinné financie. K účtu naviac získavajú 2 patobné karty pre oboch bez poplatkov. Plus si môžu zdarma zakladať ďalšie súkromné účty, kde si napríklad šetrí rodina na dovolenku, na Vianoce, atď. Všetky účty klienti prehľadne spravujú v Internetbankingu a môžu si medzi nimi prevádzať peniaze kedykoľvek a zadarmo.  Otázka:
17.02.2017 - Dobrý deň, potrebujem kvôli hypotéke zmeniť banku. Čo sa stane, ak mi niekto pošle peniaze na starý účet a ten už nebude existovať? Poskytujú banky aj takú službu, že tomu človeku oznámia moje nové číslo účtu? Ďakujem.
Odpoveď:
22.02.2017 - Pokiaľ niekto pošle peniaze na účet, ktorý už neexistuje, peniaze sa mu automaticky vrátia. V rámci Kódexu mobility vieme previesť účet z inej banky k nám, pričom vieme na ňom nastaviť aj trvalé príkazy a inkasá tak, ako to bolo na pôvodnom účte a vieme tiež dokonca informovať protistranu klienta, že má nový účet, aby si zmenila svoje platobné príkazy. Stačí, aby klient vyplnil špeciálny formulár, kde uvedie presné údaje protistrany a my ju budeme informovať. Vždy ale klientom odporúčame, aby si túto zmenu radšej ešte sami overili, pretože nie všetky inštitúcie berú túto informáciu na vedomie, napríklad Sociálna poisťovnňa väčšinou žiada, aby jej to oznámil klient sám. Otázka:
15.02.2017 - Môžem vo vašej banke prevádzať peniaze v CZK bez poplatku zo Slovenska do Čiech, alebo bez poplatku sú len prevody v EUR?
Odpoveď:
17.02.2017 - Máme zázemie ako na Slovensku, tak aj v Česku. Preto slovenským klientom ponúkame nielen bezplatný platobný styk v EUR v rámci SEPA, kam patrí aj ČR, ale tiež platby v korunách do českých bánk1 2 »

Ako získať výhodný spotrebný úver

Melinda Burdanová
Na vaše otázky do 16.12.2016 odpovedá Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverových produktov Poštovej banky.

PABK

Otázka:
01.12.2016 - Koncom roka očakávam koncoročnú odmenu, ktorú chcem použiť na splátku úveru. Musím banku požiadať o mimoriadnu splátku, alebo jednoducho prevediem peniaze? Môžem mimoriadnu splátku urobiť aj viac krát ročne? Ďakujem.
Odpoveď:
05.12.2016 - Akúkoľvek zmenu na úvere je potrebné banke dopredu oznámiť, rovnako to platí aj pre splatenie časti alebo celého úveru. Takto budete mať istotu, že banka mimoriadnu splátku naozaj zrealizuje. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť a to aj pred dohodnutou lehotou splatnosti. Pozor si však treba dávať na poplatky súvisiace s predčasným splatením. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
29.11.2016 - Myslíte si, že úroky na bankových úveroch ešte budú klesať? Vďaka.
Odpoveď:
02.12.2016 - Úrokové sadzby dosiahli z nášho pohľadu historické minimum. Ďalší pokles neočakávame.Otázka:
27.11.2016 - Dobrý deň. Môže ma banka požiadať o splatenie celého úveru naraz? V akých prípadoch?
Odpoveď:
30.11.2016 - Banka je oprávnená žiadať od dlžníka zosplatnenie úveru v prípade porušenia zmluvných podmienok resp., v prípade omeškania so splátkami úveru nad 90 dní.Otázka:
25.11.2016 - Keď chcem splatiť starý úver novým v rámci jednej banky, je to možné? Môžem to urobiť aj s negatívnym záznamom v úverovom registri? Ďakujem.
Odpoveď:
28.11.2016 - Každá banka má v ponuke refinančný/konsolidačný úver, ktorý je možné použiť na splatenie existujúcich úverov a pôžičiek klienta či už v danej banke alebo v iných bankách. Podmienkou poskytnutia takejto pôžičky však býva čistý úverový register. V prípade negatívnych záznamov môže banka takéhoto klienta odmietnuť.Otázka:
23.11.2016 - Po koľkých dňoch, resp. mesiacoch sa dá refinancovať spotrebný úver? (Presto úver od Unicredit)
Odpoveď:
25.11.2016 - Zákon nestanovuje žiadnu lehotu, všetko závisí od pravidiel konkrétnej banky. Vo väčšine inštitúcií je možné splatenie refinancovaného úveru okamžite, resp. po okamihu, keď je úver viditeľný v úverovom registri. Odporúčame však skontrolovať úverovú zmluvu, konkrétne klauzuly ohľadom predčasného splatenia, prípadne odstúpenia od zmluvy.Otázka:
21.11.2016 - Aký je poplatok za predčasné splatenie úveru?
Odpoveď:
23.11.2016 - Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť kedykoľvek pred dohodnutou lehotou splatnosti. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
20.11.2016 - Dostali sme od banky úver a peniaze už máme na účte. Ešte sme ich ale na nič nepoužili a rozhodli sme sa, že ten úver radšej nechceme. Aké sú možnosti - môžeme tie peniaze jednoducho vrátiť?
Odpoveď:
23.11.2016 - Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere má klient zo zákona právo odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Ak by zmluva o úvere neobsahovala zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť od okamihu, keď klient tieto zmluvné podmienky obdržal. Ak sa však klient rozhodne od zmluvy odstúpiť, je povinný zaplatiť banke okrem istiny aj úrok z istiny odo dňa, keď úver začal čerpať až do dňa splatenia istiny, v lehote do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy banke.Otázka:
19.11.2016 - Na internete si viem nájsť úroky, aké banky ponúkajú na úveroch. V akých výškach (orientačne) sa ale aktuálne pohybujú RPMN?
Odpoveď:
21.11.2016 - Priemernú výšku RPMN vykazuje pravidelne za banky aj za ostatných veriteľov štvrťročne Národna banka Slovenska aj Ministerstvo financii SR, napríklad tu.

Podľa tohto výkazu bola za 3. štvrtrok 2016 priemerná RPMN pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 5 do 10 rokov na úrovni cca 10 %, pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 1 do 5 rokov na úrovni 12,34 %. Zároveň by mal mať informáciu o aktuálnej priemernej výške RPMN na trhu dostupnú každý klient na predzmluvnom formulári k spotrebiteľskému úveru aj na zmluve o spotrebiteľskom úvere.Otázka:
18.11.2016 - Aké rôzne poplatky sú spojené so spotrebným úverom?
Odpoveď:
21.11.2016 - Vždy záleží od konkrétnej banky, ktoré poplatky klientom účtuje. Najčastejšie poplatky spojené s úverom sú:
  • poplatok za poskytnutie, spracovanie...
  • poplatok za mimoriadnu splátku alebo za predčasné splatenie
  • poplatky spojene so splácaním úveru, napr. poplatok za splátku v hotovosti
  • poplatky súvisiace so zmenou zmluvného vzťahu
  • náklady na poistenie úveru
  • náklady na vedenie osobného účtu...
...ale môže ich byť oveľa viac napr. prípadne upomienky, vydanie potvrdenia a pod.Otázka:
17.11.2016 - Keď požiadam niekoľko bánk o vypracovanie ponuky na úver, aby som si mohla porovnať podmienky, dostane sa táto info do úverového registra?
Odpoveď:
21.11.2016 - Záleží na tom, či si klient v banke podá priamo oficiálne Žiadosť o úver alebo si dá vypracovať len tzv. Nezáväznú ponuku (preskoring). V prípade tzv. Preskoringu banka zväčša nevykonáva dopyty do externých registrov, pracuje len s veľmi obmedzeným množstvom informácií, ktoré má k dispozícií od klienta, a preto ponuka nemusí byť vôbec presná. Vypracovanie takejto ponuky nie je nikde viditeľné. Avšak ako náhle klient podá žiadosť o úver, banka začne posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať „naostro“ a pri overovaní využije bankové úverové registre, kde je takýto dopyt do nich zaznamenaný ako žiadosť o úver.Ako získať najlacnejšiu hypotéku

Angelika Farkašová
Na vaše otázky k téme hypoték odpovedá do 6.11.2016 Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov VÚB.

VUB logo
Otázka:
05.11.2016 - Dobrý deň, je pri hypotéke podmienka, aby sme si dali úver poistiť? Vraj niekedy stačí aj životná poistka - to ju ale musím upraviť tak, že keď sa mi niečo stane, peniaze rovno dostane banka?
Odpoveď:
07.11.2016 - Pri poskytnutí hypotéky banka požaduje poistenie založenej nehnuteľnosti, ktoré je podmienkou čerpania hypotéky. Samozrejme je v záujme klienta, aby zvážil aj možnosť poistiť sa voči neschopnosti splácať úver (napr. kvôli dlhodobej práceneschopnosti, strate zamestnania atď.). Počas splácania hypotéky môže dôjsť k rôznym neočakávaným životným udalostiam. Z tohto pohľadu je výhodné riešiť spolu s hypotékou aj vyššie uvedené poistenie úveru. Nie je to však podmienkou získania hypotéky. Je na rozhodnutí klienta, akú formu ochrany si zvolí – či poistenie úveru v rámci úverovej zmluvy, alebo inú formu poistenia, napríklad životné poistenie.Otázka:
02.11.2016 - S akými poplatkami mám počítať, keď si chcem zobrať hypotéku? Ďakujem
Odpoveď:
04.11.2016 - S poskytnutím hypotéky súvisí poplatok za poskytnutie úveru, kataster a znalecký posudok. V rámci aktuálnej kampane VÚB poplatok za poskytnutie úveru neplatíte. Poplatok za vklad záložného práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur a náklad za znalecký posudok až do výšky 150 eur vám dodatočne preplatíme (v prípade splnenia podmienok).Otázka:
01.11.2016 - Dobrý deň, čítal som info o pripravovaných zmenách - vraj budúci rok už nebude možné dostať hypotéku na 90% hodnoty nehnuteľnosti, iba na 80% alebo 70%. Je to pravda?
Odpoveď:
03.11.2016 - Návrh opatrení k úverom na bývanie momentálne prechádza ešte úpravami a pripomienkovým konaním, preto je predčasné sa vyjadrovať k tejto problematike.Otázka:
30.10.2016 - Dobrý večer, chcela by som sa spýtať či by bolo možné,že by priateľ mohol dostať úver v banke v sume 60.000 euro, keď má čistý mesačný príjem 800 euro a má dve deti.
Odpoveď:
02.11.2016 - Pri schvaľovaní úveru banka zohľadňuje, resp. preveruje viacero informácií o klientovi (napr. výdavky, údaje o zamestnaní a pod.) ako aj údaje o nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru ( jej hodnota, lokalita...). Vami uvedené údaje nie sú postačujúce na to, aby sme mohli komplexne posúdiť možnosť získať úver. Ale za predpokladu, že by priateľ požiadal o úver sám, nemal by žiadne iné výdavky a hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou by bola postačujúca, mohol by získať úver vo výške 60 000 EUR.Otázka:
28.10.2016 - Mohla by som dostať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti na Sk území, s tým, že príjem by bol zo zahraničia, konkrétne z Austrálie. Počula som, ze nie všetky meny su akceptované bankami. Ďakujem
Odpoveď:
31.10.2016 - Príjem zo závislej činnosti z Austrálie je akceptovateľný. K žiadosti o úver je potrebné predložiť doklady o príjme - potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, pracovnú zmluva/pracovné povolenie ak je potrebné (na linke www.euroinfo.gov.sk nájdete zoznam štátov nevyžadujúcich pracovné povolenie), aj výpisy z účtu.Otázka:
26.10.2016 - Mám úver a meškám so splátkami. Potrebujem kúpiť budovu na podnikanie - mám dáku šancu? Ďakujem.
Odpoveď:
28.10.2016 - Pri posudzovaní úveru banky využívajú viaceré nástroje na overenie spoľahlivosti klienta. Jedným z nich je aj overenie splácania existujúcich záväzkov. Pokiaľ má klient problémy so splácaním svojich záväzkov, banka pri schvaľovaní úveru tieto údaje zohľadní (t.j. aká je suma omeškaných splátok, ako dlho ste v omeškaní so splátkami atdˇ.). Záleží na individuálnom posúdení bankou - pre klienta to v praxi nemusí znamenať hneď zamietnutie žiadosti o ďalší úver, avšak môže to mať vplyv na schválenie podmienok úveru. V prípade, ak klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutie hypotéky len z podnikateľskej činnosti a aj účelom úveru je financovanie výhradne podnikateľskej nehnuteľnosti, je možné požiadavku na financovanie riešiť iba formou podnikateľského úveru – tzv. Profihypo. V prípade, že klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutiu hypotéky zo závislej činnosti, resp. kombináciu príjmov zo závislej činnosti a podnikania, je možné použiť prostriedky z úveru aj na dofinancovanie nehnuteľnosti na podnikateľské účely (napr. polyfunkčné objekty – nebytové priestory administratívneho charakteru), avšak vždy v kombinácii s bývaním, pričom závisí na individuálnom posúdení banky.Otázka:
24.10.2016 - Môžem si zobrať vyššiu hypotéku, ako reálne potrebujem na kúpu bytu, ak budem ručiť výrazne hodnotnejšou nehnuteľnosťou? Ďakujem.
Odpoveď:
25.10.2016 - Áno, v prípade, že hodnota nehnuteľnosti (t.j. predmet zabezpečenia úveru) je výrazne vyššia ako suma úveru, ktorú potrebujete na kúpu nehnuteľnosti, môžete zvyšné prostriedky použiť napríklad na rekonštrukciu, či modernizáciu bývania.Otázka:
21.10.2016 - Dobrý deň, chceli by sme s manželom kúpiť 2-3 byty ako investíciu a financovať ich cez hypotéku. Musíme si na každý byt zobrať samostatný úver, alebo je lepšie zlúčiť to do jednej hypotéky? Čo v prípade, že budeme byty kupovať postupne - povedzme v rozmedzí 3-6 mesiacov?
Odpoveď:
24.10.2016 - V prípade dostatočnej bonity klientov a vhodnom type nehnuteľností je možné poskytnúť hypotekárny úver aj na kúpu viacerých nehnuteľností.Otázka:
20.10.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa poradiť v prípade, keď si chcem kúpiť v projekte develop. byt... Na inicial 20 percentný mám, ale v marci 2018 sa má platiť splátka cca 40.000 eur. Má banka pre mňa moznosť stavebného poistenia alebo úveru, kde by som s určitosťou mohla čerpať úver v tomto období?
Odpoveď:
21.10.2016 - Pre partnerské developerské projekty poskytuje VÚB banka klientom špeciálnu hypotéku, ktorá je určená na nadobudnutie nehnuteľnosti vo výstavbe. Čerpanie úveru je postupné a nastavené podľa dohody medzi bankou a developerom.Otázka:
19.10.2016 - Mám pôžičky a chcel by som ich vyplatiť - o akú hypotéku od vás z VUB môžem požiadať? Mám 68 rokov a jedná sa asi o 30.000€. Manželka by išla ako spolužiadateľ - má 307€ a 65 rokov. Ďakujem.
Odpoveď:
21.10.2016 - Klientom by sme odporučili v tomto prípade refinančnú pôžičku,  ktorú nie je potrebné založiť nehnuteľnosťou, nakoľko ide o spotrebný úver,  maximálna výška je však 25 000 eur.1 2 »

Online banking

Miroslav Endresl
Na vaše otázky do 4.9.2016 odpovedá Miroslav Endresl, šéf vývoja produktov a elektronického bankovníctva ZUNO banky.

Zuno
Otázka:
01.09.2016 - Dobrý deň. Chcem odoslať platbu v rámci SEPA, mám všetky údaje vrátane IBAN a adresy, až na meno držiteľa, s ktorým som si neni istý. Moja otázka teda znie: Môže sa mi vrátiť späť moja odoslaná SEPA platba, pokiaľ zle uvediem "meno a priezvisko" doručujúceho? Aj keď číslo IBAN účtu a jeho adresa je správna?
Odpoveď:
05.09.2016 - Názov príjemcu (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti) sú pri SEPA platbe mimo SR povinné údaje. Ak však máte správne zadané číslo účtu IBAN, platba by vo väčšine prípadov mala byť pripísaná na účet príjemcu aj v prípade, že meno a priezvisko nebudú vyplnené úplne správne. Závisí to však na nastavení platobných systémov konkrétnej banky. V prípade, že banka príjemcu bude tieto údaje požadovať, po platbe Vás môže v niektorých prípadoch kontaktovať a údaje si vypýtať dodatočne.Otázka:
29.08.2016 - Dobrý deň, aké všetky údaje potrebujem uviesť pri zahraničnom prevode? Potrebujem zaplatiť pokutu za parkovanie do Maďarska, ale maďarsky neviem a jediné, čo z toho pokutového lístka viem vyčítať, je IBAN, meno banky, SWIFT a suma... bude to stačiť na prevod? Neviete náhodou, či a ako sa dá v aplikácii Tatrabanky urobiť SEPA platba? Alebo iba v internetbankingu?
Odpoveď:
02.09.2016 - V tomto prípade bohužiaľ nepoznáme detaily požadovanej platby, preto sa o jej detailoch a realizácii bude najlepšie poradiť na call centre svojej banky.Otázka:
26.08.2016 - Dobrý deň, potrebujeme poradiť, či je výhodné si otvoriť devízový účet v banke, ak priateľ pracuje v Anglicku a chce požiadať o úver na bývanie v SR. Dá sa tento účet vybaviť aj online alebo telefonicky?
Odpoveď:
31.08.2016 - Vo vybraných slovenských bankách je možné otvoriť si účet v cudzej mene kompletne online. V niektorých prípadoch je možné účet v cudzej mene otvoriť si však len vtedy, ak máte zároveň otvorený účet aj v domácej mene (EUR), ktorý je tiež možné otvoriť si online.
Čo sa týka úveru na bývanie, závisí od toho, či klient žiada o hypotéku alebo pôjde napr. o spotrebiteľský úver bez dokladovania účelu. V jednotlivých bankách sa navyše môže pri posudzovaní žiadosti líšiť aj to, či klientovi mzda chodí na účet v SR, akým spôsobom je posudzovaný príjem zo zahraničia a spôsob jeho dokladovania.
V prípade spotrebného úveru v ZUNO banke je napríklad akceptovaný aj príjem zo zahraničia, pričom nie je nevyhnutné, aby mzda bola posielaná na účet vedený v slovenskej banke.Otázka:
25.08.2016 - Dobrý deň, žijem v zahraničí a potrebujem účet na Slovensku. Viem si ho u vás zriadiť bez osobného kontaktu na pobočke alebo s kuriérom?
Odpoveď:
26.08.2016 - Otvoriť si účet bez osobného kontaktu je možné len pomocou online overania platbou, tu je však nutné mať účet v inej slovenskej banke, prípadne pobočke zahraničnej banky na Slovensku. Súčasná legislatíva nepovoľuje uskutočniť túto platbu zo zahraničia.Otázka:
25.08.2016 - Moja banka odporúča mazať maily o pohyboch na účte. Prečo? Nemám pocit, že sú v nich informácie, ktoré by niekomu pomohli dostať sa k mojim peniazom.
Odpoveď:
26.08.2016 - Mnohí poskytovatelia emailových služieb sú často v hľadáčiku útočníkov a môže sa stať, že dôveryhodnosť Vášho emailového účtu bude narušená. V takom prípade by útočník získať aj informácie o pohyboch na účte, čo mnoho ľudí považuje za citlivý údaj. Rovnako výpis z účtu obsahuje údaje, ktoré sú považované za dôverné aj z pohľadu legislatívy. Je ale na Vás, ako pristúpite k odporúčaniu banky a nakoľko dôverujete zabezpečeniu ochrany svojho emailového poskytovateľa.Otázka:
23.08.2016 - Ktoré aplikácie mobil-bankingu považujete na Slovensku za najlepšie a odporučili by ste ich čerstvému vysokoškolákovi?
Odpoveď:
25.08.2016 - Výber mobilnej bankovej aplikácie závisí predovšetkým od toho, aké funkcie chcete využívať. Pokiaľ je pre vás dôležitý počet funkcií mobilnej aplikácie, odporúčame Vám článok Bankové aplikácie pre Android a ich funkcie, ktorý porovnáva bankové aplikácie pre Android a ich funkcie.

Konkrétne ako čerstvému vysokoškolákovi by som Vám odporučil niektorú z bánk, ktoré ponúkajú aj funkciu posielania peňazí VIAMO (Tatra banka, VÚB, ZUNO banka), nakoľko okrem drobných výdavkov pomocou nej viete na vybraných VŠ jednoducho zaplatiť poplatky za stravu, poplatky za ubytovanie, alebo poplatky súvisiace so štúdiom (zoznam škôl nájdete po nainštalovaní aplikácie VIAMO v sekcii „Platba firme“).Otázka:
22.08.2016 - Dobrý deň, aký je maximálny limit prevodu peňazí cez IB a aký cez mobil?
Odpoveď:
24.08.2016 - Limity na platby sa líšia v závislosti od konkrétnej banky a jej interných pravidiel. Informácie má každá banka k dispozícii na svojej stránke. V niektorých prípadoch sa môže výška limitu líšiť aj v závislosti od použitého spôsobu autorizácie platby. Všeobecne pritom platí, že v prípade mobile bankingu sú limity nižšie.Otázka:
20.08.2016 - Ako funguje mobilná peňaženka? Je ich na trhu v ponuke viac druhov? Ktorú by ste mi odporučili? Vopred vďaka!
Odpoveď:
22.08.2016 - Platby mobilom ponúka na Slovensku niekoľko bánk, ich realizácia závisí od konkrétneho riešenia. Niektoré využívajú riešenia nezávislé od mobilného operátora, pri niektorých je nutné mať špeciálnu SIM kartu s bezpečnostným prvkom a podporu od operátora. Ďalšou možnosťou je využitie nálepky, ktorú si klient môže nalepiť napríklad na mobilný telefón. Čo sa týka bezpečnosti, tá je rovnaká ako pri štandardných platobných kartách. Všeobecne platí, že platby do 20 EUR klient realizuje bez PINu, nad 20 EUR s PINom.Otázka:
19.08.2016 - Dobrý deň, môžem sa prosím vás spýtať, môjmu priateľovi prišlo niečo zo zdravotnej poisťovne a banka je tam písaná, že štátna pokladnica a ja by som sa chcela spýtať, že či tam môžem previezť peniaze z hociktorej banky, nakoľko nemám internet banking... ďakujem
Odpoveď:
22.08.2016 - Keďže Štátna pokladnica je aktívnym účastníkom tuzemského platobného styku, je možné tam previesť peniaze z ktorejkoľvek banky. V prípade, že klient nemá k dispozícii internet banking, je možné peniaze vložiť v hotovosti na pobočke niektorej z bánk, prípadne poštovým poukazom.Otázka:
17.08.2016 - Môžem cez ZUNO mobile banking platiť cez QR kód? Ako to funguje - potrebujem si inštalovať nejakú čítačku QR kódov?
Odpoveď:
19.08.2016 - ZUNO mobile banking podporuje skener QR kódov, stačí mať ÚČET PLUS a funkcionalita je dostupná priamo v ZUNO aplikácii.1 2 »

Platobné karty doma aj v zahraničí

Zuzana Ďuďáková
Na Vaše otázky odpovedá hovorkyňa UniCredit Bank, Zuzana Ďuďáková. Svoje otázky môžete posielať do 3.7.2016.

UCB
Otázka:
03.07.2016 - Dobrý deň, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť, ako si môžem preveriť platbu pod číslom transakcie: FMB00520763718? Je to vraj úhrada cez Uni Credit bank v USA a mala by mi byť pripísaná na účet po tom, čo im pošlem číslo balíka s tovarom, ktorý je akože zaplatený touto transakciou. Zdá sa mi to to zvláštne, že je platba viazaná na to, že mám ja najskôr odoslať balík. Je to bežný produkt tejto banky? Obávam sa, či si zo mňa niekto nestrieľa a nemám si to kde preveriť. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
04.07.2016 - Zaznamenali sme niekoľko podobných podnetov od klientov. Je to neštandardné a nemá to žiadnu súvislosť s bankou. Tento druh podvodu je pravdepodobne šírený aj hromadne ako SPAM. V takom prípade je potrebné odosielateľa zablokovať, správu ignorovať a informovať banku.Otázka:
02.07.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Z tureckej banky nám majú poslať peniaze z poistky, sú to peniaze za to, že neter bola v nemocnici liečená dosť dlhú dobu a šlo to cez poistku. Peniaze posielajú údajne cez kolky, teda nejaké čiarové kódy kôli prevereniu a ochrane pred terorizmom a ja neviem, čo všetko jej povedali. Už zakúpila tretí kolok v hodnote 350 eur, aby celá suma odišla naraz. Je to možné a reálne, že sa peniaze z turecka posielaju takto?? Ďakujem
Odpoveď:
04.07.2016 - Cezhraničné platby príjmame z Turecka štandardným spôsobom ako z iných bánk. Z praxe nemáme skúsenosť, žeby banka zakúpením kolku podmieňovala realizáciu platby. Klientovi by sme odporučili, aby si priamo v poisťovni overil nastavenie platobných a obchodných podmienok.Otázka:
01.07.2016 - Chcem si pred dovolenkou zriadiť službu platenia mobilom. Čo preto musím urobiť? Je to rovnako bezpečné, ako platba kartou?
Odpoveď:
04.07.2016 - UniCredit Bank má v ponuke špeciálnu bezkontaktnú nálepku StickAir, ktorá môže byť kdekoľvek nalepená, napríklad aj na zadnej strane mobilu. Ide o medzinárodnú debetnú platobnú kartu MasterCard vydanú k účtu vo forme nálepky, ktorá má v sebe zabudovanú bezkontaktnú platobnú technológiou PayPass. Vďaka nej je možné ľahko a rýchlo zaplatiť za drink na pláži obyčajným priložením nálepky k bezkontaktnému POS terminálu. StickAir-ku je možné nalepiť naozaj všade, aj na zadnú stranu mobilu. Stačí priložiť k čítačke POS terminálu a ísť. Ak by účet prevýšil sumu 20 EUR, jednoducho treba potvrdiť transakciu PIN kódom. Okrem toho, max objem takejto platby je limitovaný iba výškou nastaveného denného limitu alebo disponibilnými prostriedkami na účte. Odporúčame klientom, aby si nastavili SMS notifikáciu o kartových transakciách, ktorá je bez poplatku a pri platení kartou žiadali obchodníka, aby bola táto platba realizovaná ako online transakcia. Lebo aj bezkontaktná transakcia môže byť online autorizovaná, čo umožní držiteľovi mať informáciu o použití platobnej karty ihneď po vykonaní transakcie. Ak klient nadobudne pocit, že jeho platobná karta bola zneužitá, prípadne platobnú kartu stratil, tak je potrebné platobnú kartu okamžite telefonicky blokovať. Platobná nálepka nie je integrovaná teda priamo v mobile, ale napĺňa tú istú funkcionalitu ako je to v prípade NFC technológie.Otázka:
30.06.2016 - Kedy je výhodné akceptovať výber hotovosti s konverziou?
Odpoveď:
01.07.2016 - Klientom UniCredit Bank neodporúčame akceptovať kurzy ponúkané bankomatom pri výbere hotovosti. Vo všeobecnosti devízové kurzy kartových spoločností v deň zaúčtovania transakcie sú výhodnejšie ako výbery hotovosti s konverziou.Otázka:
28.06.2016 - V ktorých bankách v Európe môžem ako klient vašej banky vyberať hotovosť z bankomatu bez poplatku?
Odpoveď:
29.06.2016 - Klienti UniCredit Bank, ktorí sú zároveň majiteľmi U konta a spĺňajú podmienku mesačného kreditného obratu vo výške 400 eur, môžu vyberať z bankomatov rôznych bánk zadarmo kdeľkovek vo svete.Otázka:
27.06.2016 - Dobrý deň, viem si na Slovensku vymeniť brazílske realy? Ak nie, je výhodnejšie zobrať so sebou americké doláre, alebo mi stačia eurá? Ako je to v Brazílii s platbou kartou? Ďakujem.
Odpoveď:
28.07.2016 - Majitelia bezplatného účtu U konto môžu vyberať zadarmo z akýchkoľvek bankomatov rôznych bánk kdekoľvek na svete. Stačí splniť jednoduchú podmienku a to – nechať si na svoj účet zasielať min. 400 eur mesačne.Otázka:
22.06.2016 - Dobrý deň, má kreditná karta oproti debetnej pri platení nejakú výhodu - okrem toho, že používam určitú dobu na platenie peniaze banky?
Odpoveď:
24.06.2016 - Bezhotovostné platby debetnou i kreditnou kartou sú bez poplatku, takže ich používanie z tohto hľadiska je rovnocenné. Rozdiel je v tom, že debetná platobná karta je vydaná k bežnému účtu a klient neminie viac len toľko, koľko má na účte. V prípade kreditnej platobnej karty čerpá prostriedky z poskytnutého úverového rámca a pokiaľ splatí 100 % splátky, tak vlastne používa kreditnú kartu úplne bez poplatku. Klientom však odporúčame si vziať so sebou na dovolenku oba typy platobných kariet. Debetnú kartu vydanú k účtu, s ktorou je výhodnejšie vyberať z bankomatov a kreditnú kartu ako rezervu, často využívanú pri rezervácii hotelových služieb, či autopožičovne. Niektorí obchodní v zahraničí akceptujú len kreditné karty ako napr. Autopožičovne. Ku kreditným kartám VISA Classic a VISA Gold, ktoré vydáva UniCredit Bank, je naviazaný vernostný program Sphere, vďaka ktorému môžu držitelia využiť zľavy vo výške 5 až 30% na viac ako 10 000 obchodných miestach v SK a ČR.Otázka:
20.06.2016 - Dobrý deň, otvorili sme si s manželkou obchod s detským tovarom a radi by sme dali našim zákazníkom možnosť platiť kartou. V akej výške sa orientačne pohybuje % poplatok, ktorý zaplatíme banke? Je tento poplatok rovnaký v každej banke? Zahŕňa tento poplatok aj možnosť platiť kartou v e-shope? Ďakujem pekne za odpovede.
Odpoveď:
21.06.2016 - Čo sa týka POS poplatkov, každá banka má svoju vlastnú poplatkovú politiku. UniCredit Bank uplatňuje poplatky ako kombináciu paušálneho poplatku a percentuálnej provízie z každej transakcie. Čím vyšší mesačný obrat klient dosiahne cez terminál, tým sú poplatky za používanie POS terminálu nižšie.Otázka:
20.06.2016 - Chcel by som sa opýtať, čo sa stane, ak nezaplatím na kreditnú kartu žiadnu splátku tento mesiac. Ako rýchlo mi banka kartu zablokuje? Budúci mesiac už zaplatím. Ďakujem.
Odpoveď:
22.06.2016 - Systém kartu automaticky zablokuje po dátume splatnosti.Otázka:
17.06.2016 - Koľko peňazí môžem vybrať z bankomatu na 1 krát?
Odpoveď:
20.06.2016 - Denné limity výberov pre všetky typy ponúkaných platobných kariet nájdete tu.1 2 »

Investovanie a sporenie v banke

Anna Macaláková
Téme sa venujeme s Annou Macalákovou, riaditeľkou J&T banky. Svoje otázky môžete posielať do 31.5.2016

J&T Banka
Otázka:
02.06.2016 - Chcem sa opýtať, všade čítam o vysokom zisku pri dlhodobom investovaní v akciách. Som v druhom pilieri cez 10 rokov stále v akciovom fonde a je to aj celkom pravidelné sporenie, výnos za celé obdobie mám cca 16%. Myslíte, že to je ten brutálny výnos z akcií? Alebo 10 rokov je málo? Alebo máme neschopných ľudí, ktorí to investujú? ... potom ma je ťažko presvedčiť, že mám nakúpiť akcie :)
Odpoveď:
03.06.2016 - Pri investovaní do podielových fondov je dôležité poznať nielen stratégiu fondu pri zostavovaní skladby podkladových aktív fondu, čiže, či sa jedná napríklad o peňažný, dlhopisový alebo už spomínaný akciový fond, ale aj jeho stratégiu v oblasti rizika. Správcovská spoločnosť spravujúca akciový fond určený pre druhý pilier dôchodkového sporenia má samozrejme iný prístup k riziku ako pri spravovaní samostatného otvoreného podielového fondu, do ktorého si investíciu vyberie klient sám. Rôzne výnosy v prípade akciových fondov nie je možné prisudzovať len šikovnosti portfólio manažéra, je potrebné ich vnímať ako súhrn viacerých aspektov, napríklad investičný horizont, riziková stratégia ako aj samotná investičná stratégia správcu fondu. Z historického hľadiska vieme, že akciový trh v absolútnych číslach rastie, hoci sa nevyhne rôznym výkyvom. Preto aj pri investovaní do akcií je dobré danú investíciu rozdeliť do viacerých oblastí v závislosti od investičného profilu klienta.Otázka:
01.06.2016 - Čo je to "success fee"? Pri ktorých investíciach a v akom prípade ho investor musí platiť?
Odpoveď:
03.06.2016 - S pojmom success fee sa pri investičných nástrojoch stretávame pri aktívne spravovaných investíciách, ako napríklad pri podielových fondoch či hedge fondoch. Okrem vstupného prípadne výstupného poplatku či poplatku za správu je s investovaním do fondov spojený aj poplatok za zisk, t. j. „úspešnú“ správu fondu, tzv. success fee, ktorého podmienkou je nárast hodnoty podielových listov. Odmena za výkon fondu môže byť vyčíslená podľa rôznych parametrov, ktoré určuje správcovská spoločnosť. Tá má jasne nastavené pravidlá, vždy sú uvedené v štatúte fondu. Success fee je však vo väčšine prípadov limitovaný a klient neplatí správcovi za každé zvýšenie hodnoty fondu, ale len za také, ktoré presiahne určitú hranicu. Alebo fond voči ktorému sa porovnáva (benchmark) prekoná doposiaľ najvyššiu dosiahnutú hodnotu.Otázka:
30.05.2016 - Aký máte názor na investovanie do korporátnych dlhopisov v JT banke? Konkrétne EPH 4,2% 2018 a TMR 1. Ďakujem.
Odpoveď:
03.06.2016 - V oboch prípadoch sa jedná o etablované a úspešné spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom odbore nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v stredoeurópskom regióne. Bezprostredná blízkosť podnikateľských aktivít týchto spoločností je jednou z hlavných výhod, klienti majú možnosť oboznámiť sa s jednotlivými oblasťami podnikania týchto spoločností a tým lepšie navnímať, kam investujú svoje finančné prostriedky. Aktivity oboch spoločností, myslím, netreba bližšie predstavovať, za zmienku stojí, že v oboch prípadoch ide o slovenské korporátne dlhopisy s výhodnou formou daňového zaťaženia.

 Otázka:
24.05.2016 - Chcem si pravidelne každý mesiac odkladať cca 50-80 eur. Sporiť chcem dlhodobo, 10 rokov, alebo aj dlhšie. Nemám ale záujem o klasické sporenie v banke. Akceptujem nižšiu až strednú mieru rizika. Aké produkty sú na to vhodné?
Odpoveď:
25.05.2016 - Najvhodnejšie sú na to investičné produkty, ktoré z dlhšieho časového hľadiska ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní s klasickými bankovými sporiacimi riešeniami. Máme na mysli najmä podielové fondy s dobre diverzifikovanou stratégiou zameranou na viacero druhov aktív. To by malo zabezpečiť, že by sa fondom malo dariť pri rôznych situáciách na trhoch a v rôznych fázach ekonomického cyklu.Otázka:
22.05.2016 - Môže sa stať, že podielový fond skrachuje? Ak by skrachoval, sú peniaze v ňom vložené nejako chránené?
Odpoveď:
25.05.2016 - Majetok v podielových fondoch je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. NBS a depozitár dozerajú na činnosť správcovskej spoločnosti, aby sa vylúčila manipulácia s majetkom, ktorá by mohla poškodiť podielnikov. Ak by pri tejto činnosti kontrolné orgány zlyhali, podielnik môže na nich podať žalobu. V prípade krachu správcovskej spoločnosti NBS jednoducho určí nového správcu pre tieto fondy a prevedie ich pod jeho správu.Otázka:
21.05.2016 - Od investovania ma odrádzajú poplatky, nerozumiem im. Chcem sa opýtať, minimálne koľko percent by mala zarobiť moja investícia, aby bolo dosť aj na poplatky aj aby mi niečo ostalo. Môže sa mi stať, že celý výnos zhltnú poplatky?
Odpoveď:
25.05.2016 - Poplatky sú rôzne v závislosti od investičného nástroja a jeho sprostredkovateľa. Ich výšku ovplyvňuje aj mnoho iných faktorov. Pri podielových fondoch sú s investovaním spojené predovšetkým vstupné a výstupné poplatky a poplatok za správu, ten je však už zahrnutý v cene podielového listu. Výška vstupných a či výstupných poplatkov sa môže pohybovať od nula do rádovo piatich percent.  Väčšinou platí pravidlo, že ak si sprostredkovateľ účtuje vstupný poplatok, potom odpúšťa výstupný a vice versa. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5 do dvoch percent. Poplatkov sa netreba báť, vždy sa dajú nájsť napríklad na internetovej stránke správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.Otázka:
20.05.2016 - V súvislosti s investovaním sa často spomína majetkový účet. Čo je to? Na čo je potrebný?
Odpoveď:
25.05.2016 - To, na čo slúži v prípade peňazí bežný účet, je v prípade cenných papierov, ktoré v dnešnom svete už neexistujú vo fyzickej podobe, majetkový účet. Otvára ho obchodník cenných papierov na meno klienta, ktorý ich nakúpi. Je na ňom zoznam všetkých cenných papierov, ktoré má klient na účte a ktoré podľa podmienok zmluvy prijal obchodník na základe pokynu od klienta. Obchodník figuruje len ako správca, majetok na tomto účte je výlučným majetkom klienta.Otázka:
18.05.2016 - Majú "hybridné" produkty, ktoré sporia aj investujú zároveň, nejakú výhodu oproti bežnému termínovanému vkladu? Platia sa pri nich zrejme nejaké poplatky - v akej výške?
Odpoveď:
20.05.2016 - Náš produkt Investičný vklad ponúka bezpečnosť termínovaného vkladu s výhodným úrokom a zároveň príležitosť získať unikátny výnos z investície v podielovom fonde. Klient si môže vybrať z dvoch variantov, jedna možnosť je produkt 50/50, pri ktorom mu polovicu úročíme výnosom 1,4 % p.a. na termínovanom vklade a tú druhú zhodnotíme vo fonde J&T Bond EUR, ktorý sa vo svojej kategórii stal najpredávanejším fondom na Slovensku. Druhou možnosťou je typ 30/70, pri ktorom 30 % investovanej sumy úročíme až 1,6 % p.a. na termínovanom vklade a zvyšných 70 % zhodnotíme v spomínanom úspešnom podielovom fonde J&T Bond EUR. Tento produkt ponúkame klientom bezplatne, je s ním spojený len vstupný poplatok, ktorý je však len 0,6% zo sumy investovanej do J&T Bond fondu. S produktom každý klient automaticky získava aj členstvo v exkluzívnom klube Magnus.Otázka:
17.05.2016 - Počula som, že Slováci sú veľmi konzervatívni investori. Ako to vnímate vy?
Odpoveď:
18.05.2016 - V našej banke pozorujeme postupný systematický odklon klientov od konzervatívneho smerom k výhodnejším investičným riešeniam. Celkovo počet Slovákov, ktorí svoje voľné zdroje zhodnocujú prostredníctvom investícií, každým rokom rastie, no stále výrazne zaostáva za európskym priemerom. Len pre porovnanie, vklady tvoria približne tri štvrtiny finančného majetku priemernej slovenskej domácnosti, no v eurozóne má podľa štúdie Eurosystému priemerná domácnosť len 4 z 10 eur alokovaných v sporení, zvyšok pripadá na investície. V čase nízkych úrokových sadzieb a postupne zvyšujúceho sa finančného povedomia Slovákov možno očakávať, že by sme mohli konvergovať k európskemu priemeru. Bude to však dlhá cesta.Otázka:
16.05.2016 - Ako sme na tom v investovaní v porovnaní so zahraničím?
Odpoveď:
18.05.2016 - Slovenské domácnosti majú zhruba trojnásobne menší podiel investícií v podielových fondoch v porovnaní s priemerom eurozóny. Pohybuje sa len okolo troch percent ich finančného majetku. Zároveň majú o vyše polovicu nižšiu expozíciu voči životnému poisteniu a dôchodkovým schémam, za ktorými sú takisto skryté fondové investície. Na Slovensku investuje prostredníctvom fondov do 700-tisíc Slovákov a ich počet postupne rastie. To isté platí aj o majetku podielových fondov, ktorý dosahuje nové historické maximá, aktuálne takmer 7 miliárd eur oproti rádovo 4 miliardám v roku 2012. Predpokladáme, že tento trend bude ďalej pokračovať.1 2 3 »

Ako si vybrať alebo výhodne refinancovať spotrebný úver

Jakub Mendel
Na všetky vaše otázky odpovedá Jakub Mendel, manažér firemnej komunikácie a hovorca Sberbank Slovensko. Vaše otázky môžete posielať od 21.3. do 1.5.2016

Sberbank
Otázka:
29.04.2016 - Dobrý deň. Mám pôžičku vo výške 10.000 eur od decembra 2015 na 9 rokov. Platím 180 eur mesačne - kde by som mohol refinancovať úver? Viem niekde dostať aj nižšiu splátku? Ďakujem.
Odpoveď:
04.05.2016 - Trend znižovania úrokov na spotrebiteľských úveroch pokračoval aj v prvých mesiacoch tohto roka. Odporúčali by sme spraviť si prieskum refinančných úverov, ktoré banky na Slovensku aktuálne ponúkajú. Okrem výšky úrokovej sadzby sa oplatí sledovať aj ďalšie ukazovatele. Napríklad poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, prípadne možnosť zľavy z úrokovej sadzby.
Výšku splátky ovplyvňuje spolu s úrokovou sadzbou aj výška úveru a doba splatnosti úveru. Na základe týchto premenných dokážu banky upraviť výšku mesačnej splátky tak, aby čo najviac vyhovovala požiadavkam klienta.
V Sberbank Slovensko má klient možnosť získať refinančný úver bez poplatku za poskytnutie a pri úrokovej sadzbe od 5,59 % p.a. Každý klient si zároveň môže za aktívne používanie účtu uplatniť zľavu z úrokovej sadzby.
Pri uplatnení uvedenej zľavy by sa mesačná splátka pri úvere vo výške 10 000 eur s maximálnou splatnosťou 96 mesiacov pohybovala zhruba v rozmedzí od 130 až 142 eur.Otázka:
25.04.2016 - Dobrý deň. Prosím Vás , chcem si refinancovať hypotekárny úver z Tatra Banky so štátnym príspevkom. Zmluvu o začatí sme podpisovali vo februári 2012. Je možné, že mi vyčíslili vrátenie aj so štátnym príspevkom? Ako je to v takomto prípade? Ďakujem
Odpoveď:
27.04.2016 - Ak pri hypotéke pre mladých dôjde k predčasnému splateniu úveru pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia úveru, je poberateľ úveru povinný vrátiť štátny príspevok, ktorý mu bol poskytnutý. Aj banka má v takomto prípade nárok na vrátenie jej príspevku vo výške 1%, ktorý klientovi poskytla. Banka sa však na prvých päť rokov od poskytnutia hypotekárneho úveru pre mladých zaväzuje umožniť klientovi realizovať predčasné splatenie bez poplatku.Otázka:
23.04.2016 - Dobrý deň, mám hypotéku 44 000 v SLSP a chcem ju refinancovať. VÚB banka mi poskytla úrok 1,69%s tým, že tento úrok platí len do konca mesiaca, ale súčasne som požiadala aj sporku o refinanc, ktorý príde najskôr o 10dní čo je 29.4. čím som sa dostala do časovej smičky. Prosím ako postupovať v takomto prípade?
Odpoveď:
27.04.2016 - V podobných prípadoch vedia obvykle banky vyjsť klientom v ústrety. Je však nevyhnutné s dotknutými bankami situáciu aktívne konzultovať a hľadať s nimi riešenie.Otázka:
22.04.2016 - Čo znamená, keď nám banka neschválila úver z interných dôvodov?
Odpoveď:
27.04.2016 - Proces schvaľovania úverov sa skladá z viacerých krokov a je pomerne komplexný. Banka musí pri vyhodnocovaní žiadosti posúdiť množstvo vstupných informácií. Dôvody, ktoré banka zaradila medzi „interné dôvody“ môžu byť rôznorodé a v každej banke iné. Banky pri posudzovaní úveru musí dodržiavať zákonné požiadavky. Okrem nich má každá banka aj interne stanovené parametre úverov a pravidlá pre ich posudzovanie, ktoré môžu byť rôznorodé a v každej banke iné.Otázka:
21.04.2016 - Pekne pozdravujem, pýtať sa chcem či je správne ak mi banka povedala, že pri refinacnovaní úveru na nižšiu možnú úrokovú sadzbu budem musieť zaplatiť poplatok 150 € priamo banke z môjho účtu. Pre presnosť do konca splatenia mi chýba 6 rokov, splátky mám po 101 € a úrokovú sadzbu 3,25 ktorú som chcela znížiť. Ale po podpísaní možnej zmluvy by som vraj musela zaplatiť za tieto zmeny 150€. Mám pocit že banka chce na mne ako dlhoročnom klientovi predsa zarobiť. S úctou poprosím o odbornú odpoveď a vopred veľmi pekne ďakujem.
Odpoveď:
27.04.2016 - Každá banka má inak nastavenú politiku poplatkov. Úkony spojené s predčasným splatením úveru, alebo s poskytnutím nového úveru, sú administratívne pomerne náročné. To vytvára pre banky náklady. Každá banka prerozdeľuje tieto náklady medzi seba a svojho klienta iným spôsobom. Legislatíva bankám umožňuje spoplatňovať úkony, ktoré v otázke spomínate. Spoplatňovanie služieb je výsledkom interných rozhodnutí, ktoré obyčajne zohľadňujú potreby všetkých zainteresovných strán - spotrebiteľov, pracovníkov banky, ako aj akcionárov banky. Banky daný poplatok štandardne neúčtujú v čase refixácie úrokovej sadzby, kedy aj samé banky úrokové sadzby prehodnocujú podľa situácie na trhu.Otázka:
19.04.2016 - Dobrý deň. Zobral som si pôžičku na čokolvek (flexipôžička) od VÚB banky. Výška úveru: 6030 €. Zostatok istiny: 5 920,67 €. Konečná splatnosť úveru: 30.11.2024. Úroková sadzba:14,90 % p.a.
Mesačne splácam 107€ a zaplatil som už 5 splátok. Ak by som chcel tento úver predčasne splatit v Decembri 2016 akú sumu by som zaplatil? Ďakujem
Odpoveď:
27.04.2016 - S touto otázkou je najlepšie obrátiť sa priamo na svoju banku. V tomto prípade na VÚB banku.Otázka:
17.04.2016 - Ak mi banka schváli refinancovanie leasingu a ja peniazmi, ktoré mi požičia, leasing nesplatím, zistí to banka? Môže mi požičané peniaze zobrať?
Odpoveď:
19.04.2016 - Informácie o klientových existujúcich úverových produktoch sú k dispozícii v Úverovom registri. Banka má informáciu o tom, ktorý produkt bol predčasne splatený a ktorý naďalej existuje.
Navyše, pri refinančných úveroch sa klient zaväzuje, že pôvodné úverové produkty predčasne splatí. Ak tak neurobí, porušuje dohodnuté podmienky. Banka ho za to môže sankcionovať, a to napríklad zvýšením úrokovej sadzby. Konkrétne podmienky a sankcie má stanovené každá banka.Otázka:
15.04.2016 - Dobrý deň, aké papiere bude odo mňa banka žiadať, ak si u nej chcem spojiť niekoľko pôžičiek? Ďakujem.
Odpoveď:
19.04.2016 - Ak si chcete spojiť viacero úverov do jedného, musíte požiadať o úver na refinancovanie. Okrem štandardných podmienok pre poskytnutie úveru (preukázanie totožnosti a preukázanie príjmu), budete musieť aj zdokladovať splácanie úverového produkty, ktoré chcete vyplatiť. A to tak, že predložíte pôvodnú úverovú zmluvu, prípadne výpis z úverového účtu alebo z bežného účtu, z ktorého daný úver splácate.
Čo sa týka zdokladovania príjmu - tam to závisí od typu príjmu, ktorý máte. Pri príjme zo závislej činnosti na území SR si väčšina bánk nežiada žiaden doklad o príjme, pretože príjem si overia priamo v Sociálnej poisťovni. Pri inom type príjmu, poprípade pri ich kombinácii, budete doklady o príjme musieť predložiť - väčšinou ide o potvrdenie o príjme, daňové priznanie, či výpisy z účtu.
Ak banka vašu žiadosť o poskytnutie refinančného úveru schváli, zabezpečí prevod peňažných prostriedkov do pôvodnej banky. Nezabudnite, že pôvodnú banku musíte požiadať o zrealizovanie predčasného splatenia úveru.Otázka:
13.04.2016 - Ak sa s bankou dohodnem na odklade splátok, dostane sa táto info do úverového registra?
Odpoveď:
19.04.2016 - Áno, dostane. Do Úverového registra banky reportujú aj informáciu o tom, že klient má odklad splátok.Otázka:
11.04.2016 - Dobrý deň, prosím, aké mám možnosti, ak nestíham splácať úver, avšak pravdepodobne len na určitý čas?
Odpoveď:
19.04.2016 - V prípade, ak klient vie, že nebude v jeho možnostiach počas určitého obdobia splácať úver, je nevyhnutné túto skutočnosť konzultovať s bankou. V záujme oboch zúčastnených strán je nájsť dohodu tak, aby bol spotrebiteľ nakoniec schopný svoje záväzky naplniť. Je niekoľko spôsobov, ako sa dá nepriaznivé obdobie preklenúť. Príkladom je zníženie mesačnej splátky, ktoré sa dosiahne predĺžením splácania úveru. Vo všeobecnosti je jednou z možností aj krátkodobé prerušenie splácania - odklad splátok. Každý prípad je však špecifický. Preto je nevyhnutné v prvom rade kontaktovať banku, keď klient očakáva problémy so splácaním úveru.1 2 3 »

Chcete lacnú hypotéku?

Martin Laššo
Téme hypoték sa venujeme s Martinom Laššom, analytikom úverov na bývanie mBank. Na vaše otázky odpovedá do 20.3.2016.

mbank - male
Otázka:
15.04.2016 - Dobrý den, chcela by som sa opýtať ohľadom nového zákona, ak sme podpisali zmluvu o hypoteke 18.3.16, cize este pred platnostou noveho zakona, plati to aj pre nasu zmluvu, že by sme vedeli odstúpiť od zmluvy do 14 dní alebo to platí len pre zmluvy podpísané po 21.3.16? Ďakujem pekne za odpoved
Odpoveď:
19.04.2016 - Zákon je účinný od 21. 3. 2016, vzťahuje sa teda na zmluvy podpísané po tomto dátume. V prípade, že je takáto možnosť uvedená v zmluve, odstúpenie je možné aj vo vašom prípade.Otázka:
15.04.2016 - Dobrý deň, banky mi tvrdia, že pri zmene zákona, ktorou sa stanovil 1%-ný poplatok za predčasné splatenie hypotéky, došlo aj k zmene pohľadu na príjem zo zahraničia v inej mene ako je EURO. Jednoducho povedané, som zamestnaný v ČR, plat dostávam v CZK a banky ma odmietajú so slovami, že zákon im zakazuje akceptovať príjem v inej mene ako je EURO. Je to skutočne tak?
Odpoveď:
19.04.2016 - Zákon o úveroch na bývanie nezakazuje akceptovať príjem v inej mene ako je EURO. Bankám však táto situácia prináša vo vzťahu ku klientovi zvýšené riziká, ktoré banky nemusia byť ochotné znášať.Otázka:
24.03.2016 - Dobrý deň, skončil som v jednej práci, v novej začnem až od júna a asi budem mať problém za apríl, máj a jún zaplatiť splátky hypotéky. Keď to banke oznámim dopredu, dostane sa táto informácia do úverového registra? Ako najlepšie postupovať v komunikácii s bankou?
Odpoveď:
30.03.2016 - Rozhodne o svojej situácii informujte banku, aby ste spoločne hľadali riešenie. Kľúčové je s bankou v takýchto prípadoch komunikovať, existuje viacero možností ako situáciu riešiť, napríklad dočasným odložením alebo znížením splátok.Otázka:
22.03.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či v prípade hypotéky pre mladých musí klient ostať v tej istej banke počas prvých piatich rokoch poberania štátneho príspevku, alebo môže rotovať medzi bankami, ak má dobu fixácie kratšiu ako 5 rokov, bez toho aby musel vrátiť tento štátny príspevok. Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2016 - Hypotéka pre mladých s príspevkom od štátu je špecifický produkt. Aj v tomto prípade síce je možné zmeniť banku, je však potrebné ustriehnuť si, aby ste neprišli o štátny príspevok. Detaily závisia od podmienok vo vašej banke.Otázka:
21.03.2016 - Dobrý deň, máme byt na hypotéku, chceme ho predať a kúpiť iný byt alebo dom, pozeráme, čo je v ponuke, ale naše finančné možnosti nie sú na celú kúpu nového bytu. Takže náš byt hypo 28.000 a kúpa okolo 57.000, no naše financie, ktoré máme, sú asi 18 000 a  stale budeme musieť navýšiť. Naša otázka znie - budeme musieť znova dokladovať banke príjem, ak tam aj v budúcnosti chceme ostať? Jedná sa o navýšenie úveru asi o 10.000 eur. Ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2016 - Banky vo všeobecnosti pri posudzovaní žiadosti o úver overujú bonitu klienta. Závisí totiž na tom schopnosť splácať úver. Preto aj vo Vašom prípade by banka mala skúmať príjem, keďže Vám bude poskytovať nový úver.Otázka:
18.03.2016 - Dobrý deň, chceli by sme si kúpiť stavebný pozemok, ale nemáme dostatok peňazí. Môžeme cca polovicu nákladov financovať cez hypotéku? A keď pozemok splatíme, zobrať si ďalšiu hypotéku na stavbu domu?
Odpoveď:
18.03.2016 - Samozrejme, kúpu pozemku môžete financovať hypotékou. Pozemok zvyčajne musí mať zabezpečené inžinierske siete ako aj prístupovú komunikáciu. Čo sa týka ďalšej hypotéky, závisí to od jednotlivých bánk, ale vo všeobecnosti platí, že si môžete zobrať aj novú hypotéku na výstavbu domu, pred tým než splatíte tú na kúpu pozemku. Je však dobré mať nejaké vlastné prostriedky na začatie výstavby, pretože banky zvyknú financovať výstavbu až od okamihu, keď je rozostavanú stavbu možné zapísať na list vlastníctva.Otázka:
17.03.2016 - Musím pri hypotéke dokladovať, na čo peniaze použijem? A môžem cez hypotéku financovať rekonštrukciu bytu, kúpu nábytku a pod.?
Odpoveď:
18.03.2016 - Účel použitia peňazí dokladovať nemusíte pri takzvanej americkej hypotéke. Ďalšou alternatívou môže byť využitie účelovej hypotéky, ak hypotéku na účel, ktorý chcete (napr. rekonštrukcia), daná banka poskytuje. Treba počítať s tým, že neúčelové hypotéky majú zvyčajne vyššie úrokové sadzby.Otázka:
15.03.2016 - Dobrý deň, mám hypotéku v SLSP s úrokom 4,89 viazanú ešte 3 roky. Výška zostatku k 31.12.2015 bola 7000 €. Oplatilo by sa mi prejsť do inej banky, alebo poplatok u nich by bol vyšší ako zisk po prechode do inej banky. Ďakujem.
Odpoveď:
18.03.2016 - Či sa Vám oplatí refinancovať závisí od toho, aké ponuky máte od iných bánk. Vo Vašom prípade navyše zohráva úlohu aj relatívne nízky zostatok úveru, aby sa to oplatilo úspora na úrokoch by mala pokryť aj súvisiace poplatky za kataster, prípadný nový znalecký posudok a pod.Otázka:
15.03.2016 - Dobrý deň, je možné preniesť hypotéku aj v období fixácie a keď máme štátny príspevok pre mladých? Momentálne splácame tretí rok hypotéky s 5ročnou fixáciou s úrokom 3.6%, na 50 000 (z celkovej požičanej sumy 140 000) a radi by sme ju preniesli do inej banky, aby sa nám znížili splátky, resp. počet rokov splatnosti. Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
18.03.2016 - Dobrý deň, vo všeobecnosti by takýto postup mal byť možný. Preverte si však vo svojej banke, aké sú konkrétne podmienky ohľadom vrátenia štátneho príspevku. Tie totiž môžu prípadnú výhodnosť prenosu hypotéky výrazne zmeniť.Otázka:
14.03.2016 - Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom poskytnutia úveru na kúpu nehnuteľnosti na Slovensku. Pracujem v Londýne 5 rokov ako živnostník. Na ktoré banky by som sa mohol obrátiť s mojou požiadavkou? Ďakujem pekne za odpoveď.
Odpoveď:
18.03.2016 - Podľa mojich skúseností banky na Slovensku štandardne neposkytujú hypotéku žiadateľovi, ktorý má príjem zo živnosti v zahraničí a s dokladovaním takéhoto príjmu majú žiadatelia obvykle problémy. Metodiky poskytovania hypoték jednotlivých bánk sa však v čase vyvíjajú, odporúčam preto osobnú konzultáciu v preferovanej banke.1 2 3 »

IBAN, SEPA a prevody medzi účtami

Ingrid Kosibová
Na Vaše otázky odpovedá Ingrid Kosibová, riaditeľka Odboru platobných služieb ČSOB. Poradňa je otvorená do 21.2.2016.

CSOB
Otázka:
18.02.2016 - Funguje IBAN skener aj na rukou napísané číslo účtu?
Odpoveď:
18.02.2016 - IBAN skener je veľmi praktická inovácia a uľahčuje ľuďom procesy v praxi tým, že nemusia prepisovať 24-miestne číslo účtu v tvare IBAN. IBAN skener skenuje číslo napísané v počítači. Nakoľko písmo rukou špecifické, ručne napísaný IBAN zoskenovať nejde.  IBAN skener je implementovaný na čítanie tlačenej formy textu, kvalitne funguje aj zoskenovanie z mobilného zariadenia.Otázka:
17.02.2016 - Ako funguje platba cez QR kód? Vyplní sa jeho naskenovaním celý platobný príkaz sám? Stačí mi mať nainštalovanú aplikáciu skenovania QR kócov, alebo musím QR kód z faktory naskenovať v mobilnej aplikácii banky?
Odpoveď:
18.02.2016 - Pre skenovanie platobného QR kódu je nutné použiť službu v aplikácii banky. Táto má zaimplementovanú špecifikáciu umožňujúcu napasovať jednotlivé hodnoty z kódu platobného príkazu. Bežný skener zároveň neprečíta všetky dáta, nakoľko knižnica používa kryptovanie hodnôt a, samozrejme, ich ani nedoplní do príkazu. Slovenské banky používajú jednotný štandard generovania kódu, čo umožňuje kód vygenerovaný jednou bankou prečítať skenerom aplikácie inej banky.Otázka:
16.02.2016 - Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné sa nejako dostať k adresátovi na základe čísla účtu, prípadne jeho číslo telefónu. Boli mu omylom poslané peniaze a chceli by sme ich späť, ale nemáme na neho nič, len číslo účtu. Poradíte mi nejako?? Ďakujem vopred.
Odpoveď:
18.02.2016 - V prípade chybne zaslanej platby máte možnosť  podať žiadosť o vrátenie zrealizovanej platby. Banka na základe Vašej žiadosti požiada banku príjemcu o vrátenie chybne zaslanej platby zaslaním tzv. klientskeho storna. Banka, ktorá platbu prijala, osloví príjemcu platby za účelom jeho súhlasu s vrátením platby. Banka príjemcu v prípade súhlasu príjemcu platbu vráti, alebo v prípade nesúhlasu príjemcu oznámi, že platbu nevráti.                                                                                                                                       Ak ide o SEPA platbu v rámci Slovenska, máte následne možnosť požiadať o zaslanie identifikačných údajov o príjemcovi platby na základe vyhlásenia, že Vám vznikla majetková ujma. Vaša banka zašle do banky, ktorá platbu prijala, kópiu vyhlásenia spolu s listom „Žiadosť o identifikačné údaje príjemcu platby“. Po doručení identifikačných údajov o príjemcovi platby si ďalej môžete vymáhať chybne zaslanú platbu späť od príjemcu platby sám.Otázka:
16.02.2016 - Ako dlho trvá prevod peňazí mimo SEPA priestor?
Odpoveď:
18.02.2016 - Platba mimo SEPA krajín je pripísaná na účet banky príjemcu zvyčajne o dva pracovné dni po dni odpísania z účtu klienta.Otázka:
15.02.2016 - Dobrý deň, ako rýchlo budú peniaze prevedené na účet v Poľsku?
Odpoveď:
18.02.2016 - Ak ide o SEPA platbu, teda platbu v mene EUR, platba je pripísaná na účet banky príjemcu nasledujúci pracovný deň. Ak  ide o cezhraničnú platbu, teda platbu v cudzej mene, platba je pripísaná na účet banky príjemcu zvyčajne o dva pracovné dni po dni odpísania z účtu klienta.Otázka:
03.02.2016 - Ak mi zo zahraničia má prísť platba na účet vo výške 2 000 CHF, platím nejaký poplatok aj ja?
Odpoveď:
04.02.2016 - Ak je na platbe zo zahraničia označený kód spoplatnenia OUR (všetky poplatky hradí platiteľ), v tomto prípade neplatíte žiadny poplatok.
Ak je na platbe zo zahraničia označený kód spoplatnenia SHA (platiteľ aj príjemca hradia poplatky každý svojej banke), v tomto prípade platíte poplatok v súlade so sadzobníkom banky.
Ak je na platbe zo zahraničia označený kód spoplatnenia BEN (všetky poplatky hradí príjemca), v tomto prípade Vám príde platba v sume zníženej o poplatky zahraničnej banky.
V rámci ČSOB balíkov služieb sú pre fyzické osoby zdarma všetky prijaté platby v mene euro (SEPA platby).Otázka:
02.02.2016 - Pri IBAN kalkulačkách je vždy napísané, že výpočet slúži iba pre informatívne účely - znamená to, že sa na výsledné IBAN číslo nemôžem spoľahnúť a poslať naň peniaze?
Odpoveď:
04.02.2016 - Spoľahlivejšie je dostať číslo účtu v tvare IBAN priamo od toho, komu platbu zasielate. Konvertor vyráta IBAN matematicky na základe zadaných čísiel, neoveruje jeho správnosť a existenciu v danej finančnej inštitúcii. Takže ak napríklad použijete do výpočtu číslo účtu, ktoré už bolo medzičasom zrušené, tak Vám konvertor vypočíta matematicky korektný IBAN, ale neoveríte si tým jeho existenciu.Otázka:
01.02.2016 - Za prevody peňazí medzi účtami v rámci SEPA neplatím žiadne poplatky iba ak je prevod v EUR, alebo aj v inej mene (napr. v českých korunách)?
Odpoveď:
04.02.2016 - Za SEPA platbu do zahraničia platíte rovnaký poplatok, ako platíte za SEPA platbu v rámci Slovenska. Podmienkou SEPA platby je mena euro,  IBAN,  SEPA krajina a poplatok.
Ak máte ako fyzická osoba napríklad balík služieb s účtom od ČSOB, máte všetky odoslané SEPA platby zadané elektronicky a prijaté SEPA platby bez poplatku. V balíku ČSOB Extra Pohoda sú bez poplatku aj SEPA platby zadané v pobočke.
Čo sa týka podnikateľov a právnických osôb, v sadzobníku zverejnenom napríklad na internetovej stránke sa presne dočítajú, koľko SEPA platieb majú bez poplatku.

Platby v cudzej mene, teda aj v českých korunách, máte spoplatnené v zmysle sadzobníka. Poplatky za tieto platby sú vyššie ako poplatky za SEPA platby.  Zvýhodnený poplatok máte v prípade platieb do ČSOB ČR, kde platba v akejkoľvek mene, teda aj v českých korunách, je za rovnakú cenu ako platba v rámci ČSOB SR.Otázka:
28.01.2016 - Koľko ma bude stáť prevod zo slovenského účtu na anglický v hodnote 4 000 eur?
Odpoveď:
29.01.2016 - Prevod v mene euro z účtu vedeného v banke na Slovensku do banky v Anglicku bude stáť rovnako ako prevod v eurách v rámci Slovenska.Otázka:
27.01.2016 - Zmení banka čísla účtov na mojich trvalých príkazoch do tvaru IBAN automaticky, alebo to mám v každom trvalom príkaze urobiť ja?
Odpoveď:
29.01.2016 - Banka v existujúcich trvalých príkazoch zmení klientom čísla účtov do tvaru IBAN automaticky, klient s tým nemá žiadne starosti. Banka to urobí zaňho.1 2 »
1 2 3 4 5 6 7 8 »