RPMN kalkulačka

RPMN je parameter, ktorý hovorí o celkových nákladoch spojených s vašou pôžičkou. Do výpočtu vstupuje výška úrokovej sadzby a všetky poplatky, ktoré súvisia s úverom, napr. poplatok za vybavenie úveru, poistenie úveru, či vedenie účtu (ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku).

Platí základné pravidlo, čím je RPMN nižšie, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší.

Najpresnejšiu kalkulačku RPMN pripravila Národná banka Slovenska. Prax totiž ukázala, že postup pri výpočte RPMN je sprevádzaný množstvom nejasností pri interpretácii zákonných pravidiel.

Vypočítaj si RPMN

Viete, že...

Ak je RPMN vypočítané nesprávne v neprospech spotrebiteľa, a takto je mu oznámené pri poskytnutí úveru zo strany banky alebo nebankovky, tak sa úver považuje za bezúročný a bezodplatný. Ak má teda spotrebiteľ v zmluve uvedené RPMN nižšie, ako by mala byť, má povinnosť vrátiť len požičanú istinu a nemusí platiť úroky ani poplatky. Takáto regulácia je na to, aby spotrebitelia neboli klamaní, že majú lacnejší úver, ako je v skutočnosti.