0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej)
1,00% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok)
Bez poplatku, ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10.000 EUR.