Ochranné prvky


Eurobankovky obsahujú rôzne ochranné prvky, vďaka ktorým sa dá pravá bankovka ľahko rozoznať od falošnej.

Hmatom
si môžete overiť reliéfnu tlač - použitím špeciálnej technológie tlače sú pravé bankovky na dotyk ľahko rozoznateľné.

Pri pohľade na bankovku proti svetlu objavíte vodoznak, ochranný prúžok a sútlačovú značku. Na pravých bankovkách sú tieto tri prvky viditeľné z lícnej i rubovej strany.

Pri naklonení bankovky a zmene uhla dopadu svetla uvidíte na lícnej strane premenlivý obraz hologramu. Na rubovej strane pri naklonení bankovky uvidíte zlatistý pruh (bankovky 5 €, 10 € a 20 €) alebo opticky premenlivú farbu (bankovky 50 €, 100 €, 200 € a 500 €).

Vždy si overte viac ako jeden ochranný prvok. Kontrola pravosti bankovky trvá iba pár sekúnd. Stačí ju skontrolovať hmatom, pohľadom a naklonením:
  • Skúška hmatom
Bankovkový papier je zhotovený z čistej bavlny a na dotyk je tuhý a pevný (nie je mäkký ani voskový).

Hlavný motív, text a číselné hodnoty na lícnej strane bankoviek sú vytlačené špeciálnou vystupujúcou tlačou. Prvky vytlačené touto technikou môžete nahmatať, ak po bankovke jemne prejdete prstom alebo nechtom.

Pri spodnom okraji bankoviek 200 € a pri pravom okraji bankoviek 500 € sú hmatové značky pre zrakovo postihnutých.
  • Skúška pohľadom
Značky vytlačené v hornom rohu na oboch stranách bankovky spolu vytvárajú jej nominálnu hodnotu. Celé číslo uvidíte, keď sa na bankovku pozriete proti svetlu.

Vodoznak vzniká zmenou hrúbky papiera pri jeho výrobe. Je viditeľný proti svetlu. Ak bankovku položíte na tmavý povrch, svetlé časti vodoznaku stmavnú. Tento efekt je najzreteľnejší vo vodoznaku, ktorý zobrazuje nominálnu hodnotu bankovky.

Ochranný prúžok je zabudovaný do bankovkového papiera. Pri pohľade proti svetlu prúžok vyzerá ako tmavá čiara. Prúžok obsahuje slovo „EURO“ a nominálnu hodnotu bankovky uvedenú drobným písmom.

Keď bankovku podržíte proti svetlu, v holograme uvidíte perforácie, ktoré tvoria znak €. Zároveň uvidíte drobným písmom zobrazenú nominálnu hodnotu bankovky.
  • Skúška naklonením
Pri naklonení bankovky sa obraz hologramu mení. Zobrazuje sa buď nominálna hodnota bankovky alebo architektonický motív (okno alebo brána). Na pozadí hologramu sa smerom zvnútra k jeho okrajom objavujú sústredné kruhy dúhovej farby zložené z drobného písma.

Pri naklonení bankovky sa farba čísla nominálnej hodnoty na rubovej strane mení z purpurovej na olivovozelenú alebo hnedú.
  • Ďalšie ochranné prvky
Mikrotlač - Na rôznych miestach bankovky, napríklad vo vnútri písmen „EYPΩ“ (EURO písmenami gréckej abecedy) na lícnej strane bankovky, je vytlačené drobné písmo, ktoré uvidíte iba pod lupou. Znaky sú ostré, nie rozmazané.

Kontrola ultrafianovou lampou - Pod UV svetlom si overte nasledujúce vlastnosti:
  • samotný papier nesvieti,
  • svietia červené, modré a zelené vlákna zapustené do papiera,
  • vlajka Európskej únie je zelená s oranžovými hviezdami,podpis prezidenta ECB je zelený,
  • na lícnej strane svietia veľké hviezdy a malé krúžky, na rubovej strane svieti žltá mapa, most a číslo nominálnej hodnoty bankovky.

Zdroj: www.ecb.int