1,00% z objemu úveru, min. 300,00 €
bez poplatku pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke