Potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia...). Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania - predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť - FO - Podnikateľ, Slobodné povolanie.