5% z objemu úveru
Poplatok vám bude vrátený po 18 mesiacoch ak splníte tieto podmienky:
- úver budete naďalej splácať z Osobného účtu
- nikdy ste neboli v omeškaní viac ako 5 dní so splátkou alebo poplatkom
- nerealizovali ste predčasné splatenie časti úveru