Možno získať aj bez ručiteľa a to v závislosti od výsledku hodnotiaceho modelu. Iná forma zabezpečenia pri tomto type úveru nie je možn