Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Ako efektívne sporiť a investovať

Mgr. Jaroslav Pilát
Na Vaše otázky odpovedá Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.

PPSS

 
Otázka:
07.06.2017 - Myslíte, že ešte niekedy budú termínované vklady opäť zárobkové? Čo je teraz, keď nezarábajú, dobrou alternatívou?
Odpoveď:
12.06.2017 - Záleží na od situácie na trhoch, aktuálne v časoch nízkych úrokových sadzieb sú úroky na termínovaných vkladoch skoro nulové. Dobrou alternatívou sú kombinované vklady, kde časť peňazí máte uložených na termínovanom účte a časť je investovaná do podielových fondov. Veľmi zaujímavou voľbou v dnešnej dobe je aj investovanie do realitných fondov.Otázka:
05.06.2017 - Dobrý deň, chcem mojim vnúčatám sporiť tak po 20 eur mesačne každému. Mám im založiť vkladnú knižku? Alebo niečo iné?
Odpoveď:
12.06.2017 - Predpokladám, že im idete sporiť na dlhšiu dobu, minimálne 5 rokov. Pri dnešnej situácii nízkych úrokových sadzieb by som volil dynamickejšie riešenia ako je vkladná knižka. Ak máte záujem, pozrite si možnosti investovania na dlhšiu dobu do podielových fondov napríklad tu.Otázka:
04.06.2017 - Dobrý deň, chcem nejako zmysluplne uložiť alebo investovať svoje našetrené peniaze. Nechcem dať všetko do fondov. Kam by ste mi odporučili ich vložiť a v akých pomeroch? Ďakujem.
Odpoveď:
09.06.2017 - Ak nechcete mať všetky peniaze vo fondoch, využite kombinované produkty, kde časť peňazí je uložená na termínovanom vklade a časť investovaná do podielových fondov.

Aktuálne do konca augusta ponúkame pre klientov produkt Užitočný vklad, ktorý spája úrokovú sadzbu až 1 % p.a. na termínovanom vklade s investovaním v podielovom fonde Kapitálový fond o.p.f. s potenciálom vyššieho výnosu. Investovaná suma je rozdelená na dve časti v pomere 30 % TERMÍNOVANÝ VKLAD a 70 % KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.Otázka:
01.06.2017 - Čo je pre bežného človeka výhodnejšie, našetriť si určitú sumu a tú zainvestovať do nejakého podielového fondu, alebo priebežne do toho fondu investovať malé sumy? Pýtam sa jednak kvôli poplatkom, či nie sú pri priebežnom investovaní vyššie. A tiež by som chcel vedieť, že ak človek investujem postupne, nemá potom taký prehľad, koľko podielov za koľko nakúpil - ako si potom zhodnotí výnosnosť investície?
Odpoveď:
05.06.2017 - Je ťažko povedať čo je výhodnejšie, poplatkovo je to skoro identické. Rozdiel je v tom, že pri sporení platíte zriaďovací poplatok na začiatku z cieľovej sumy sporenia a pri investovaní vstupný poplatok z výšky investície. Pri investovaní vkladáte väčšiu sumu naraz, pri sporení pravidelne menšiu sumu mesačne. Výhodou sporenia je priemerovanie ceny, keďže nakupujete podielové listy každý mesiac vždy za inú cenu. Po každom vklade klientovi posielame konfirmačný list, kde má uvedenú informáciu koľko podielov nakúpil. Výšku sporenia si taktiež klienti vedia pozrieť na karte podielnika.Otázka:
28.05.2017 - Dobrý deň. Je lepšie sporiť si v treťom pilieri alebo investovať do podielových fondov?
Odpoveď:
31.05.2017 - Ide o dva odlišné produkty. III. pilier je kombinácia sporenia zamestnanca a zamestnávateľa za účelom dofinancovania dôchodku, zatiaľ čo sporenie do podielových fondov predstavuje formu sporenia, ktorá je postavená na individuálnej báze. Sporenie do podielových fondov nepodlieha zo strany štátu daňovej bonifikácii, na druhej strane však poskytuje klientovi väčšiu flexibilitu pri nakladaní s nasporenou sumou.Otázka:
25.05.2017 - Čítal som, že je dobré mať časť peňazí uložených v zlate. Čo si o tom myslíte? Aké sú výhody, prípadne nevýhody? Ďakujem.
Odpoveď:
29.05.2017 - O zlate je pravda, že slúži v ľudských mysliach ako uchovávateľ hodnoty poslednej inštancie, teda, keď všetko ostatné stratí, vrátime sa k zlatu. Je tiež pravdou, že má nízku koreláciu s aktívami ako sú akcie, či niektoré iné komodity, avšak z dlhodobého hľadiska nemá výnos, neprináša pravidelnú dividendu a s jeho držaním sú spojené náklady na úschovu. Zlato má teda väčší zmysel nakúpiť, pokiaľ investor predpokladá, že sa blíži kríza, alebo prichádza niečo ako hyperinflácia, prípadne, že americký dolár bude výraznejšie oslabovať. Ak by sme sa bavili o nepriamej investícii do zlata, tak tento titul sa nachádza v podielových fondoch, čím je klient účastný aj výhod investovania práve do zlata.Otázka:
23.05.2017 - Chcem si mesačne odkladať 60-70 eur. Mám celú túto sumu investovať do jedného produktu, alebo ich mám rozdeliť - niečo na sporenie, niečo do fondov, prípadne ešte niekde inde? Vďaka za odpoveď.
Odpoveď:
26.05.2017 - Ideálne je sumu si rozložiť do viacerých fondov. V rámci dobrého nastavenia je dobré, ak si vytvárate rezervu z krátkodobého/strednodobého/dlhodobého hľadiska. Pomer je na Vás podľa toho, čo v najbližších rokoch plánujete, odporúča sa ale minimálne odkladať 20% z dlhodobého hľadiska a vytvárať tak dlhodobú rezervu. Prípadne si pozrite sporenia Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, kde si viete vybrať rôzne stratégie.Otázka:
22.05.2017 - Kedy je najvhodnejšie začať s investovaním? Je to vhodné aj pre úplného laika?
Odpoveď:
26.05.2017 - Investovaním môžete začať v momente ako máte voľné peňažné prostriedky, prípadne viete si mesačne časť výplaty odkladať. Na začiatku by som odporučil začať si mesačne sporiť určitú čiastku a tak si vyskúšať čo je to investovanie.Otázka:
21.05.2017 - Dobrý deň, aké riziko mi hrozí pri investíciách do podielových fondov? Nie je lepšie dávať peniaze na termínovaný účet?
Odpoveď:
24.05.2017 - S investovaním do podielových fondov je spojené riziko poklesu, preto je veľmi dôležité vedieť ako zvládate prípadný dočasný pokles a na základe toho sa rozhodnúť akú stratégiu investovania zvoliť. V zásade platí čím vyšší potenciálny výnos, tým vyššie riziko a samozrejme aj opačne čím je riziko nižšie tým je aj očakávaný výnos nižší. Pri investovaní je ešte veľmi dôležité dodržiavať minimálny odporúčaný investičný horizont konkrétneho fondu.Otázka:
19.05.2017 - Keď chcem svoje peniaze späť, ako rýchlo ich viem vybrať, ak sú zainvestované v podielových fondoch? Ďakujem.
Odpoveď:
23.05.2017 - Proces redemácie (vyplatenie) podielových listov je na dennej báze. V praxi to znamená, že peňažné prostriedky by ste na druhý pracovný deň po podaní žiadosti mali mať pripísané na svojom bežnom účte.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Bankový účet, či balík služieb? Vyberte si ten správny pre vás.

Zuzana Ďuďáková
Na vaše otázky až do 18.2.2018 odpovedá Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

UniCredit bank
Otázka:
14.02.2018 - Platím mesačne niekoľko pravidelných platieb (spp, zse,...) oplatí sa mi zriaďovať na tieto platby inkaso alebo radšej trvalý príkaz? Aký je v tom rozdiel? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
20.02.2018 - Platenie Trvalým príkazom je výhodné použiť vtedy, ak má klient platiť tomu istému príjemcovi v pravidelných intervaloch takú sumu platby, ktorá je vopred pevne určená a nemení sa. Výhodou platenia trvalým príkazom je fakt, že ak v deň splatnosti trvalého príkazu nie je na účte klienta dostatok prostriedkov, naša banka sa pokúša trvalý príkaz vykonať ešte 3 nasledujúce pracovné dni po dni splatnosti.

Ak ide o pravidelné platby pre toho istého príjemcu s premenlivou sumou, vhodné je práve inkaso.
Platenie SEPA inkasom je pre klientov výhodné najmä vtedy, ak sa jedná o pravidelne sa opakujúce platby, pričom suma platby nie je platiteľovi vopred známa (napr. poplatky za služby mobilných operátorov). Maximálne povolenú výšku SEPA inkasa si určí platiteľ nastavením limitu sumy SEPA inkasa v súhlase so SEPA inkasom. Banka chráni účty klientov pred neoprávnenými inkasami tak, že všetky inkasá, ktoré nezodpovedajú podmienkam nastaveným v súhlasoch so SEPA inkasom odmietne. Pozor, zúčtovanie inkasa banka nemôže opakovať, preto platiteľ musí mať na svojom účte dostatok peňazí večer pred dňom splatnosti inkasa.Otázka:
10.02.2018 - Môžu U konto využívať aj dôchodcovia, alebo máte pre dôchodcov iný typ účtu?
Odpoveď:
20.02.2018 - Ukonto je veľmi populárne aj pre dôchodcov. Je to komplexný účet, ktorý  je bezplatný pri zasielaní si 400 eur na účet každý mesiac .  Je s výbermi zo všetkých bankomatov doma i v zahraničí bezplatne.Otázka:
06.02.2018 - Máte k účtu možnosť vytvoriť si bezplatne sporiaci účet?
Odpoveď:
07.02.2018 - K Ukontu banka zriaďuje bezplatne na požiadanie sporiaci účet.Otázka:
05.02.2018 - Bolo by možné, aby mi kreditná karta zostala, ak by som si zrušila účet?
Odpoveď:
07.02.2018 - Kreditná karta je druh spotrebného úveru a je nezávislá od účtu. Je možné obstarať si ju samostatne.Otázka:
03.02.2018 - Ak si chcem zrušiť účet, musím prísť na pobočku osobne?
Odpoveď:
07.02.2018 - Zrušiť účet je možné osobne na pobočke alebo zaslaním písomnej požiadavky s úradne overeným podpisom majiteľa účtu.
V prípade presunu účtu z jednej banky do druhej nie je potrebné kontaktovať starú banku, ak tam klient nemá iné produkty a služby, ako platobný účet s platobnými službami. Stačí ak klient príde do novej banky. Nová banka otvorí klientovi nový platobný účet a klient podpíše žiadosť o presun účtu. Ak má klient pri sebe aj výpis z účtu zo starej banky, nová banka pripraví a pošle informácie o novom účte aj všetkým inkasantom alebo platiteľom pravidelných platieb.
Presúva sa len účet a platobné služby (trvalé príkazy, súhlasy s inkasom a príkazy na úhradu/inkaso s budúcou valutou), automaticky sa zruší aj platobná karta a elektronické bankovníctvo. V prípade ostatných produktov a službe je potrebné , aby ich klient zrušil osobne. a služby si klient v starej banke zruší sám.
Stará a nová banka po podpise žiadosti s klientom spolu komunikujú, stará banka oznámi novej banke detaily platobných služieb, ktoré tam klient má.Otázka:
02.02.2018 - Ponúka vaša banka detský účet zadarmo?
Odpoveď:
07.02.2018 - Pre deti do 15 rokov máme detské konto s vedenie účtu bez mesačného poplatku a zvýhodneným úročením na bežnom účte s debetnou kartou s mesačným limitom do 200 Eur. Všetky výbery z bankomatov UniCredit Bank v SR a zahraničí sú bez poplatku. Účet je pod úplnou kontrolou zákonným zástupcom – možnosť nastavenia limitu pri výbere hotovosti z bankomatu. Taktiež všetky POS platby sú bezplatné.

Pre študentov od 15 rokov by sme odporučili U Konto. Ide o účet s bezplatnými výbermi so všetkých bankomatov doma i vo svete zadarmo. Zadarmo, bez akejkoľvek podmienky, ho majú všetci mladí ľudia do dovŕšenia veku 27 rokov.Otázka:
28.01.2018 - Koľko sporiacich účtov si môžem otvoriť k bežnému účtu?
Odpoveď:
07.02.2018 - K účtu U konto je možné bezplatne si zriadiť jeden sporiaci účet.Otázka:
28.01.2018 - Založil som si účet v UniCredit banke pred pár rokmi, keď ste mali kampaň, že 10 rokov bude Ukonto zadarmo, ak mi bude chodiť výplata aspoň 400 eur mesačne. Dodržíte tých 10 rokov a nepridáte žiadne iné podmienky? Páči sa mi, že teraz mám U konto zdarma.
Odpoveď:
07.02.2018 - U konto je naozaj veľmi vyhľadávaný a obľúbený produkt práve preto, že pri splnení jednoduchej podmienky zasielať naň pravidelne mesačne minimálne 400 Eur je úplne zdarma a výbermi z akýchkoľvek bankomatov doma i po celom svete bezplatne. Garancia týchto podmienok je na 10 rokov, tak si ho spokojne užívajte.Otázka:
27.01.2018 - Chcem sa opýtať, ak by som chcel pre manželku vybaviť platobnú kartu k môjmu účtu, je to možné? Ďakujem.
Odpoveď:
31.01.2018 - V takomto prípade je najlepším riešením zvoliť U konto Tandem, kde má každý svoj účet a svoju kartu. Je to tak, že podmienku pre bezplatné vedenie účtu môžete plniť v dvojici. V rámci U konta TANDEM získate dva úplne samostatné, od seba nezávislé účty s vlastnými platobnými kartami a s možnosťou ovládať svoj účet cez Online Banking či Smart Banking. Presne to znamená, že založíte konto sebe aj manželke, posielate na jeden alebo oba účty v súčte 400 eur mesačne a obaja máte bezplatné U konto aj všetky výhody k nemu.Otázka:
25.01.2018 - V UniCredit banke mám účet. Prišiel mi poštou oznam, že na pobočke mám pripravenú novú platobnú kartu (stará karta mi expirovala). Tak som sa vybrala na do pobočky, kde mi oznámili, že moja karta tam nie je a že zvyčajne im karty chodia až koncom mesiaca. Prečo mi aj oznam nepošlete koncom mesiaca, keď už karta je na 100% na pobočke? Bývam na dedine a najbližšia pobočka je v meste, do ktorého som musela cestovať dvakrát.
Odpoveď:
31.01.2018 - Banka informuje klienta 2 mesiace pred koncom platnosti karty a klientovi je zasielané oznámenie o obnove karty s informáciou, v ktorom mesiaci a kam bude karta doručená a v prípade, že klient nesúhlasí, môže daný spôsob doručenia zmeniť. Požiadavky na výrobu obnovených kariet sa zasielajú prvých cca 5 pracovných dní v mesiaci, potom je 7 pracovných dní na ich doručenie. Takže karty by mali na pobočku doraziť vždy v druhej polovici mesiaca. Pri kreditných kartách v oznámeniach o obnove banka uvádza, že si klienti môžu kartu prevziať na pobočke po 20. dni v mesiaci. Na základe Vášho podnetu sa detailne pozrieme na celý proces.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Keď si potrebujete požičať... (všetko o úveroch a pôžičkách)

Melinda Burdanová
Na vaše otázky až do 3.decembra 2017 odpovedá Melinda Burdanová, riaditeľka odboru retailových produktov v Poštovej banke.

PABK
 
Otázka:
01.12.2017 - Akú najvyššiu pôžičku mi vaša banka môže dať, keď ju chcem splatiť do pol roka? Aké moje záväzky pri posudzovaní beriete do úvahy?
Odpoveď:
04.12.2017 - Výška pôžičky závisí od Vášho príjmu a záväzkov, ktoré máte, tzn. Či máte iné úvery. V Poštovej banke je napr. min. splatnosť úveru 12 mesiacov. Pre príklad, ak by Váš čistý príjem bol 500 eur bez akýchkoľvek záväzkov, tak Vám vieme poskytnúť úver vo výške 3360 eur so splatnosťou na 1 rok.  Pre krátkodobé preklenutie finančných potrieb klienta je možné požiadať o povolené prečerpanie na bežnom účte.Otázka:
28.11.2017 - Chcem si zobrať hypotéku a ako spoludlžníka chcem môjho otca. Hypotéku plánujem splácať 25 rokov. Avšak môj otec odíde do dôchodku približne za 5 rokov. Môže byť teda spoludlžníkom?
Odpoveď:
01.12.2017 - Podmienku veku by mali splniť všetci účastníci úverového vzťahu, teda aj spoludlžníci, keďže ich príjem vstupuje do hodnotenia na poskytnutie úveru. Spravidla je vekový strop pri dosplácaní úverov na bývanie stanovený na 65 rokov, môže sa teda stať, že banka skráti lehotu splatnosti tak, aby bola táto podmienka splnená. Nie je to však pravidlo a preto by bolo lepšie zájsť na pobočku a osobne sa poradiť a posúdiť Vašu situáciu.Otázka:
25.11.2017 - Mám viacero dlhov, ktoré sa mi nedarí splácať. Hrozia mi, že mi zoberie exekútor dom. Poraďte mi, mám splácať len jeden dlh a na ostatné kašlať, alebo každému mám platiť potroche.
Odpoveď:
01.12.2017 - Určite by som odporučila kontaktovať všetky inštitúcie, v ktorých máte úvery a dohodnúť sa s nimi na úprave splátkového kalendára.. V každom prípade je potrebné s nimi komunikovať, aby videli, že máte záujem o riešenie Vašej situácie. Čiže lepšia cesta je upraviť splátky ako neplatiť.Otázka:
22.11.2017 - Dobrý deň, tento rok som splatil úver v ČSOB, mal som v 2016 ale odklad splátok, lebo som menil zamestnanie. Ako dlho táto info bude v registri? Mám šancu získať aj napriek tomu hypotéku?
Odpoveď:
24.11.2017 - Údaje o poskytovaných úveroch a priebehu ich splácania sa v bankovom registri uchovávajú po celú dobu trvania úverového vzťahu s bankou a ďalších päť rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Až po uplynutí tejto doby sú informácie z registra vymazané. Odklad splátok ako dôležitý údaj by mal byť evidovaný v úverovom registri a táto informácia je dostupná aj pre iné banky. Do posudzovania schvaľovania úverov v prípade, ak má alebo v minulosti klient mal nastavený odklad splátok vstupuje viacero faktorov, okrem iného aj to, aká doba od skončenia odkladu uplynula a aké bolo klientovo splácanie pred odkladom ako aj po ukončení odkladu splátok. So všetkými týmito informáciami banky ďalej pracujú a individuálne ich posudzujú za účelom zistenia bonity klienta. Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že odklad splátok môže klientovi istým spôsobom sťažiť získanie úverového produktu, preto klientom odporúčame čo najskôr začať úver riadne splácať a až následne sa pokúsiť podať žiadosť o úver. Klientovi môže tiež pomôcť, ak si prizve do úverového vzťahu bonitného spoludlžníka – t.j. osobu, ktorá korektne svoje záväzky spláca a ktorá môže do zmluvného vzťahu priniesť dôveru.Otázka:
20.11.2017 - V novinách som videla inzerát, že nejaká firma ponúka pôžičky aj ženám na materskej a dôchodcom. Ja som na materskej a v banke mi pôžičku nedali. Ako je to možné?
Odpoveď:
24.11.2017 - Banka zohľadňuje pri poskytovaní úverov množstvo faktorov, napr. výšku príjmu klienta, jeho úverovú zaťaženosť, vyživovacie povinnosti, ďalšie záväzky a mnoho iných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť klientovu schopnosť splácať úver aj v budúcnosti. Je však pravdou, že pre ženy na materskej dovolenke nemusia byť úvery vždy dostupné, všetko záleží od úverovej politiky konkrétnej inštitúcie. Určite pomôže, ak má žena popri materskej aj iný príjem, napr. príjem zo živnosti, v takom prípade je vybavenie úveru jednoduchšie. Je však možné požiadať o úver spolu s bonitným spolužiadateľom alebo ručiteľom a tým tiež zvýšiť svoju šancu na získanie úveru.Otázka:
19.11.2017 - Že vraj banky od nového roka budú prísnejšie hodnotiť ľudí, keď si budú chcieť zobrať pôžičku. O aké sprísnenie sa jedná?
Odpoveď:
24.11.2017 - Od januára 2018 vstupujú do platnosti nové legislatívne pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré so sebou prinášajú viaceré zmeny. Asi najvýznamnejšou z nich je skutočnosť, že finančné domy budú povinné dbať na to, aby spotrebiteľovi po odrátaní výdavkov z čistého príjmu zostala k dispozícii tzv. povinná rezerva. Tieto pravidlá môžu pre niektorú skupinu klientov (najmä pre nízkopríjmových ľudí alebo tých, ktorí sú významnejšie zadlžení) znamenať sprísnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Sprísňovanie podmienok poskytovania úverov by však na druhej strane malo zabezpečiť vyvážené a prijateľné zadlžovanie domácností.Otázka:
18.11.2017 - Je šanca, že mi banka, v ktorej mám účet aj kreditku, dá lepšiu sadzbu na úver ako komunikujú na svojom webe?
Odpoveď:
24.11.2017 - Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že v prípade, ak má klient v danej banke zriadený osobný účet, ktorý využíva, tieto skutočnosti mu môžu pomôcť k tomu, aby získal výhodnejšie podmienky v porovnaní s podmienkami, ktoré by získal, ak by bol pre banku úplne nový klient. Navyše, niektoré banky priamo komunikujú možnosť získania zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu alebo poistenie úveru. Všetko však závisí od internej cenovej politiky konkrétnej banky.Otázka:
17.11.2017 - Dobrý deň, koľko sa vo vašej banke platí poplatok za poskytnutie úveru? Ďakujem
Odpoveď:
20.11.2017 - Poštová banka v súčasnosti poskytuje spotrebiteľské úvery ako aj úvery na bývanie bez poplatku za poskytnutie.Otázka:
14.11.2017 - Chcem si požičať 20.000 eur, ako najrýchlejšie to môžem potom splatiť? Musím splácať celú dobu, ktorú si s bankou dohodnem, alebo to môžem jednorazovo splatiť v máji 2018? Ďakujem.
Odpoveď:
17.11.2017 - Klient má právo spotrebiteľský úver kedykoľvek predčasne splatiť, a to buď v plnej výške alebo čiastočne (vtedy hovoríme o tzv. mimoriadne splátke). Poštová banka umožňuje klientom využiť tieto možnosti bez poplatkov, čo však neponúkajú všetky banky.  Maximálna výška poplatku za predčasné splatenie, ktorú si banky môžu nárokovať, je limitovaná zákonom - a to maximálne vo výške 1% z predčasne splatenej sumy úveru. Ak však výška predčasne splácaného úveru alebo jeho časti nepresahuje 10 000 € za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, predčasné splatenie musí byť bez poplatku. Klientovi, ktorý plánuje úver predčasne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti odporúčame vopred sa informovať o výške tohto poplatku a podľa toho si vybrať takú banku, ktorá tento poplatok neuplatňuje.Otázka:
12.11.2017 - Dá sa refinancovať bankovou pôžičkou aj nákup na splátky?
Odpoveď:
17.11.2017 - Poštová banka ponúka svojim klientom spotrebiteľský úver s názvom lepšia splátka, ktorý je prednostne určený na konsolidáciu iných úverových produktov. Klient ním môže skonsolidovať bankové a nebankové pôžičky vrátane splátkového predaja, kreditné karty alebo debety na osobných účtoch (tzv. povolené prečerpania). Okrem toho si v prípade záujmu môže klient vziať aj „peniaze navyše“ a použiť ich na čokoľvek.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o hypotékach

Dušan Slimák
Na Vaše otázky až do 29.10.2017 odpovedá Dušan Slimák, vedúci odd. implementácie a metodiky úverov pre fyzické osoby Tatra banky.

Tatra banka 2017
Otázka:
29.10.2017 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na radu ohľadom hypotéky a víz. Chystáme sa s priateľom zobrať si hypotéku na kúpu bytu. Je možné dostať ročné študentské alebo pracovné víza v Indonézii a Austrálii aj v takejto situácii?
Odpoveď:
31.10.2017 - Dobrý deň, odporúčame Vám, aby ste kontaktovali veľvyslanectvo danej krajiny, ktoré Vám bude vedieť poskytnúť viac informácií k podmienkam získania víz.Otázka:
28.10.2017 - Dobrý deň, ak by som si chcel kúpiť byt v novostavbe, ktorá ešte nestojí, je možné financovať jeho kúpu hypotékou?
Odpoveď:
31.10.2017 - V prípade, že je daná novostavba nastavená v banke ako developerský projekt, určite áno. Takéto financovanie zvyčajne býva postupné. Banka posiela peniaze priamo developerovi v zmysle dohodnutých podmienok medzi vami a developerom v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Pokiaľ spolupráca developera s bankou nastavená nie je, zvyčajne banky takúto nehnuteľnosť zafinancujú až po kolaudácii bytu.Otázka:
27.10.2017 - Vydáva každá banka hypotekárny certifikát?
Odpoveď:
31.10.2017 - Nie, štandardne banky certifikát nevydávajú. V Tatra banke namiesto certifikátu môžete získať záväznú ponuku. Avšak až podpísaná úverová zmluva je pre vás zárukou, že banka vám úver skutočne poskytne a nebudú sa meniť podmienky (napríklad výška úveru, sadzba... ).Otázka:
26.10.2017 - Bývam v prenajatom byte a chcem sa pustiť do stavby domu. Môžem pri hypotéke ručiť aj stavebným pozemkom, na ktorom ešte nič nie je postavené? Ďakujem.
Odpoveď:
31.10.2017 - Dobrý deň, v prípade, že ide o stavebný pozemok a má vysporiadanú prístupovú komunikáciu, tzn. je dostupný z obecnej cesty alebo má vyriešené právo prechodu cez iný pozemok, je možné ho využiť ako zabezpečenie úveru. Počítajte však s tým, že voči pozemku nedostanete 100 % z jeho hodnoty. Štandardne sa pohybuje financovanie medzi 50-60 % z hodnoty založeného pozemku. Rovnako ak chcete hypotéku s účelom výstavba, je potrebné mať stavebné povolenie a projekt s rozpočtom, aby banka mohla určiť investičný zámer a budúcu hodnotu domu. Založením pozemku sa zaviažete banke, že v budúcnosti založíte aj dom, ktorý na ňom bude stáť.Otázka:
24.10.2017 - Chcem si kúpiť byt, no obávam sa, že môj príjem nebude dostatočný. Môžem k hypotéke použiť ručiteľa?
Odpoveď:
27.10.2017 - Dobrý deň, v prípade, že váš príjem nie je dostatočný, môže do úveru pristúpiť spoludlžník. V Tatra banke akceptujeme až 3 spoludlžníkov. Ak je spoludlžník ženatý/vydatá, automaticky sa stáva spoludlžníkom aj jeho manžel/manželka. So spoludlžníkom máte rovnaké práva a povinnosti. Pre účely výpočtu a schválenia úveru sa príjmy účastníkov spočítavajú a odpočítajú sa výdavky, ich životné minimum a povinná rezerva, ktorá je aktuálne vo výške 10 % z rozdielu spoločného príjmu a životného minima.Otázka:
23.10.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo sa stane v prípade, ak nevyčerpám schválenú hypotéku v stanovenej lehote 6 mesiacov z toho dôvodu, že predávajúci bytu odstúpi od zmluvy alebo sa rozhodne nehnuteľnosť nepredať? Mám voči banke záväzky, alebo sa dá odstúpiť od schváleného úveru? Aj v takom prípade musím splácať úver, alebo sa to dá stornovať? Ďakujem.
Odpoveď:
27.10.2017 - Dobrý deň, ak klient v zmluvne dohodnutej lehote nesplní podmienky a nepožiada o čerpanie úveru, zmluvný vzťah skončí a nevznikajú žiadne ďalšie práva a povinnosti pre zmluvné strany.Otázka:
22.10.2017 - Čo sa dokladuje v prípade, ak chcem vziať hypotéku na nehnuteľnosť, na ktorú mám aj 100% hotovosť, ale kvôli výhodnej sadzbe na vklade aj hypotéke sa mi to viac oplatí?
Odpoveď:
27.10.2017 - V prípade hypotéky je vždy potrebné ručiť nehnuteľnosťou. Finančné prostriedky, ktoré máte, teda nehrajú rolu pri schvaľovacom procese a nie je potrebné ich dokladovať. Ak máte vlastné financie, môžete tiež kúpiť nehnuteľnosť za vlastné a následne si túto investíciu prefinancovať hypotékou. Dokladovanie tak bude pre vás jednoduchšie, lebo ako nový vlastník nehnuteľnosti už podpisujete záložné zmluvy vy a nemusíte sa prispôsobovať strane predávajúcich.Otázka:
21.10.2017 - Dobrý deň, chcem sa spýtať: je možné preniesť (refinancovať) hypotekárny úver do inej banky aj do jedného roka od poskytnutia? Potrebujem ale, aby banka nepotrebovala dokladovať príjem. Ďakujem.
Odpoveď:
27.10.2017 - Dobrý deň, každá banka má podmienky nastavené inak. Do Tatra banky viete preniesť hypotéku so zjednodušeným dokladovaním, ak ju splácate minimálne 10 mesiacov. V takomto prípade nepredkladáte potvrdenie o výške príjmu, avšak banka aj napriek tomu skúma, či ste zamestnaný v trvalom pracovnom pomere, resp. podnikáte.Otázka:
17.10.2017 - Dobrý večer prajem. Chcel by som od suseda kúpiť časť lesa, no nemám dosť peňazí. Môžem použiť aj hypotéku na les? Ďakujem vám.
Odpoveď:
19.10.2017 - Dobrý deň, hypotéky musia byť zabezpečené tuzemskými rezidenčnými nehnuteľnosťami. Ak teda chcete kúpiť časť lesa, odporúčame založiť ako zabezpečenie inú nehnuteľnosť, napríklad váš rodinný dom alebo byt a požiadať o Americkú hypotéku, pri ktorej nedokladujete účel.Otázka:
16.10.2017 - Hľadám možnosť, ako prefinancovať celú hodnotu kupovanej nehnuteľnosti. Je možné napríklad založiť inú, výrazne hodnotnejšiu nehnuteľnosť (ako tú, ktorú kupujem) a získať tak vyššiu hypotéku?
Odpoveď:
19.10.2017 - Dobrý deň. Ak máte takúto možnosť, je to ideálne riešenie. Založením dvoch nehnuteľností máte možnosť financovať celú kúpnu cenu a môžete získať lepšie podmienky na úvere. Po čase, keď sa zostatok úveru zníži, môžete požiadať banku o vyňatie danej nehnuteľnosti a ručiť ďalej už len svojou kúpenou nehnuteľnosťou.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ktorý účet je pre mňa ten pravý?

Marta Cesnaková
Na vaše otázky až do 24.9.2017 odpovedá Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

SLSP
Otázka:
17.09.2017 - Dobrý deň, dostanem k bežnému účtu sporiaci účet automaticky v cene bežného? Alebo si musím otvoriť sporiaci účet zvlášť a platiť za jeho vedenie ďalšie poplatky? Platia sa nejaké poplatky za prevody medzi mojimi účtami v jednej banke? Ďakujem.
Odpoveď:
20.09.2017 - Sporiaci účet nie je automatickou súčasťou bežného účtu, jeho zriadenie a vedenie je však bezplatné a dokonca ani nie je podmienené vedením bežného účtu v banke. V Slovenskej sporiteľni si jeden klient môže zriadiť až 7 sporiacich účtov (1xSporenie na bývanie, 1xSporenie na rezervu a 5xSporenie pre radosť). Sporenie na sporiacom účte vám môže pomôcť mať bežný účet zdarma. Napríklad pri najvyužívanejšom Osobnom účte so štandardnou cenou 5,90 eur mesačne, stačí každý mesiac sporiť na sporiaci účet, zaplatiť kartou aspoň 200 eur a zrealizovať aspoň 3 platby na základe trvalého príkazu či inkasa.

Za prevody medzi vlastnými účtami v Slovenskej sporiteľni nič neplatíte.Otázka:
16.09.2017 - Môj otec o pár mesiacov pôjde do dôchodku. Má preňho zmysel zmeniť bežný účet na dôchodcovský? Ak by sa rozhodol pre zmenu v tej istej banke, ostane mu číslo účtu rovnaké?
Odpoveď:
20.09.2017 - Osobný účet je samozrejme možné zmeniť na účet Sporožíro Senior, ktorý môžu využívať poberatelia akéhokoľvek typu dôchodku (nielen starobného). Číslo účtu pritom zostane zachované. Účet Sporožíro Senior je však určený primárne záujemcom, ktorí preferujú pasívne bankovanie. To znamená, že účet využívajú len na príjem dôchodku a väčšinu platieb riešia hotovostne. V cene účtu 1 eur mesačne je vedenie účtu a jedna debetná karta, jednotlivé transakcie sú spoplatnené samostatne.

V prípade, že váš otec účet s účtom aktívne pracuje (používa bezhotovostné prevody, trvalé príkazy a inkasá, platby kartou) môže byť pre neho výhodnejšie ponechať si súčasný účet, ktorý môže mať úplne zadarmo (napr. v prípade Osobného účtu so štandardnou cenou 5,90 eur mesačne stačí v priebehu mesiaca urobiť platby kartou za 200 eur, zrealizovať tri platby na základe trvalého príkazu alebo inkasa a poslať si peniaze na sporiaci účet) alebo za polovicu (platby kartou za aspoň 100 eur, 1 platba na základe trvalého príkazu alebo inkasa a prevod na sporiaci účet).Otázka:
13.09.2017 - Dobrý deň, aké bankové úkony vlastne dokážem robiť so svojim účtom v mobilnej aplikácii?
Odpoveď:
20.09.2017 - Aktuálne môžu naši klienti využívať dve aplikácie:

Aplikácia „Účty“ je určené pre pasívne bankovanie – klient tu má k dispozícii kompletný prehľad o svojich účtoch a pohyboch na nich.

Aplikácia „Platby“ zasa slúži na aktívne bankovanie. Klient tu môže zadať platbu, spravovať svoje trvalé príkazy a inkasá, poslať peniaze na mobil bez toho, aby vedel číslo účtu príjemcu či dobiť si kredit u mobilného operátora. Aplikácia tiež umožňuje zadať platbu jednoducho oskenovaním QR kódu alebo čiarového kódu a jej súčasťou je aj úložisko klubových kariet, vďaka čomu ich nemusí nosiť v peňaženke a má ich kedykoľvek poruke. Cez aplikáciu je tiež možné splatiť kreditnú kartu.

V blízkej dobe však pripravuje spustenie novej aplikácie, ktorá poskytne ešte vyšší komfort pri bankovaní.Otázka:
10.09.2017 - Mám stále strach, keď zadávam prevodný príkaz, že pri zadávaní účtu urobím preklep. Upozorní ma na to internet banking, že som zadala neexistujúce číslo účtu? Vďaka.
Odpoveď:
13.09.2017 - Po prechode na číslo účtu vo formáte IBAN je už v praxi veľmi nízka pravdepodobnosť, že pri preklepe jedného čísla v čísle účtu alebo výmene dvoch čísiel medzi sebou, by daný IBAN bol správny. Číslo IBAN totiž musí spĺňať isté pravidlá a nie akékoľvek číslo môže byť použité ako číslo účtu. Čiže preklepnutím jedného čísla bude IBAN s najväčšou pravdepodobnosťou chybný a internet banking to okamžite rozozná, upozorní zadávateľa platby na nesprávny formát IBAN čísla a nedovolí odoslať platbu na takéto číslo.

Ak klient pošle peniaze na nesprávne číslo účtu, ktoré existuje, mal by o vrátenie chybne smerovanej platby požiadať svoju banku, ktorá zabezpečí odoslanie tejto žiadosti banke príjemcu. Tá príjemcu následne kontaktuje a požiada o vrátenie platby. V prípade, že príjemca peniaze nevráti, jeho banka poskytne banke odosielateľa platby identifikačné údaje príjemcu a následne môže klient komunikovať priamo s príjemcom.Otázka:
07.09.2017 - Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, čo je pre mna výhodnejšie a na aký účet si nechať zasielať starobný dôchodok. Žijem v USA a mám schválený dôchodok, ale neviem, čo je pre mňa výhodnejšie. Nechať si posielať na nejaký výhodný účet na Slovensku alebo posielať do USA. Vyhovoval by mi účet, ktorý veľmi nebudem užívať. Ďakujem.
Odpoveď:
13.09.2017 - Pri rozhodovaní o výbere účtu by ste mali zvážiť viacero aspektov:
- či je Sociálna poisťovňa, prípadne iná inštitúcia, ktorá vám zasiela dôchodok, schopná ho posielať aj do zahraničia a ak áno, za akých podmienok (poplatky, termíny),
- aké sú podmienky vedenia účtu v tej-ktorej banke v USA,
- v akej mene chcete dostávať dôchodok,
- či tieto peniaze budete využívať na život v USA, alebo máte iný príjem a dôchodok chcete držať na účte ako rezervu,
- možné kurzové riziká,
- spôsob využívania peňazí (platby kartou, výber z bankomatu, prevodom zo slovenského účtu na účet v USA) a súvisiace poplatky.

Z našej ponuky by sme vám odporučili zvýhodnený účet Sporožíro Senior, ktorý je určený poberateľom dôchodkových dávok. Poplatok za vedenie je 1 eur mesačne a k účtu dostanete neembosovanú medzinárodnú platobnú kartu VISA Electron.
Otázka:
05.09.2017 - Platí sa niečo za zrušenie účtu? Musím prísť na pobočku? Ďakujem.
Odpoveď:
13.09.2017 - Pre všetky naše bežné účty platí, že zrušenie účtu a súvisiacich produktov (debetná karta, povolené prečerpanie, trvalé príkazy a inkasá) je bez poplatku, klient zaplatí len poplatok za vedenie účtu v alikvótnej čiastku do dňa jeho zrušenia. Žiadosť o zrušenie účtu môže klient podať osobne v pobočke banky, môže ju tiež poslať poštou, kde podpis klienta musí byť úradne overený alebo žiadosť o zrušenie účtu môže predložiť iná osoba, pričom podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený. Účet je možné zrušiť až potom, ako sú zrušené všetky služby a produkty poskytnuté k účtu a vysporiadané všetky záväzky klienta – uhradené poplatky, splatené povolené prečerpanie. V prípade, že k účtu je vydaná aj platobná karta, účet je možné zrušiť až po zrušení karty samotnej a uplynutí stanovej lehoty, t.j. v prípade neembosovanej karty (hladký povrch) je to po uplynutí 8 dní po jej zrušení, pri embosovanej karte (vystúpený text na karte) po uplynutí 30 dní. Lehota súvisí s možnosťou neskoršieho zaúčtovania kartových transakcií, obzvlášť po použití karty v zahraničí.Otázka:
02.09.2017 - Niektorí moji známi majú viacero bežných účtov v bankách? Zamýšľam sa nad tým prečo. Aké to môže mať výhody?
Odpoveď:
06.09.2017 - Dôvodov, prečo to tak majú nastavené, môže byť viacero:
 • historický vývoj, napr. zmeny zamestnávateľa
 • kombinujú výhody viacerých bánk (napr. lepšie úroky na vkladoch a úveroch, neobmedzené výbery z bankomatov)
 • majú v jednotlivých bankách ďalšie produkty, ku ktorým majú vďaka účtu nárok na nejaké zvýhodnenie (napr. lacnejšia hypotéka)
 • majú viacero zdrojov príjmov a chcú ich mať oddelené na samostatných účtoch
 • realizujú veľa platieb do rôznych bánk a chcú vedieť posielať peniaze v reálnom čase (keďže prevody v rámci jednej banky sú spravidla okamžité)
Otázka:
01.09.2017 - Hľadám účet, ktorý sa bude dať v maximálnej miere obsluhovať cez appku. Nechcem však platiť za úkony ako je napríklad zrušenie trvalého príkazu - považujem za zlodejstvo, keď si banka charguje za niečo, s čím nemá absolútne žiadne extra náklady. Ponúkate taký účet?
Odpoveď:
06.09.2017 - Súčasťou všetkých balíkov služieb Slovenskej sporiteľne (Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Space účet Študent, Space účet Mladý) je neobmedzená realizácia trvalých príkazov aj inkás vrátane ich založenia, zmien aj zrušenia. Rovnako sú súčasťou účtov všetky domáce a SEPA prevody zadané elektronicky, všetky platby kartou, všetky výbery z bankomatov SLSP a skupiny Erste (v prípade účtu Exclusive aj všetky výbery z bankomatov iných bánk na Slovensku a v rámci krajín EHP pri výbere v mene EUR). Účty je možné spravovať jednoducho a komfortne prostredníctvom mobilu či počítača.Otázka:
31.08.2017 - Dobrý deň, prosím Vás, starká so starkým chcú založiť vkladnú knižku pre vnúčatá. Ale nechcú, aby v budúcnosti táto vkladná knižka bola predmetom dedičského konania po ich smrti. Už som čítala aj situácie, keď to nakoniec banka nahlásila a aj napriek tomu, že majiteľ knižky prízvukoval pri jej zakladaní, aby nebola predmetom dedičského konania. Ako tomuto predísť? Ďakujem za odpoveď
Odpoveď:
06.09.2017 - Riešenie je jednoduché, stačí dieťaťu založiť detskú vkladnú knižku a sporiť na ňu. Knižka je vedená na meno dieťaťa a v prípade úmrtia starých rodičov nie je predmetom dedičského konania. Štandardne môže pre dieťa založiť vkladnú knižku zákonný zástupca (potrebuje k tomu rodný list dieťaťa alebo výpis z knihy narodení), môže však aj splnomocniť starého rodiča, aby knižku založil on. Peniaze zaslané na vkladnú knižku pre dieťa sa automaticky stávajú majetkom dieťaťa.Otázka:
30.08.2017 - Aký je rozdiel medzi bežným účtom v mbank, fio, unicredit a najnovšej banke 365.sk za 0€ a účtom v Slovenskej Sporiteľni, neviem za 5 či 6€?
Odpoveď:
06.09.2017 - Ponuka banky 365 zatiaľ nie je detailne známa, no vo viacerých z ďalších uvedených bánk platí, že účet, či karta k nemu nie sú zdarma automaticky a na ich získanie je potrebné splniť nejaké podmienky, ako napríklad príjem zasielaný na účet alebo vykonanie stanoveného objemu platieb kartou či vlastníctvo nejakého úverového produktu banky, prípadne sú na účte limitované bezplatné výbery z bankomatu počtom alebo výškou výberu. V prípade jednej z bánk tiež platí, že ak klient nesplní podmienky na účet zdarma, v danom mesiaci mu banka okrem poplatku za účet zaúčtuje aj poplatky za jednotlivé odoslané prevody, trvalé príkazy a inkasá, výbery z bankomatu a platby kartou.

Samozrejme, aj v Slovenskej sporiteľni je možné získať balíky služieb (Osobný účet, Osobný účet Exclusive a Space účet Mladý) zdarma. Napríklad najvyužívanejší Osobný účet stojí 5,90 eur mesačne, ak však klient v priebehu mesiaca zaplatí kartou nákupy v hodnote aspoň 200 eur (počítajú sa aj platby kreditnou kartou klienta, nielen debetnou kartou vydanou k účtu), zrealizuje aspoň 3 pravidelné platby na základe trvalých príkazov či inkás (napr. nájomné, plyn, elektrina, telefón, káblovka, internet a pod.) a pošle si peniaze na bezplatný sporiaci účet, za účet neplatí. Osobný účet zdarma má aj každý, kto má v Slovenskej sporiteľni uložených aspoň 15 000 eur (vrátane podielových fondov a životného poistenia) alebo aj v prípadoch, ak má fyzická osoba podnikateľ zriadený Business účet a prostredníctvom karty vydanej k tomuto podnikateľskému účtu urobí mesačne aspoň 5 transakcií (platba/výber z bankomatu). Zároveň platí, že každý klient, ktorý splní podmienky účtu zadarmo, má nárok aj na výhodnejšie úročenie vkladov a úverov. V prípade, že objem platieb kartou dosiahne aspoň 100 eur, klient vykoná aspoň 1 pravidelnú platbu a pošle si peniaze na sporiaci účet, získava zľavu 50 % z ceny Osobného účtu.

Rozdiely sú v dostupnosti a rozsahu ďalších služieb – Slovenská sporiteľňa má napríklad najširšiu pobočkovú a bankomatovú sieť na Slovensku. Na rozdiel od uvedených bánk je našim klientom k dispozícii telefonické Klientske centrum nonstop a klienti tak môžu svoje požiadavky riešiť v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Ako najväčšia banka na Slovensku ponúkame komplexný rozsah bankových služieb, čo najmä v prípade menších internetových bánk nie je štandardom (napr. zmenárenské služby, investičné služby, vinkulácie na účtoch a pod.).1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako refinancovať alebo získať výhodný spotrebný úver

Angelika Farkašová
Na vaše otázky k téme spotrebných úverov odpovedá Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov VÚB. Svoje otázky môžete posielať do 7.mája 2017.

VUB logo
Otázka:
06.05.2017 - Dobrý deň, pracujem v Maďarsku, ale bývam na Slovensku. Potrebovali by sme si s manželkou požičať 10.000 na stavebné úpravy nášho bytu. Záznam v registri nemáme. Akceptuje vaša banka potvrdenie o príjme z Maďarska?
Odpoveď:
09.05.2017 - Príjem z Maďarska je akceptovaný, ak pochádza z trvalého pracovného pomeru aspoň 6 mesiacov. Potvrdenie o príjme sa akceptuje na tlačive banky.Otázka:
05.05.2017 - Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na poplatok za to, keď pôžičku vyplatím skôr. Zostáva mi ešte okolo 6300 eur - koľko si banka zaúčtuje, ak jej 3000 pošlem teraz a zvyšok v decembri? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
09.05.2017 - Zákon o spotrebiteľských úveroch presne stanovuje, že predčasná splátka úveru nepresahujúca 10 tis. Eur je bez poplatku za predčasné splatenie.Otázka:
04.05.2017 - Dá sa úver refinancovať aj v rovnakej banke, od ktorej ho mám? Majú teraz výhodnejšie úroky, ako keď som si úver brala. Ďakujem.
Odpoveď:
09.05.2017 - Áno, úver sa dá refinancovať aj v rovnakej banke, ktorá úver poskytla. Nie je možné jednoznačne povedať, že úroková sadzba bude na novom úvere nižšia, nakoľko je viacero parametrov, ktoré môžu mať na to vplyv, ako aktuálne nastavenie úrokových sadzieb v danej banke, rodinná a finančná situácia žiadateľa o úver, výška úveru, ktorý sa bude refinancovať... Takisto však platí, že úrokové sadzby na trhu majú dlhodobo klesajúci trend.Otázka:
01.05.2017 - Dobrý deň, počul som, že keď si dá človek odklad splátok, automaticky sa dostáva do Úverového registra a pritom sa tam neuvedie dôvod. Je to pravda?
Odpoveď:
05.05.2017 - Odklad splátok je vo všeobecnosti považovaný za negatívny signál, z tohto dôvodu sa aj do úverového registra dostáva táto informácia ako negatívny záznam. Konkrétny dôvod, prečo klient požiadal o odklad splátok, nie je v registri uvedený.Otázka:
28.04.2017 - Rozhodujem sa, že by som si požičala od banky sumu asi 2 000 eur. Je lepšie takúto sumu splácať dlhšiu či kratšiu dobu?
Odpoveď:
03.05.2017 - Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie klient spláca, tým viac zaplatí na úrokoch. Nastavenie doby splatnosti treba však v prvom rade prispôsobiť finančnej situácii jednotlivca, resp. rodiny, nakoľko čím kratšiu dobu si zvolíte, tým vyššiu splátku budete musieť mesačne splácať.Otázka:
25.04.2017 - Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať - mám úver 20.000 eur a kreditnú kartu 1.000 a voliteľné prečerpanie 700 eur. Chcel by som to refinancovať, aká je moja šanca uspieť. Príjem 800 eur, doba neurčitá. Ďakujem.
Odpoveď:
28.04.2017 - Aj v tomto prípade platí, že klient má možnosť požiadať o refinancovanie svojich existujúcich úverových produktov. Štandardne sa maximálna výška spotrebných úverov pohybuje do výšky 25 000€ až 30 000€, pričom má klient možnosť nielen refinancovať svoje existujúce úvery, ale aj získať peniaze navyše. Každý klient prechádza hodnotením bonity, kde však okrem samotného príjmu vstupujú aj iné faktory, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia hodnotenie klienta.Otázka:
23.04.2017 - Dobrý večer, je možné zlúčiť hypotéku s úverom v PSS? Ďakujem.
Odpoveď:
27.04.2017 - Áno je to možné.Otázka:
20.04.2017 - Dobrý deň. Prosím o radu. Mám čistý príjem 750 €, splácam hypotéku vo výške 375 € mesačne. Potrebujem refinancovať kreditné karty a spotrebné úvery vo výške 9600 €. Je nejaká možnosť? Ďakujem.
Odpoveď:
24.04.2017 - Klient má možnosť požiadať o refinancovanie svojich existujúcich úverových produktov. Štandardne sa maximálna výška spotrebných úverov pohybuje do výšky 25 000€ až 30 000€, pričom má klient možnosť nielen refinancovať svoje existujúce úvery, ale aj získať peniaze navyše. Každý klient prechádza hodnotením bonity, kde však okrem samotného príjmu vstupujú aj iné faktory, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia hodnotenie klienta.Otázka:
17.04.2017 - Dobrý deň. Som v registri, mám šancu získať úver? Poskytujete niečo ako americkú hypotéku? Ďakujem.
Odpoveď:
19.04.2017 - Banka pri schvaľovaní úveru prihliada aj na žiadateľove záznamy v úverovom registri. Tieto slúžia predovšetkým na overenie existujúcich úverových záväzkov klienta, ako aj na overenie jeho spoľahlivosti pri splácaní úverov. Negatívne záznamy o omeškaní v splácaní úverov môžu znížiť šancu získať hypotéku, no závisí to vždy aj od toho o aký záznam ide. Áno poskytujeme aj bezúčelovú resp. americkú hypotéku. Podmienkou poskytnutia hypotéky je okrem dostatočnej bonity klienta, zabezpečenie úveru tuzemskou nehnuteľnosťou. Peniaze môže klient použiť na čokoľvek. Ako zabezpečenie hypotéky akceptujeme len dostavanú nehnuteľnosť určenú na bývanie zapísanú v katastri nehnuteľností, vo vlastníctve fyzickej osoby-občana.Otázka:
16.04.2017 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať - mám nárok na úver, keď mám pracovnú zmluvu na dobu určitú? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
21.04.2017 - V dnešnej dobe sú pôžičky prístupné aj pre klientov pracujúcich na dobu určitú. Akceptovanie tohto pracovného pomeru však môže byť v každej inštitúcii iné, môže byť podmienené napr. dodatočným dokladom od zamestnávateľa o predĺžení prac. pomeru.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako získať výhodnú hypotéku

Andrea Lazar
Na vaše otázky až do 2.4.2017 odpovedá Andrea Lazar, riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB.

CSOB 2
Otázka:
02.04.2017 - Dobrý deň. Som 24 ročná mamička s dvojročnom synom, pracujem na plný úväzok, na dobu neurčitú. S partnerom sme si zobrali hypotéku, ale ja by som teraz chcela od zmluvy odstúpiť a následne si požiadať o hypotéku sama... Je to možné??? Alebo to banky už budú brat ako porušenie niečoho???
Odpoveď:
07.04.2017 - Banka umožní vyňatie jednej osoby z úverového vzťahu iba v prípade, ak je príjem danej osoby postačujúci na splácanie úveru. Prípadne, ak do úverového vzťahu vstúpi iná osoba, čím sa zabezpečí schopnosť splácať úver.Otázka:
02.04.2017 - Dobry deň, môžem sa spýtať - som na plnom invalidnom dôchodku a chcela by som hypotéku na kúpu domu, ale nemám ručiteľa. Dá sa ručiť aj kúpov toho domu? Ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - V tomto prípade sa to odvíja od výšky príjmu žiadateľa o hypotekárny úver. Či je jeho výška dostatočná na splácanie finančného záväzku a existuje aj rezerva pre prípad poklesu príjmu , resp. zvýšenie príjmu. Od toho sa odvíja aj otázka ručenia.Otázka:
01.04.2017 - Od roku 2015 máme hypotéku. Čerpaná suma je 150 000€. Máme nastavené aj zrýchlené splácanie, tým pádom je výsledný úrok 2,5%. Za 16 mesiacov máme aktuálny zostatok 125 000€. Chcela by som radu, či nepreniesť úver do inej banky, prípadne žiadať o zníženie úroku aj na úkor ukončenia zrýchleného splácania. Aktuálna mesačná splátka je 605€. Ako by ste postupovala na mojom mieste? Ďakujem.
Odpoveď:
03.04.2017 - Toto rozhodnutie sa odvíja hlavne od toho, aké podmienky poskytne klientovi nová banka a či budú výhodnejšie ako v pôvodnej banke. Určite by si mal okrem úrokovej sadzby všímať aj poplatky spojené s prenosom hypotéky. Ide hlavne o poplatky spojené s vyplatením hypotéky mimo fixáciu, poplatok za spracovanie úveru v inej banke, za znalecký posudok, na katastri a samozrejme aj poplatky za nový bežný účet. To všetko by si mal vopred dôkladne preveriť. Častokrát si klient navýši úver aby mohol tieto poplatky zaplatiť, čím si zvýši zostatok úveru a tak ho preplatí viac .
Ďalej by si mal klient dať pozor aj na zmenu doby splatnosti. Ak má hypotéku s dĺžkou splatnosti 30 rokov a spláca ju už 10 rokov, pri prenose je pre neho výhodné hlavne ponechanie doby splatnosti, prípadne ešte jej skrátenie - pri ňom ušetrí najviac. V prípade predĺženia doby splatnosti je splátka nižšia, čo vyzerá lákavo, avšak klient úver viac preplatí.Otázka:
01.04.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, je možné dostať hypotéku na viac ako 30 rokov? Ak áno, kde? Potrebovali by sme to vzhľadom k vyššej cene nehnuteľnosti.
Odpoveď:
06.04.2017 - Lehota splatnosti úveru je najmenej 3 a najviac 30 rokovOtázka:
31.03.2017 - Mám 33 rokov, priateľ 40. Mohli by sme využiť hypotéku pre mladých? Obidvaja musíme spĺňať kritérium veku alebo stačí, že ja ho spĺňam?Ďakujem!
Odpoveď:
03.04.2017 - V prípade, ak partneri žiadajú o hypotéku pre mladých, obaja musia mať menej do 35 rokovOtázka:
27.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať, dcéra je zamestnaná u svojho zamestnávateľa cez pracovnú agentúru. Zmluvu má už druhý krát predĺženú. Môže požiadať o hypotekárny úver resp. o akýkoľvek úver?
Odpoveď:
07.04.2017 - Zamestnanecký pomer sprostredkovaný cez pracovnú agentúru nie je štandardne akceptovaným typom príjmu. Preto je v tomto prípade aj postup pri zhodnotení žiadosti klienta o akýkoľvek typ úveru iný ako štandardne. Dôležité je, v akej oblasti a pre akého zamestnávateľa je práca sprostredkovaná. Tiež to, s akou perspektívou trvalého zamestnania. Určite je dobrým signálom pre posúdenie žiadosti klienta, ak už je takáto dohoda niekoľkokrát predĺžená.Otázka:
27.03.2017 - Meškala som v decembri 2016 cca týždeň so splátkou hypotéky, ale dovtedy aj potom som splácala vždy načas a urobila som minulý rok aj extra splátku. Objaví sa info o meškaní automaticky v úverovom registri? Môžem mať kvôli tomu problém získať úver na rekonštrukciu rodičovského bytu? Ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2017 - Dôležité je, či splátka bola uhradená v tom mesiaci, za ktorý splátka uhradená mala byť - bez ohľadu na to, k akému dátumu. Ak mala byť splátka zaplatená napr. k 10.temu dňu v mesiaci a klient splátku zaplatí až 25.deň, ale v tom istom mesiaci, nie je táto skutočnosť vyhodnotená ako závažné omeškanie so splátkou a takáto informácia sa v úverovom registri ako negatívna informácia nezobrazuje. Ak by však klient uhradil splátku napríklad až k 1.dňu nasledujúceho mesiaca, je to vyhodnotené ako neuhradená splátka za daný mesiac a takáto informácia sa už v úverovom registri objaví . Každý negatívny záznam je vyhodnocovaný individuálne v závislosti od závažnosti a frekvencie omeškania so splácaním.Otázka:
26.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa spýtať na možnosti hypotéky novostavby rodinného domu, nechcem ručiť rodičovským domom - aké sú naše možnosti? Môj príjem v čistom je 900 a priateľka má 700, potrebujeme hypotéku do 40 tisíc eur, ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - Úvery na bývanie sú poskytované účelovo na nadobudnutie nehnuteľnosti a jedným z účelov je aj výstavba nehnuteľnosti (rodinného domu). Klient môže požadovaný úver zabezpečiť aj nehnuteľnosťou, ktorá je vo výstavbe, ak spĺňa podmienky, ktoré sú určené pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností a nehnuteľnosť má potrebnú hodnotu, aby mohol byť úver načerpaný. Samozrejme, je možné aj postupné čerpanie, pri ktorom banka bude postupne uvoľňovať prostriedky z úveru podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. V takom prípade je však potrebné, aby klient vlastnil minimálne pozemok , mal spracovaný projekt a mal vydané stavebné povolenie. Potom banka môže určiť tzv. budúcu hodnotu nehnuteľnosti, čo je vstupným parametrom na stanovenie možného limitu pre požadovaný úver na výstavbu nehnuteľnosti. Druhým je samozrejme príjem (spoločný príjem) žiadateľov o úver, ktorý musí postačovať na splácanie požadovaného úveru po zohľadnení životného minima, všetkých už poskytnutých splátok úverov, prípadné iné pravidelné výdavky ako poistenie a pod.Otázka:
25.03.2017 - Dobrý deň, chcem sa opýtať - ak chcem zobrať hypotéku, tak stačí banke, ak vidí, koľko peňazí mi zamestnávateľ mesačne posiela na účet, alebo mi musí zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o príjme?
Odpoveď:
28.03.2017 - Je možné, že banka nebude vyžadovať potvrdenie o príjme a že postačí len overenie zasielania mzdy na účet do banky. Nie je to však všeobecné pravidlo.Otázka:
24.03.2017 - Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne hypotéky. Čo musím splniť, aby mi bol poskytnutý hypotekárny úver? Mám 41 rokov, pracujem ako učiteľka, hrubá mzda cca 890 eur. Ak by som si chcela vziať hypotéku 60-70 tisíc eur, bolo by to možné? Aké vysoké by boli mesačné splátky a doba splácania? Mohla by som dať ako záruku byt, ktorý by som chcela kúpiť a pouziť na kúpu peniaze, ktoré reálne mám, plus bankou poskytnutú hypotéku? Ďakujem za odpovede. Pekný deň.
Odpoveď:
27.03.2017 - Úver na bývanie je poskytovaný aj za účelom kúpy nehnuteľnosti. Doba splatnosti je max. 30 rokov, resp. je potrebné, aby poskytnutý úver bol do dovŕšenia dôchodkového veku úplne splatený. Ďalšou podmienkou je, aby klient po odpočítaní životného minima, nákladov na bývanie, splátok na už poskytnutých úveroch, vrátane zákonom požadovanej rezervy mal dostatočnú platobnú kapacitu na splácanie požadovaného úveru. Výška splátky je rozpočítaná podľa dohodnutej doby splatnosti a poskytnutého limitu. Ten je závislí od platobnej kapacity klienta a hodnoty nehnuteľnosti, ktorú klient kupuje a aj ktorú klient poskytne na zabezpečenie úveru.1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve

Bežné účty a balíky služieb

Jan Franek
Na Vaše otázky až do 26.2.2017 odpovedá Jan Franek, tlačový hovorca Fio banky.

Fio banka
Otázka:
30.03.2017 - Dobrý večer, chcem sa spýtať, či potrebujem IBAN na prevod peňazí z ČR do SR.
Odpoveď:
07.04.2017 - Áno, platba mezi ČR a SR je europlatbou a je teda nutné poznať IBAN.Otázka:
21.03.2017 - Zomrela mi matka a ja som spoludisponent, ako môžem jej účet v banke zrušiť? Ďakujem.
Odpoveď:
07.04.2017 - Oprávnenie manipulovať s účtom zaniká vo chvíli, kedy zomrie jeho majiteľ. Celý účet totiž spadá do dedičského konania a právo s ním nakladať (vybrať peniaze, zrušiť ho apod.) má iba oprávnený dedič uvedený v uznesení spísanom v rámci dedičského konania. Zrušenie účtu v rámci dedičstva sme schopní vybaviť na ktorejkoľvek pobočke na základe uznesenia, ktoré už nadobudlo právnu moc (tzn. je potvrdené pečiatkou od notára s dátumom nadobudnutia právnej moci).Otázka:
26.02.2017 - Dobrý deň, môže moja 16-ročná dcéra platiť kartou, ktorú dostala k detskému účtu vo vašej banke, aj cez internet? Ak áno, ako to môžem zrušiť?
Odpoveď:
27.02.2017 - Platobné karty ponúkame aj k detským účtom od 8 rokov a deti s nimi môžu vyberať z bankomatov, platiť v obchodoch aj na internete. Pokiaľ chcete čokoľvek z toho obmedziť, je možné znížiť limit karty pre danú kategóriu na nulu. Dospelý klient s aktívnym Internetbankingom to zrealizuje jednoducho online v aplikácii. Neplnoleté osoby ale majú len pasívne internetové bankovníctvo s možnosťou náhľadu, takže u nich je potrebné, aby zákonný zástupca zmenil limity na pobočke.Otázka:
24.02.2017 - Poskytujete povolené prečerpanie hneď od začiatku, ako sa stanem vašim klientom? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
27.02.2017 - Povolené prečerpanie alebo kontokorent nie je automatickou súčasťou účtu. Ale je možné oň kedykoľvek požiadať buď na pobočke alebo online v Internetbankingu.Otázka:
23.02.2017 - Odchádzam zo Zuna a rozhodujem sa medzi vašou bankou a Mbank. V čom sú vaše hlavné výhody? Ďakujem.
Odpoveď:
27.02.2017 - Máme účet bez poplatkov a nemáme žiadne podmienky. U nás nemusíte splniť mesačný obrat, aby ste mali platobnú kartu k účtu zdarma, ďalej u nás môžete ľubovoľne presúvať peniaze medzi všetkými svojimi účtami bez poplatkov a online. Zdarma ponúkame založenie i vedenie účtu, platby v eurách v rámci SEPA, platby v eurách i korunách mezi SR a ČR, platobnú kartu pre majiteľa účtu a ďalšiu osobu, prvý výber v mesiaci z akéhokoľvek bankomatu na svete, vklady a výbery na pobočke, alebo možnosť zvoliť si číslo svojho nového účtu.Otázka:
21.02.2017 - Dobrý deň, čo všetko budem potrebovať urobiť, ak si chcem ku vám presunúť účet z inej banky?
Odpoveď:
24.02.2017 - Stačí prísť ku nám na pobočku s dokladom totožnosti a číslom svojho súčasného účtu. My všetko zariadime za Vás. Založíme Vám osobný účet bez poplatkov a nastavíme Vám na ňom trvalé príkazy a inkasá tak, ako to bolo na starom účte. A pokiaľ nám napíšete kontaktné údaje na inštitúcie, ktoré Vám posielajú platby, informujeme ich, že máte nový účet, aby si zmenili svoje platobné príkazy.Otázka:
20.02.2017 - Je možné si otvoriť účet vo Fio banke na Slovensku, keď už mám účet v českej Fio banke?
Odpoveď:
22.02.2017 - Je nutné si vybrať a byť buď klientom slovenskej alebo českej Fio banky. Oboje možné nie je. V zásade máme v oboch krajinách identické produkty, ktoré sa líšia drobnosťami danými zákonom a odlišnosťami trhu. Hlavné výhody sú ale rovnaké: bezplatný účet bez podmienok, možnosť posielať peniaze medzi všetkými účtami vo Fio banke zdarma a online, alebo bezplatný platobný styk medzi ČR a SR.Otázka:
20.02.2017 - Dobrý deň, potrebujeme s manželkou spoločný účet, ktorého budeme obaja rovnocenní majitelia - je také niečo možné?
Odpoveď:
22.02.2017 - Jeden účet pre viac majiteľov neponúkame. Vieme však niečo podobné. Jeden účet, ktorý má viac disponentov, ktorí k nemu môžu mať prakticky rovnaké práva. Každý majiteľ môže oprávniť ďalšiu osobu alebo viac osôb a umožniť jej tak účet prezerať alebo ho aktívne využívať cez internetbanking alebo ho dokonca kompletne využívať i na pobočke vrátane možnosti účet zrušiť. Tento model využívajú vo veľkej miere obzvlášť rodiny. Môžu mať totiž jeden účet, ktorý vzájomne zdieľajú, ku ktorému majú prístup a kde si vedú svoje rodinné financie. K účtu naviac získavajú 2 patobné karty pre oboch bez poplatkov. Plus si môžu zdarma zakladať ďalšie súkromné účty, kde si napríklad šetrí rodina na dovolenku, na Vianoce, atď. Všetky účty klienti prehľadne spravujú v Internetbankingu a môžu si medzi nimi prevádzať peniaze kedykoľvek a zadarmo.  Otázka:
17.02.2017 - Dobrý deň, potrebujem kvôli hypotéke zmeniť banku. Čo sa stane, ak mi niekto pošle peniaze na starý účet a ten už nebude existovať? Poskytujú banky aj takú službu, že tomu človeku oznámia moje nové číslo účtu? Ďakujem.
Odpoveď:
22.02.2017 - Pokiaľ niekto pošle peniaze na účet, ktorý už neexistuje, peniaze sa mu automaticky vrátia. V rámci Kódexu mobility vieme previesť účet z inej banky k nám, pričom vieme na ňom nastaviť aj trvalé príkazy a inkasá tak, ako to bolo na pôvodnom účte a vieme tiež dokonca informovať protistranu klienta, že má nový účet, aby si zmenila svoje platobné príkazy. Stačí, aby klient vyplnil špeciálny formulár, kde uvedie presné údaje protistrany a my ju budeme informovať. Vždy ale klientom odporúčame, aby si túto zmenu radšej ešte sami overili, pretože nie všetky inštitúcie berú túto informáciu na vedomie, napríklad Sociálna poisťovnňa väčšinou žiada, aby jej to oznámil klient sám. Otázka:
15.02.2017 - Môžem vo vašej banke prevádzať peniaze v CZK bez poplatku zo Slovenska do Čiech, alebo bez poplatku sú len prevody v EUR?
Odpoveď:
17.02.2017 - Máme zázemie ako na Slovensku, tak aj v Česku. Preto slovenským klientom ponúkame nielen bezplatný platobný styk v EUR v rámci SEPA, kam patrí aj ČR, ale tiež platby v korunách do českých bánk1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako získať výhodný spotrebný úver

Melinda Burdanová
Na vaše otázky do 16.12.2016 odpovedá Melinda Burdanová, vedúca oddelenia úverových produktov Poštovej banky.

PABK

Otázka:
01.12.2016 - Koncom roka očakávam koncoročnú odmenu, ktorú chcem použiť na splátku úveru. Musím banku požiadať o mimoriadnu splátku, alebo jednoducho prevediem peniaze? Môžem mimoriadnu splátku urobiť aj viac krát ročne? Ďakujem.
Odpoveď:
05.12.2016 - Akúkoľvek zmenu na úvere je potrebné banke dopredu oznámiť, rovnako to platí aj pre splatenie časti alebo celého úveru. Takto budete mať istotu, že banka mimoriadnu splátku naozaj zrealizuje. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť a to aj pred dohodnutou lehotou splatnosti. Pozor si však treba dávať na poplatky súvisiace s predčasným splatením. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
29.11.2016 - Myslíte si, že úroky na bankových úveroch ešte budú klesať? Vďaka.
Odpoveď:
02.12.2016 - Úrokové sadzby dosiahli z nášho pohľadu historické minimum. Ďalší pokles neočakávame.Otázka:
27.11.2016 - Dobrý deň. Môže ma banka požiadať o splatenie celého úveru naraz? V akých prípadoch?
Odpoveď:
30.11.2016 - Banka je oprávnená žiadať od dlžníka zosplatnenie úveru v prípade porušenia zmluvných podmienok resp., v prípade omeškania so splátkami úveru nad 90 dní.Otázka:
25.11.2016 - Keď chcem splatiť starý úver novým v rámci jednej banky, je to možné? Môžem to urobiť aj s negatívnym záznamom v úverovom registri? Ďakujem.
Odpoveď:
28.11.2016 - Každá banka má v ponuke refinančný/konsolidačný úver, ktorý je možné použiť na splatenie existujúcich úverov a pôžičiek klienta či už v danej banke alebo v iných bankách. Podmienkou poskytnutia takejto pôžičky však býva čistý úverový register. V prípade negatívnych záznamov môže banka takéhoto klienta odmietnuť.Otázka:
23.11.2016 - Po koľkých dňoch, resp. mesiacoch sa dá refinancovať spotrebný úver? (Presto úver od Unicredit)
Odpoveď:
25.11.2016 - Zákon nestanovuje žiadnu lehotu, všetko závisí od pravidiel konkrétnej banky. Vo väčšine inštitúcií je možné splatenie refinancovaného úveru okamžite, resp. po okamihu, keď je úver viditeľný v úverovom registri. Odporúčame však skontrolovať úverovú zmluvu, konkrétne klauzuly ohľadom predčasného splatenia, prípadne odstúpenia od zmluvy.Otázka:
21.11.2016 - Aký je poplatok za predčasné splatenie úveru?
Odpoveď:
23.11.2016 - Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o úvere úver úplne alebo čiastočne splatiť kedykoľvek pred dohodnutou lehotou splatnosti. Maximálna výška poplatku nemôže zo zákona presiahnuť 1 % výšky splateného úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška poplatku nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Viaceré banky však ako benefit ponúkajú možnosť splatiť úver kedykoľvek bez akéhokoľvek poplatku.Otázka:
20.11.2016 - Dostali sme od banky úver a peniaze už máme na účte. Ešte sme ich ale na nič nepoužili a rozhodli sme sa, že ten úver radšej nechceme. Aké sú možnosti - môžeme tie peniaze jednoducho vrátiť?
Odpoveď:
23.11.2016 - Od zmluvy o spotrebiteľskom úvere má klient zo zákona právo odstúpiť do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Ak by zmluva o úvere neobsahovala zmluvné podmienky podľa § 9 alebo § 10 zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch, začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť od okamihu, keď klient tieto zmluvné podmienky obdržal. Ak sa však klient rozhodne od zmluvy odstúpiť, je povinný zaplatiť banke okrem istiny aj úrok z istiny odo dňa, keď úver začal čerpať až do dňa splatenia istiny, v lehote do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy banke.Otázka:
19.11.2016 - Na internete si viem nájsť úroky, aké banky ponúkajú na úveroch. V akých výškach (orientačne) sa ale aktuálne pohybujú RPMN?
Odpoveď:
21.11.2016 - Priemernú výšku RPMN vykazuje pravidelne za banky aj za ostatných veriteľov štvrťročne Národna banka Slovenska aj Ministerstvo financii SR, napríklad tu.

Podľa tohto výkazu bola za 3. štvrtrok 2016 priemerná RPMN pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 5 do 10 rokov na úrovni cca 10 %, pre spotrebiteľské úvery so splatnosťou od 1 do 5 rokov na úrovni 12,34 %. Zároveň by mal mať informáciu o aktuálnej priemernej výške RPMN na trhu dostupnú každý klient na predzmluvnom formulári k spotrebiteľskému úveru aj na zmluve o spotrebiteľskom úvere.Otázka:
18.11.2016 - Aké rôzne poplatky sú spojené so spotrebným úverom?
Odpoveď:
21.11.2016 - Vždy záleží od konkrétnej banky, ktoré poplatky klientom účtuje. Najčastejšie poplatky spojené s úverom sú:
 • poplatok za poskytnutie, spracovanie...
 • poplatok za mimoriadnu splátku alebo za predčasné splatenie
 • poplatky spojene so splácaním úveru, napr. poplatok za splátku v hotovosti
 • poplatky súvisiace so zmenou zmluvného vzťahu
 • náklady na poistenie úveru
 • náklady na vedenie osobného účtu...
...ale môže ich byť oveľa viac napr. prípadne upomienky, vydanie potvrdenia a pod.Otázka:
17.11.2016 - Keď požiadam niekoľko bánk o vypracovanie ponuky na úver, aby som si mohla porovnať podmienky, dostane sa táto info do úverového registra?
Odpoveď:
21.11.2016 - Záleží na tom, či si klient v banke podá priamo oficiálne Žiadosť o úver alebo si dá vypracovať len tzv. Nezáväznú ponuku (preskoring). V prípade tzv. Preskoringu banka zväčša nevykonáva dopyty do externých registrov, pracuje len s veľmi obmedzeným množstvom informácií, ktoré má k dispozícií od klienta, a preto ponuka nemusí byť vôbec presná. Vypracovanie takejto ponuky nie je nikde viditeľné. Avšak ako náhle klient podá žiadosť o úver, banka začne posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať „naostro“ a pri overovaní využije bankové úverové registre, kde je takýto dopyt do nich zaznamenaný ako žiadosť o úver.Ďalšie témy v poradenstve

Ako získať najlacnejšiu hypotéku

Angelika Farkašová
Na vaše otázky k téme hypoték odpovedá do 6.11.2016 Angelika Farkašová, vedúca úverových produktov VÚB.

VUB logo
Otázka:
05.11.2016 - Dobrý deň, je pri hypotéke podmienka, aby sme si dali úver poistiť? Vraj niekedy stačí aj životná poistka - to ju ale musím upraviť tak, že keď sa mi niečo stane, peniaze rovno dostane banka?
Odpoveď:
07.11.2016 - Pri poskytnutí hypotéky banka požaduje poistenie založenej nehnuteľnosti, ktoré je podmienkou čerpania hypotéky. Samozrejme je v záujme klienta, aby zvážil aj možnosť poistiť sa voči neschopnosti splácať úver (napr. kvôli dlhodobej práceneschopnosti, strate zamestnania atď.). Počas splácania hypotéky môže dôjsť k rôznym neočakávaným životným udalostiam. Z tohto pohľadu je výhodné riešiť spolu s hypotékou aj vyššie uvedené poistenie úveru. Nie je to však podmienkou získania hypotéky. Je na rozhodnutí klienta, akú formu ochrany si zvolí – či poistenie úveru v rámci úverovej zmluvy, alebo inú formu poistenia, napríklad životné poistenie.Otázka:
02.11.2016 - S akými poplatkami mám počítať, keď si chcem zobrať hypotéku? Ďakujem
Odpoveď:
04.11.2016 - S poskytnutím hypotéky súvisí poplatok za poskytnutie úveru, kataster a znalecký posudok. V rámci aktuálnej kampane VÚB poplatok za poskytnutie úveru neplatíte. Poplatok za vklad záložného práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur a náklad za znalecký posudok až do výšky 150 eur vám dodatočne preplatíme (v prípade splnenia podmienok).Otázka:
01.11.2016 - Dobrý deň, čítal som info o pripravovaných zmenách - vraj budúci rok už nebude možné dostať hypotéku na 90% hodnoty nehnuteľnosti, iba na 80% alebo 70%. Je to pravda?
Odpoveď:
03.11.2016 - Návrh opatrení k úverom na bývanie momentálne prechádza ešte úpravami a pripomienkovým konaním, preto je predčasné sa vyjadrovať k tejto problematike.Otázka:
30.10.2016 - Dobrý večer, chcela by som sa spýtať či by bolo možné,že by priateľ mohol dostať úver v banke v sume 60.000 euro, keď má čistý mesačný príjem 800 euro a má dve deti.
Odpoveď:
02.11.2016 - Pri schvaľovaní úveru banka zohľadňuje, resp. preveruje viacero informácií o klientovi (napr. výdavky, údaje o zamestnaní a pod.) ako aj údaje o nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru ( jej hodnota, lokalita...). Vami uvedené údaje nie sú postačujúce na to, aby sme mohli komplexne posúdiť možnosť získať úver. Ale za predpokladu, že by priateľ požiadal o úver sám, nemal by žiadne iné výdavky a hodnota nehnuteľnosti akceptovaná bankou by bola postačujúca, mohol by získať úver vo výške 60 000 EUR.Otázka:
28.10.2016 - Mohla by som dostať hypotéku na kúpu nehnuteľnosti na Sk území, s tým, že príjem by bol zo zahraničia, konkrétne z Austrálie. Počula som, ze nie všetky meny su akceptované bankami. Ďakujem
Odpoveď:
31.10.2016 - Príjem zo závislej činnosti z Austrálie je akceptovateľný. K žiadosti o úver je potrebné predložiť doklady o príjme - potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, pracovnú zmluva/pracovné povolenie ak je potrebné (na linke www.euroinfo.gov.sk nájdete zoznam štátov nevyžadujúcich pracovné povolenie), aj výpisy z účtu.Otázka:
26.10.2016 - Mám úver a meškám so splátkami. Potrebujem kúpiť budovu na podnikanie - mám dáku šancu? Ďakujem.
Odpoveď:
28.10.2016 - Pri posudzovaní úveru banky využívajú viaceré nástroje na overenie spoľahlivosti klienta. Jedným z nich je aj overenie splácania existujúcich záväzkov. Pokiaľ má klient problémy so splácaním svojich záväzkov, banka pri schvaľovaní úveru tieto údaje zohľadní (t.j. aká je suma omeškaných splátok, ako dlho ste v omeškaní so splátkami atdˇ.). Záleží na individuálnom posúdení bankou - pre klienta to v praxi nemusí znamenať hneď zamietnutie žiadosti o ďalší úver, avšak môže to mať vplyv na schválenie podmienok úveru. V prípade, ak klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutie hypotéky len z podnikateľskej činnosti a aj účelom úveru je financovanie výhradne podnikateľskej nehnuteľnosti, je možné požiadavku na financovanie riešiť iba formou podnikateľského úveru – tzv. Profihypo. V prípade, že klient preukazuje príjem rozhodujúci pre poskytnutiu hypotéky zo závislej činnosti, resp. kombináciu príjmov zo závislej činnosti a podnikania, je možné použiť prostriedky z úveru aj na dofinancovanie nehnuteľnosti na podnikateľské účely (napr. polyfunkčné objekty – nebytové priestory administratívneho charakteru), avšak vždy v kombinácii s bývaním, pričom závisí na individuálnom posúdení banky.Otázka:
24.10.2016 - Môžem si zobrať vyššiu hypotéku, ako reálne potrebujem na kúpu bytu, ak budem ručiť výrazne hodnotnejšou nehnuteľnosťou? Ďakujem.
Odpoveď:
25.10.2016 - Áno, v prípade, že hodnota nehnuteľnosti (t.j. predmet zabezpečenia úveru) je výrazne vyššia ako suma úveru, ktorú potrebujete na kúpu nehnuteľnosti, môžete zvyšné prostriedky použiť napríklad na rekonštrukciu, či modernizáciu bývania.Otázka:
21.10.2016 - Dobrý deň, chceli by sme s manželom kúpiť 2-3 byty ako investíciu a financovať ich cez hypotéku. Musíme si na každý byt zobrať samostatný úver, alebo je lepšie zlúčiť to do jednej hypotéky? Čo v prípade, že budeme byty kupovať postupne - povedzme v rozmedzí 3-6 mesiacov?
Odpoveď:
24.10.2016 - V prípade dostatočnej bonity klientov a vhodnom type nehnuteľností je možné poskytnúť hypotekárny úver aj na kúpu viacerých nehnuteľností.Otázka:
20.10.2016 - Dobrý deň, chcela by som sa poradiť v prípade, keď si chcem kúpiť v projekte develop. byt... Na inicial 20 percentný mám, ale v marci 2018 sa má platiť splátka cca 40.000 eur. Má banka pre mňa moznosť stavebného poistenia alebo úveru, kde by som s určitosťou mohla čerpať úver v tomto období?
Odpoveď:
21.10.2016 - Pre partnerské developerské projekty poskytuje VÚB banka klientom špeciálnu hypotéku, ktorá je určená na nadobudnutie nehnuteľnosti vo výstavbe. Čerpanie úveru je postupné a nastavené podľa dohody medzi bankou a developerom.Otázka:
19.10.2016 - Mám pôžičky a chcel by som ich vyplatiť - o akú hypotéku od vás z VUB môžem požiadať? Mám 68 rokov a jedná sa asi o 30.000€. Manželka by išla ako spolužiadateľ - má 307€ a 65 rokov. Ďakujem.
Odpoveď:
21.10.2016 - Klientom by sme odporučili v tomto prípade refinančnú pôžičku,  ktorú nie je potrebné založiť nehnuteľnosťou, nakoľko ide o spotrebný úver,  maximálna výška je však 25 000 eur.1 2 »
Ďalšie témy v poradenstve
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »