Kódy bánk

 

IBAN kalkulačka

(0-6 číslic)
(2-10 číslic)

Logo banky Názov banky Kód banky Označenie banky SWIFT kód
BIC (Bank Identifier Code)
SLSP_nove Slovenská sporiteľňa, a.s. 0900  SLSP  GIBASKBX
Tatra banka Tatra banka, a.s.  1100  TATR  TATRSKBX
VUB VÚB banka, a.s.  0200  SUBA SUBASKBX
CSOB Československá obchodná banka, a.s. 7500 CEKOSA CEKOSKBX
365.bank 365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 6500   POBNSKBA
PABK 2018 Poštová banka, a.s.  6500  PABK  POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s. Prima banka Slovensko, a.s. 5600 PKBA KOMASK2X
logo mBank mBank S.A., pobočka zahr. banky 8360  BREXSA  BREXSKBX
Fio banka Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky 8330 FIOZSA FIOZSKBA
UCB UniCredit Bank Slovakia, a.s.  1111 UNCR UNCRSKBX
Raiffeisen BANK Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod) 1100 TATR TATRSKBX
BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahr. banky 8400 MAISSA  
BKS BKS BANK AG, pobočka zahr. banky 8420 BKSB BFKKSKBB
Citi Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky 8130 CITISA CITISKBA
Commerzbank COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. banky 8050 COBASA COBASKBX
CSOB sp ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. 8170 CSOBSA KBSPSKBX
Eximbanka EXIMBANKA SR 8160 EXSR EXSKSKBX
 ING ING Bank N.V., pobočka zahr. banky  7300  INGBSA  INGBSKBX
J&T Banka J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky 8320  JTBPSA JTBPSKBA
KB Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky  8100  KOMBSA  KOMBSKBA
 NBS Národná banka Slovenska  0720  NBSL  NBSBSKBX
 Oberbank Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR  8370  SMWRSA  OBKLSKBA
 OTP banka OTP banka Slovensko, a.s.  5200  OTPV  OTPVSKBX
 Privat banka Privatbanka, a.s.  8120  BASL BSLOSK22
 PSS Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.  5900 PSSP  PRVASKBA
 SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3000 SLZB  SLZBSKBA
 statna pokladnica Štátna pokladnica 8180  SPSR  SPSRSKBA
Wustenrot Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.  7930  SPVW  WUSTSKBA
KDB KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. banky 8430 KODB KODBSKBX

Z čoho sa skladá IBAN

IBAN slovenských účtov sa skladá z 24 znakov (písmená a číslice). Prvé dva znaky určujú kód krajiny (SK), ďalšie dve sú kontrolné číslice, potom nasleduje štvormiestny kód banky (napr. kód Tatra banky je 1100). Ďalšie číslice v poradí sú predčíslie účtu a nakoniec nasleduje základné číslo účtu (tzv. národná časť IBAN).
IBAN

(zdroj: NBS)

Pri účtoch zriadených na Slovensku musí mať IBAN vždy 24 znakov. To znamená, že ak používané predčíslie účtu má menej ako šesť číslic, resp. používané základné číslo účtu má menej ako desať číslic, chýbajúce číslice sa doplnia nulami zľava tak, aby celkový počet tvoril 24 znakov (napr. SK3112000000001987426375).

Keďže IBAN je dlhý reťazec znakov, kvôli uľahčeniu práce, napríklad pri zadávaní platobných príkazov, sa môže rozdeliť separátorom po štyroch znakoch, napr. SK31 1200 0000 0019 8742 6375.
 

SEPA PRIESTOR

sepa

Čo je SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia a podniky možnosť posielať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o posielanie a prijímanie platieb nielen v rámci Slovenska, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. 

Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín Európskeho spoločenstva stali SEPA platbami.

Medzinárodný formát čísla účtu IBAN je súčasťou platieb v SEPA oblasti. 1. februára 2016 sa skončilo dvojročné prechodné obdobie, v rámci ktorého bolo možné využívať staré aj nové - IBAN označenie čísla účtu a banky akceptujú už iba medzinárodný formát čísla účtu tzv. IBAN. Zmenil sa formát čísla účtu, ktorý používate pri zadávaní platobných príkazov teraz v rámci SR, na medzinárodný formát IBAN napríklad SK88 0200 1234 5612 3456 7890 a BIC swiftový kód banky v tvare napríklad SUBASKBX (iba v prípade platieb mimo SR). (zdroj: www.vub.sk)

Čítajte tiež:
 

► Čo sa stalo povinné od 1.2.2016?

► Užitočné tipy ako si poradiť s IBAN

► IBAN definitívne prišiel