IBAN

IBAN kalkulačka

(0-6 číslic)
(2-10 číslic)

Výpočet slúži len na informatívne účely.

Medzinárodný formát čísla účtu IBAN je súčasťou SEPA platieb v úplnej platnosti od 1. februára 2016.

Užitočné informácie nájdete v našich článkoch: