Vek v čase podania žiadosti 18 - 65 rokov; Občan SR alebo EÚ s trvalým pobytom v SR; Zamestnanec; Minimálny čistý mesačný príjem 350 eur.