Občan SR - vždy občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list), Občan EÚ - vždy občiansky preukaz alebo pas + druhý doklad totožnosti (pas, vodičský preukaz, rodný list) + povolenie na trvalý pobyt alebo doklad o pridelenom rodnom čísle; Potvrdenie o príjme - len na formulári mBank (V čase schválenia nesmie byť staršie ako 30 dní.); Súhlas manžela, manželky - Ak zákazník žiada o sumu vyššiu, alebo rovnú 3 300 EUR musí sa dostaviť na obchodné miesto s manželom / manželkou a podpísať na obchodnom mieste Súhlas manžela / ky s uzavretím úverovej zmluvy.; Doklad na overenie kontaktnej adresy klienta: doklad ktorý je vedený na žiadateľa a ktorý klient dostáva poštou, napr.: Výpis z bežného účtu (nie emailový od mBank), faktúra za telefón, vodu, elektrinu, televíziu, plyn, poistenie .... Doklad nesmie byť starší ako 60 dní.