Poškodené bankovky


Pravidlá výmeny bankoviek

Poškodené a zničené bankovky (napr. obhorené, natrhnuté alebo rozložené), ktoré spĺňajú určité kritériá, vymieňajú národné centrálne banky eurozóny. Zámerne zničené alebo poškodené bankovky sa nevymieňajú.

Výmena je spravidla bezplatná. V prípade bankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zabezpečovacím zariadením proti krádeži, sa účtuje poplatok.
Podrobnosti nájdete v dokumentoch:
Zdroj: www.ecb.int